Profesor Magdalena Pietrzak

 

PIETRZAK Magdalena z d. Pietrzak (23 VII 1973 Łódź) córka Jana i Barbary z d. Kowalskiej; językoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1997 mgr, prom. prof. dr hab. M. Kamińska, 2002 dr n. humanist., prom. prof. dr hab. M. Cybulski, 2014. dr hab. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Historii Języka Polskiego UŁ: 1997–2000 dokt.; 2000–2002 asyst., od 2002 adiunkt. Kierunki badawcze: językoznawstwo hist.; stylistyka; genologia lingwistyczna. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj.: 2012–2015 Teksty do historii używania języka narodowego z aneksami (nr 0089/FNiTP/ H11/08/2011), temat realiz. w Katedrze Historii Języka Polskiego UŁ; 2012–2015 Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50 wykładach (nr 0063/FNiTP/H11/80/2011), temat realiz. w Uniwersytecie Zielonogórskim. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Uniwersytet Zielonogórski, UW. Członkostwo w organizacjach: od 2002 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; od 2014 czł. ŁTN. Dydaktyka: językoznawstwo ogólne (teorie językoznawcze, językoznawstwo ogólne) i hist. (gramatyka hist. języka pol. z elementami gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej). Odznaczenia i nagrody: 2005 Nagroda Rektora UŁ za dział. nauk.; 2013 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy dydakt.; 2015 Nagroda Rektora UŁ za dział. nauk. Inne: od 2010 czł. Wydz. Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydz. Filologicznego UŁ. Hobby: język i kultura Włoch; górskie wspinaczki; czytanie dla przyjemności. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 40 poz. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza (Łódź 2004); Uroda kobieca widziana oczami Henryka Sienkiewicza – konwencja czy kreacja? Na materiale powieści historycznych, [w:] A. Tomecka-Mirek (red.), Piękno materialne. Piękno duchowe (Łódź 2004); Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące (Łódź 2006, red.); Troska o język polski w publicystyce pozytywistycznej, [w:] A. Gajda (red.), Naród. Religia. Język (Łódź 2011); Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX w. (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego) (Łódź 2014). E-mail: magdalena.pietrzak. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015