Profesor Wielisław Papierz

 

PAPIERZ Wielisław Kazimierz (23 VIII 1942 Łódź) syn Zdzisława i Eleonory z d. Karabjewskiej; patomorfolog, neuropatolog. Ścieżka naukowa: w AM w Łodzi: 1966 lekarz; 1974 dr n. med., prom. prof. dr hab. n. med. Z. Torzecki, 1990 dr hab. n. med.; 1996 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: w AM od 2002 UM w Łodzi: 1967– 1969 asyst., 1969–1974 st. asyst., 1974–1994 adiunkt, 1995–1998 prof. nadzw., 1996–2002 prodziekan ds. dydakt. Wydz. Lekarskiego, 1997–2012 kier. Katedry i Zakładu Patomorfologii; 1999–2012 prof. zw., 2002–2008 dziekan Wydz. Lekarsko-Dentystycznego. Kierunki badawcze: patomorfologia i biologia nowotworów układu nerwowego. Najważniejsze dokonania naukowe: wzbogacenie wiedzy dot. biologii i morfologii nowotworów układu nerwowego, w szczególności nowotworów glejowych. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. w przew. prof., 15 rec. hab., 43 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1999–2012 Uniwersytet McMaster w Hamilton (Kanada). Członkostwo w organizacjach: od 1967 czł. Polskiego Tow. Patologów, 1980–1988 przewodn. Oddz. Łódzkiego tamże; od 1969 czł. Europejskiego Stow. Neuropatologów; od 1969 czł. Stow. Neuropatologów Polskich, 1996–2012 czł. Zarządu Głównego tamże; od 2005 czł. Polskiej Sekcji Europejskiej Akademii Patologii. Udział w redakcjach czasopism: od 1998 z-ca red. nacz. „Polish Journal of Pathology”; od 1998 czł. zespołu red. „Folia Neuropathologica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: patomorfologia; neuropatologia i patomorfologia nowotworów układu nerwowego; publ.: rozdziały [w:] P. P. Liberski, W. Papierz (red.), Neuropatologia Mossakowskiego (Lublin 2005); J. Dymecki (red.), Neuropatologia (Wrocław 2005); M. J. Mossakowski (red.), Guzy układu nerwowego (Wrocław 1997); W. Kozubski, P. P. Liberski (red.), Neurologia (2014); W. Kozubski, P. P. Liberski (red.), Choroby zakaźne układu nerwowego (2015). Odznaczenia i nagrody: 1975–2012 12 razy Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi nauk. i dydakt.; 1987 Nagrody Polskiego Tow. Patologów i Stow. Neuropatologów Polskich; 1987 Złoty Krzyż Zasługi; 1998, 2002, 2006, 2010 Nagrody Nauk. Ministra Zdrowia; 2002 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2003 Medal KEN. Inne: 1995–2012 czł. Komisji Neuropatologii i Neuroonkologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; 2008–2012 konsultant kraj. w dziedzinie neuropatologii; 2016 – honorowe członkostwo Polskiego Tow. Patologów. Hobby: fotografika; turystyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 185 poz. Ultrastructure of the sarcomatous component in gliosarcomas, „Folia Neuropathologica: former Neuropatologia Polska” (1989, 27, współaut.); CD44 expression in human meningiomas: an immunohistochemical analysis, „Polish Journal of Pathology” (2004, 55, współaut.); New automated image analysis method for the assessement of Ki67 labeling index in meningiomas, „Folia Histochemica et Cytobiologica” (2009, 47, współaut.); Selection of reference genes for gene expression studies in astrocytomas, „Analles Biochemical” (2011, 408, współaut.); TP53 promoter methylation in primary glioblastoma: relationship with TP53 mRNA and protein expression and mutation status, „DNA and Cell Biology” (2014, 33, współaut.). E-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015