Profesor Piotr Paneth

 

PANETH Piotr (8 X 1952 Łódź) syn Romana i Stanisławy z d. Jazłowieckiej; chemik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Chemicznym PŁ: 1976 mgr inż., prom. prof. dr. W Reimschüssel, 1983 dr, prom. tenże, 1989 dr hab. zakresie chemii fizycznej i teoretycznej; 1996 prof. n. chem. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Chemicznym w Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ: 1975–1984 asyst., 1984–1993 adiunkt, 1993–2000 prof. nadzw.; 1993–1996 prodziekan ds. studenckich na Wydz. Chemicznym PŁ; 1998–2008 prof. zw. na Wydz. Transportu, Organizacji i Informatyki w WSHE w Łodzi; od 2000 prof. zwycz. na Wydz. Chemicznym w Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ, 2003–2004 wicedyr. tamże; 2008–2012 dziekan Wydz. Chemicznego PŁ; 2012–2016 prorektor ds. nauki PŁ; visiting profesor: 1995 w Department of Biochemistry, University of Nebraska, Lincoln (USA), 1998–1999 w Departement of Chemistry, University of Uppsala, Uppsala (Szwecja), 2003 w Department of Chemistry, Emerson Center, Emory University, Atlanta (USA), 2006–2007 w LAIEM CNRS UMR 6006 laboratory, Nantes (Francja), 2007 w FIFC, University of Kyoto (Japonia), 2011 w CEISAM Laboratory, University of Nantes (Francja); 2000–2001 visiting researcher w Department of Chemistry w University of Minnesota, Minneapolis (USA). Kierunki badawcze: badanie mechanizmów reakcji chemicznych i biochemicznych za pomocą modelowania molekularnego i efektów izotopowych. Recenzje dorobku naukowego: liczne rec. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 22 proj. z zakresu wykorzystania efektów izotopowych do badania mechanizmów reakcji; oprac. metod wykorzystania francjonowania izotopowego do badań mechanizmów reakcji i do autentykacji produktów; wdrożone oprac. proj. izotopowa autentykacja produktów; uzyskane patenty. Współpraca z ośrodkami naukowymi: współpr. konsult. z przemysłem: FQS Fujitsu Poland (obliczenia teoretyczne); Polmos Żyrardów (analiza izotopowa); współpr. formalna i nieformalna z ośrodkami w USA, Japonii, Francji, Niemczech i Szwecji, ok. 100 wspólnych publ.; 1998–1999 The Visby Programme Scholarship, Svenska Institutet (Szwecja); 2000–2001 Senior Fulbright Scholarship, Fulbright Foundation, Washington (USA); 2006 CNRS Visiting Fellowship, Francja; 2007 JSPS invitation fellowship (Japonia). Członkostwo w organizacjach: od 1979 czł. Polskiego Tow. Chemicznego; od 2002 czł. Fulbright Alumnia Association; 2010–2014 skarbnik Polskiego Stow. Stypendystów Fulbrighta, od 2014 czł. Zarządu tamże; od 2013 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2010 czł. Rady Nauk. „Wiadomości Chemicznych”, 2012–2014 przewodn. tamże; czł. red. „Central European Journal of Chemistry”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 16 dokt. Dydaktyka: chemia fizyczna; informatyka chemiczna; 249 modelowanie molekularne; publ.: Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences (London 2010, współaut.); wykł. w ramach Fundacji na Rzecz Dzieci na zjazdach młodych czł. Polskiego Tow. Chemicznego i seminariach Stow. Fulbrightczyków. Odznaczenia i nagrody: 1985 Nagroda MNiSW, indyw. III° za rozprawę dokt.; 1990 Nagroda MEN, indyw. III° za rozprawę hab.; 1995 Nagroda Polskiego Tow. Badań Radiacyjnych, zespoł. I° za dział. nauk.; 1997 Srebrny Krzyż Zasługi; 2008 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. II° za dział. nauk.; 2009 Medal KEN; 2009 Nagroda Ministra Zdrowia, zespoł. za dział. nauk.; 2012 Medal im. J. Zawidzkiego Polskiego Tow. Chemicznego; 2012 Nagroda Ministra Zdrowia, zespoł. za dział. nauk.; 2012 Nagroda Rektora PŁ za najlepsze publ.; 2014 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inne: 2011 czł. Executive Committee konferencji „Isotopes 2011” i przewodn. sesji, Francja; 2011 czł. panelu NSF w zakresie Chemii w Naukach Przyrodniczych; od 2011 wiceprzewodn. Rady Nauk. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź; od 2012 czł. Rady Wykonawczej Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (European Consorcium of Innovative Universities, ECIU); 2012 przewodn. sesji Multiscale Calculations, BIT’s 3rd Symposium on Enzymes and Biocatalysis, Xi’an (Chiny); 2013–2016 wiceprzewodn. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi; 2014, 2016 przewodn. Zespołu Ekspertów, Konkurs 13 i 16 Panel ST4, NCN, Kraków; od 2016 czł. Rady Nauk. Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki; 2017–2020 czł. Komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ds. infrastruktury badaw.; 2017 czł. Zespołu Ekspertów Konkursu Miniatura, NCN, Kraków. Hobby: siatkówka; brydż; szachy. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 170 poz. Chlorine Kinetic Isotope Effects on Enzymatic Dehalogenations, „Accounts of Chemical Research” (USA, 2003, 36); Coupling of hydrogenic tunneling to active-site motion in the hydrogen radical transfer catalyzed by a coenzyme B12-dependent mutase, „Proceedings of the National Academy of Sciences” (USA, 2007, 104, współaut.); Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences (London 2010, współaut.); Binding Isotope Effects, „Chemical Reviews” (USA, 2013, 113, współaut.); The first investigation of Wilms’ tumor atomic structure – nitrogen and carbon isotopic composition as a novel biomarker for the most individual approach in cancer, „Oncotarget” (USA, 7, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015