Profesor Anna Pikulska-Radomska

 

PIKULSKA-RADOMSKA Anna z d. Pikulska (6 VIII 1955 Warszawa) córka Józefa i Marii z d. Żurek; prawnik romanista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1978 mgr, prom. C. Kunderewicz, 1989 dr n. praw., prom. J. Kodrębski; 1999 dr hab. n. praw. na Wydz. Prawa i Administracji UW; 2014 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: 1978–1980 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim; 1980– 1981 asesor, następnie podprokurator w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie; 1981–1989 st. asyst. na Wydz. Prawa i Administracji UŁ, 1989–2002 adiunkt tamże; od 1999 p.o., a od 2002 kier. Katedry Prawa Rzymskiego UŁ; od 2002 prof. zw. UŁ; 2002–2005, 2008–2012 i 2013–2016 prodziekan Wydz. Prawa i Administracji UŁ; 2004–2010 prof. nadzw. Akademii im. J. Długosza w Częstochowie; 2008–2013 prof. wizytujący na Wydz. Prawa i Administracji UŚ. Kierunki badawcze: problematyka z pogranicza rzymskiego prawa prywatnego i publicznego: rzymska własność i proces graniczny wraz z doktryną agrimensores; służby specjalne w antycznym Rzymie; odsetki i lichwa w państwie i prawie rzymskim; rzymskie podatki i inne daniny publiczne. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 12 rec. dokt., 2 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1 proj. „Pamięci profesora Jana Kodrębskiego” realiz. we współpr. z Centrum Badań Żydowskich UŁ w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Kultury. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1991 Nantes (Francja); 1998 Saloniki (Grecja); 1998–2004 San Sebastian (Hiszpania); od 1999 Wydz. Prawa Uniwersytetu w Münster (Niemcy); od 1999 Wilno (Litwa). Członkostwo w organizacjach: od 2005 czł. ŁTN; czł. Sekcji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej; czł. Stow. Polska Romanistyka Prawnicza; czł. Société Henri Capitant i Southern African Society of Legal Historians; czł. Alliance Française. Udział w redakcjach czasopism: 2009–2013 z-ca red. nacz. „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, od 2013 red. nacz. tamże; od 2002 czł. Rad Nauk. „Teize” (Litwa); 2000–2006 czł. Rady Nauk. „Prawa – Administracji – Kościoła”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: prawo rzymskie; prawo wyznaniowe. Odznaczenia i nagrody: 1995, 2001, 2014 Nagrody Rektora UŁ i MEN I i II° za monografie: Le règlement des contestations relatives aux limites en droit romain (Łódź 1993), Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu (Łódź 1999), O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu (Łódź 2013); 2000 Srebrny Krzyż Zasługi; 2002 Złota Odznaka UŁ; 2005 Złoty Krzyż Zasługi; nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt. Inne: od 1999 koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydz. Prawa i Administracji UŁ; od 2001 pełnomocnik Rektora UŁ ds. realiz. umowy o współpr. z Uniwersytetem Wileńskim; 2011–2016 czł. Rady Nauk. The International Network of Doctoral Studies in Law (program realiz. przez Uniwersytet Wileński, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytet Paris X, UŁ); 2013–2016 czł. Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akadem. przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017–2020 wiceprzewodn. tamże; od 2011 czł. Międzynarod. Rady Nauk. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo- Wschodniej im. prof. W. Cerana (Ceraneum). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 60 poz. Le règlement des contestations relatives aux limites en droit romain (Łódź 1993); Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu (Łódź 1999); Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu (Łódź 2013); Portorium in the Roman Republic, Liber Amicorum Guido Tsuno (Frankfurt am Main 2013); Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat, [w:] Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (Warszawa 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015