Profesor Maciej Pawlik

 

PAWLIK Maciej (19 XI 1940 Sarny) syn Zenona i Natalii z d. Rojewskiej; elektryk, energetyk. Działalność naukowa: na Wydz. Elektrycznym PŁ: 1962 mgr inż., prom. doc. Cz. Dąbrowski, 1969 dr inż., prom. prof. L. Nehrebecki, 1981 dr hab. n. tech.; 1990 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Elektrowni Cieplnych na Wydz. Elektrycznym PŁ: 1962–1963 asyst., 1963–1969 st. asyst.; 1969–1981 adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki PŁ, 1981–1990 doc. tamże; 1982–1987 prodziekan Wydz. Elektrycznego PŁ, 1987–1990 dziekan tamże; 1990–1993 prof. nadzw. PŁ; od 1993 prof. zw. w Instytucie Elektroenergetyki PŁ; od 2014 na emeryturze. Kierunki badawcze: elektrownie; zaawansowane technologie wytwarzania energii elektrycznej; niezawodność bloków energetycznych; optymalizacja układów potrzeb własnych elektrowni cieplnych. Najważniejsze dokonania naukowe: metody optymalizacji układów i urządzeń potrzeb własnych elektrowni; metody probabilistyczne do oceny prognoz dyspozycyjności elektrowni. Recenzje dorobku naukowego: 10 rec. w przew. prof., 22 rec. hab., 18 rec. dokt., 12 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1991–2012 kier. 6 proj. i wyk. 10 proj. (grantów KBN i NCN): 2000–2005 PBZ/KBN/25/ T10/2000 „Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych w obiektach energetycznych dużej mocy”, koordynator całości proj.; 2005–2007 PBZ-KBN-195/T10/2003 „DIADYN”, koordynator zadania nr 7; 2007–2010 PBZ nr PBZ-MEiN- 4/2/2006 „Nadkrytyczne bloki węglowe”, wyk., grupa tematyczna nr 6; 2010–2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, kier. zadania IV.3 „Praca bloków 50+ w systemie elektroenergetycznym”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1974 Uniwersytet Techniczny w Sankt Petersburgu (ZSRR/od 1991 Rosja); od 1975 Elektrownia Bełchatów, zespół EC Łódź (obecnie „Dalkia”) w zakresie zagadn. proj. i eksploatacyjnych elektrowni i elektrociepłowni; od 1987 Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Wydz. Nauk Fizykotechnicznych); od 1987 Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Mariupolu (Ukraina); od 1988 Technische Univerität Dresden (Niemcy); od 1990 Universitet w Liege (Belgia); od 2006 Amurski Uniwersytet w Błagowieszczeńsku (Rosja); referaty na międzynarod. konferencjach: Internationale Konferenz für Indudtrielle Energiewirtschaft, Short Circuit Currents in Power Systems, Electrical Power Quality and Utilization, International Brown Coal Mining Congress, Energetika – upravlenije i effektivnost ispolzowania resursov, Power Stations – Operation & Maintenance. Członkostwo w organizacjach: od 1967 czł. Stow. Elektryków Polskich; od 1983 czł. ŁTN, od 1988 przewodn. Komisji Przetwarzania 253 Energii Wydz. V tamże, od 1996 czł. Prezydium tamże, od 2003 wiceprezes tamże; od 1984 czł. Komitetu Problemów Energetyki PAN, od 1990 czł. Prezydium tamże, od 1999 wiceprzewodn. tamże; od 1993 czł. Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, od 1996 wiceprzewodn. tamże; od 1994 czł. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; od 1994 czł. Akademii Inżynierskiej w Polsce. Udział w redakcjach czasopism: od 1984 z-ca red. nacz. „Archiwum Energetyki” PAN; czł. Rad Programowych: 1987–2002 „Gospodarki Paliwami i Energią”, od 1991 „Przeglądu Elektrotechnicznego”, 1994–2010 „Rynku Energii”, od 2004 „Energetyki”; 1995–2007 czł. red. Biuletynu „INPE” Stow. Elektryków Polskich. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: elektrownie; wytwarzanie energii elektrycznej; gospodarka energetyczna; odnawialne źródła energii; ekonomika elektroenergetyczna; publ.: Zbiór zadań z elektrowni cieplnych (Łódź 1967); Wytwarzanie energii elektrycznej (Łódź 1973); Przemiany energetyczne (Łódź 1976); Elektrownie (Warszawa 1990). Odznaczenia i nagrody: 1970 Nagroda MOiSW; 1974, 1977, 1982, 1987 Nagrody MNiSW; 1977 Srebrna Honorowa Odznaka TKKF; 1978 Brązowa Odznaka „Zasłużony dla LOK”; 1980 Srebrna Honorowa Odznaka NOT; 1982 Srebrny Krzyż Zasługi; 1982 Srebrna Honorowa Odznaka Stow. Włókienników Polskich; 1983 Złoty Krzyż Zasługi; 1983 Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego”; 1983 Złota Honorowa Odznaka NOT; 1985 Medal XL-lecia PRL; 1987 Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki”; 1988 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1988 Medal „Budowniczemu Elektrowni Bełchatów”; 1988 Medal XL-lecia PŁ; 1989 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 1989 Srebrna Honorowa Odznaka SEP; 1991, 1994 Nagrody MEN; 1995 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1993 Medal „Za Wkład Pracy w Trakcie Przygotowania i Realiz. Inwestycji Centralnej Budowa Elektrowni Bełchatów 12 x 360 MW”; 1995 Medal 50-lecia PŁ; 1997 Medal im. prof. Cz. Jaworskiego; 1997 Medal KEN; 1998 Honorowa Odznaka „Zasłużony dla ITC–Łódź; 1999 Złota Honorowa Odznaka SEP; 1999 Nagroda Nauk. ŁTN; 2000 Medal 25-lecia Elektrowni Bełchatów; 2004 Medal im. prof. J. Groszkowskiego; 2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2002 Honorowe Obywatelstwo Miasta Bełchatowa; 2005 Medal 60-lecia PŁ; 2007 Medal im. prof. E. Jezierskiego; 2006 Nagroda Miasta Łodzi; 2008 laur „Białego Tygrysa” „Za Zasługi dla Polskiej Energetyki”; 2009 Medal ŁTN; 2010 statuetka „Apollo” za osiągnięcia nauk. dla energetyki; 2011 statuetka „Kwant” za publ. dla energetyki; 2011 Medal im. prof. St. Fryze; 2012 statuetka „Klucz Sukcesu” za 50 lat pracy dla energetyki; 2012 Medal Honorowy G. Narutowicza; 2013 Medal im. M. Doliwo- Dobrowolskiego. Inne: 1962–1981 czł. LOK; 1969–1975 sekr. TKKF Ognisko przy PŁ, 1975–1981 prezes tamże; 1983–1987 czł. Senackiej Komisji ds. Nagród JM Rektora PŁ; 1983–1993 czł. Senackich Komisji: ds. Nagród Państwowych, Miasta Łodzi i Ministra; 1987–1990 czł. Komisji 254 Współpracy z Zagranicą PŁ; 1990–1993 czł. Komisji Ekspertów MEN; 1990–1993 przewodn. Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uczelni PŁ; 1995–2003 czł. Rady Nauk. Instytutu Techniki Cieplnej; 1999–2002 przewodn. Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich PŁ; 2001–2005 czł. Zespołu T10 – Elektrotechnika, Energetyka i Metrologia Komitetu Badań Naukowych IV. Kadencji i przewodn. Zespołu T-10 KBN V. Kadencji; od 2002 kier. i weryfikator Izby Rzeczoznawców Stow. Elektryków Polskich w działach: nr 11 Elektrownie, Elektrociepłownie i Ciepłownie, nr 24 – Energetyka Przemysłowa; 2002–2005 przewodn. Senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń, czł. Senackiej Komisji Rozwoju Kadry PŁ; 2003–2007 przewodn. Rady Nauk. tamże; 2005–2008 czł. Komitetu Polityki Naukowej Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji; 2007–2009 przewodn. Komitetu Organizacyjnego VII, VIII i IX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; 2007–2010 czł. Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich PŁ. Hobby: turystyka; narciarstwo; rzeźba amatorska. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 290 poz. Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni (Warszawa 1986); Elektrownie (Warszawa 1990, współaut.); Nowe generacje bloków opalanych pyłem węglowym, „Archiwum Energetyki” (1997, 1/2); Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki (Gliwice 2010, współred.); Zagadnienia projektowania i eksploatacji kotłów i turbin do nadkrytycznych bloków węglowych (Gliwice 2010, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj E-mail