Profesor Henryk Piekarski

 

PIEKARSKI Henryk Czesław (26 VI 1945 Konstantynów Łódzki) syn Józefa i Czesławy z d. Skibińskiej; chemik. Działalność naukowa i organizacyjna: na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ: 1967 mgr, prom. prof. S. Taniewska- -Osińska, 1975 dr, prom. taż, 1987 dr hab. n. chem.; 1997 prof. n. chem. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ: 1967–1969 asyst., 1967–1975 st. asyst., 1975–1989 adiunkt, 1989–1990 doc., 1990–1998 prof. nadzw.; 1979 Senior Researcher w Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam (Holandia), 1986 Universitary doc. tamże; 1990 Visiting Professor; 1993– 2014 kier. Katedry Chemii Fizycznej UŁ; 1996–1999 prodziekan Wydz. Fizyki i Chemii UŁ, 1999–2002 dziekan tamże; od 1998 prof. zw. w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ; 2002–2008 prorektor ds. nauki UŁ; od 2016 na emeryturze. Kierunki badawcze: chemia fizyczna; w szczególności chemia fizyczna roztworów; termochemia. Najważniejsze dokonania naukowe: adaptacja modelu dwupunktowego skalowania do opisu procesu micelizacji (współaut.); zastosowanie modelu współczynników oddziaływania do analizy oddziaływań elektrolit–nieelektrolit w roztworach; zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do monitorowania reakcji komórek krwi w leukemii limfocytalnej na wybraną metodę leczenia. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. doctor honoris causa, 8 rec. w przew. prof., 9 rec. hab., 25 rec. dokt., ok. 20 rec. grantów i proj. badaw. KBN, FNP, NCBR. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1991 grant MEN P/03/212, 1994 grant Swiss National Scientific Foundation, 20- 40641.94 „The complete thermodynamic cycle of CoCl2-pyridine complex formation”; 2012 grant NCN „Opus”, nr 2012/07/B/ST4/00509 „Dendrymery PAMAM G4 i G3,5 jako potencjalne nośniki leków onkologicznych”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1979–1995 Vrije Universiteit, Amsterdam (Holandia), prof. G. Somsen; 1976–1993 Ivanovskij Khimiko- -Tekhnologicheskij Institut (ZSRR/Rosja), prof. G. Krestov; 1982–1998 Universität Regensburg (Niemcy), prof. J. Barthel, od 1999 prof. W. Kunz; 1988–2009 Universita degli Studi di Torino (Włochy), prof. G. Della Gatta; 1990–2002 Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand 2 (Francja), prof. J. P. Grolier; 1993–1998 Universität Freiburg (Szwajcaria), prof. F. Emmeneger; 1994–2006 Universita degli Studi di Catania (Włochy), prof. L. Abate. Członkostwo w organizacjach: od 1984 czł., założ. Polskiego Tow. Kalorymetrii i Analizy Termicznej, 1988–2003 czł. Zarządu tamże, 1991– 1994, 2000–2003 wiceprzewodn. tamże, 1994–2000 przewodn. tamże, 2015 Czł. Honorowy tamże; od 1999 czł. ŁTN; od 2007 czł., założ. Stow. Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego, 2007–2012 przewodn. tamże, od 2012 wiceprzewodn. tamże; 1988–1990 prezes Zarządu Stow. Wychowanków 258 Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: 1996–1997 „Journal of Thermal Analysis” (Willey/Akademiai Kiado), 1998–2000 „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” (Kluwer/Akademiai Kiado); 1997–2014 red. nacz. „Folia Chimica Universitas Lodzensis”; 2000–2003 red. sekcji Kalorymetria w „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” (Kluwer/Akademiai Kiado). Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: chemia fizyczna; termodynamika roztworów i eksperymentalna termodynamika; efekty rozpuszczalnikowe; publ.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (Łódź 2005, współred., współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1974–2014 12 razy Nagrody Rektora UŁ, indyw. i zespoł. za osiągnięcia nauk.; 1976 Nagroda MNiSW, indyw. III°; 1988 Złota Odznaka UŁ; 1988 Złoty Krzyż Zasługi; 1998 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2000 Medal „Bene Merenti” Uniwersytetu w Ratyzbonie; 2005 Nagroda Rektora UŁ I° za najlepszy podr. akadem. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (Łódź 2005, współred.); 2006 Medal im. W. Świętosławskiego Polskiego Tow. Kalorymetrii i Analizy Termicznej; 2009 Medal Universitas Lodzensis Merentibus; 2015 „Distinguish Researcher in Calorimetry and Thermal Analysis” Nagroda TA Instruments i Central and Eastern European Conference of Calorimetry and Thermal Analysis. Inne: 1990–1996 czł. Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ; 1994, 1997 organizator, czł. Komitetu Nauk. VI Konferencji Kalorymetrii i Analizy Termicznej w Zakopanem; 1995– 2003 czł. Zespołu Ekspertów Rady Egzaminów Medycznych i Centrum Egzaminów Medycznych; 1996–2008 czł. 4 komisji senackich; 1998 czł. Międzynarod. Komitetu Nauk. European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, ESTAC-7, Sopron (Węgry); 1999–2002 czł. Rady Nauk. Instytutu Chemii AM w Łodzi; 1999–2002, 2009–2010 kurator Katedry Krystalografii UŁ; 2001–2005 ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA), kier. Zespołu Oceniającego na kierunku Chemia; 2002–2008 przewodn. jury Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie tematycznie związane z woj. łódzkim; 2003 organizator i przewodn. Międzynarod. Sympozjum „Thermodynamics and Structure of Liquids”, Zakopane; od 2003 czł. Komitetu Organizacyjnego „Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki”; 2003–2006 czł. Komitetu Chemii PAN; 2003–2006 czł. Rady Fundacji Badań Radiacyjnych; 2003– 2008 czł. Rady ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta Łodzi, 2006–2008 wiceprzewodn. tamże; 2003–2008 przewodn. Komisji ds. Współdziałania z Oświatą przy Prezydencie Miasta Łodzi; od 2007 przedstawiciel UŁ w Radzie Fundacji „Akcelerator przedsiębiorczości”; od 2007 przedstawiciel UŁ w Radzie Fundacji „Media Klaster”; 2008–2012 z-ca przewodn. Komisji Dyscyplinarnej UŁ; 2010–2012 czł. Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Hobby: podróże; hist. sztuki; hist. lotnictwa; fotografia. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 250 poz. Application of calorimetric methods to investigations of interactions in solution, „Pure and Applied Chemistry” (1999, 71); Heat capacities of ionic liquids and their heats of solution in molecular liquids, „Thermochimica Acta” (2005, 433, współaut.); Modification of the two-point scaling theory for the description of the phase transition in the solution. Analysis of the sodium octanoate aqueous solutions, „Journal of Solution Chemistry” (2012, 41, współaut.); Thermochemistry of electrolyte solutions – Effect of added cosolvent, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” (2012, 108); The differences in thermal profiles between normal and leukemic cells exposed to anticancer drug evaluated by differential scanning calorimetry, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” (2014, 118). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj E-mail