Profesor Marek Pabich

 

PABICH Marek (26 IV 1960 Łódź) syn Antoniego i Marii Ewy z d. Gosiewskiej; architekt. Ścieżka naukowa: w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ: 1984 mgr inż. arch., prom. prof. dr arch. B. Kardaszewski, 1991 dr inż. arch., prom. prof. Z. Świechowski; 2004 dr hab. inż. architektury na Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej; 2016 prof. n. tech. w dyscypl. architektura i urbanistyka. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ: 1984 stażysta, 1985–1986 asyst., 1987–1991 st. asyst., 1992–2005 adiunkt, 2006–2016 dr hab. na stanowisku prof. nadzw., od 2016 prof. n. tech. na stanowisku prof. nadzw.; 1994–1995 asyst. w Zakładzie Historii Sztuki UŁ; od 2001 kier. Zakładu Rysunku i Malarstwa w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, 2001–2009 z-ca dyr. ds. Nauki i Rozwoju tamże, od 2009 dyr. tamże. Kierunki badawcze: hist. i teoria architektury współczesnej; architektura muzealna. Najważniejsze dokonania naukowe: proj.: 1992 przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum Sztuki w Łodzi, 1998 rozbudowy Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie, 2001 nowego gmachu PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, 2010 Wydz. Mechanicznego PŁ Fabryki Inżynierów XXI w. w Łodzi, 2011 budynku Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ LabFactor w Łodzi, 2013 rozbudowy Wydz. Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, 2009 Centrum Usług Informatycznych BSH (koncern Bosch/Siemens) w Łodzi, 2011 Centrum Usług Biznesowych tamże, 2015 koncepcja budynku Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie; 2017 koncepcja adaptacji dawnej Zbrojowni na Muzeum Fotografii w Krakowie. Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. hab., 4 rec. dokt., 82 rec. inne. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1990 Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Łodzi, obszar badań: architektura muzeów sztuki; 2002 stypendium rządu francuskiego Bourse de Recherche, obszar badań: architektura muzeów sztuki; 2010 grant nauk. Rektora PŁ 2010/2011, obszar badań: twórczość architektoniczna Mario Botty; 2002 stypendium rządu francuskiego Bourse de recherche (1 publ.); 2006–2009 Centre de l’Académie Polonaise des Sciences, Paryż (1 publ., 2 organizacje wystaw). Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1994–2005 visiting professor Fachhochschule Moguncja (Niemcy), 2000 Fachhochschule Moguncja (Niemcy), Technische Universität Stuttgart (Niemcy), warsztaty; 2001 Università degli Studi di Pavia (Włochy), visiting prof.; współpr. konsult. z przemysłem: 2013 BSH – analizy rozwoju przestrzennego fabryki BSH; 2014 Skanska S.A. – opiniowanie i analizy dokumentacji proj. Członkostwo w organizacjach: od 2002 czł. Izby Architektów RP; 2003–2006 czł. Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN; od 2007 czł. ŁTN; od 2016 czł. 247 Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 8 dokt. Dydaktyka: rysunek i malarstwo; projektowanie architektoniczne; 2008–2009 prowadzenie zajęć z rysunku odręcznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. Odznaczenia i nagrody: 1985 Nagroda Rady Nauk. przy Prezydencie Miasta Łodzi; 1988, 2002, 2004, 2009, 2011 Nagrody Rektora PŁ za dział. organizacyjną; 1992, 2004, 2016 Nagrody Rektora PŁ za dział. nauk.; 2003 Brązowy Krzyż Zasługi; 2005 Nagroda PAN, indyw.; 2006 Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa, indyw.; 2015 Medal za Długoletnią Służbę; 2016 Medal Pro Patria; 2016 Medal z okazji 100-lecia Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej. Inne: od 2008 czł. Rektorskiej Komisji Rozwoju PŁ; 2008 czł. Rady Programowej przy EC1 Łódź Miasto Kultury; od 2011 czł. Społecznej Grupy Ekspertów przy Prezydencie Miasta Łodzi; 2010, 2012 czł. Komitetu Nauk. Konferencji PROREVITA; 2004–2005 sędzia konkursowy w międzynarod. konkursach studenckich JACOBUS (dla studentów Francji, Hiszpanii i Niemiec); 2004–2005 sędzia konkursowy w konkursach architektonicznych na proj.: Nowego Muzeum Śląskiego, Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka w Krakowie, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi, Akademickiego Centrum Sportu PŁ, Muzeum Narodowego w Krakowie; 2015 organizator i przewodn. konkursu na pomnik żołnierzy AK, Łódź, 2016 Współczesnej Kamienicy Łódzkiej, 2016 Muzeum PRL-u w Krakowie; 2009 pomysłodawca i organizator galerii B16 działającej przy Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, organizator wystaw: 2007 PAN Paryż, 2009–2014 w Galerii B16 – 3. Hobby: rysunek; malarstwo; sport. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu (Łódź 2004); L’Espace plus beau que l’objet – l’architecture contemporaine des musée, „Annales Centre de l’Académie Polonaise des Sciences” (Paryż 2006); Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem (Łódź 2013); Marzenia i realizacje Le Corbusiera w architekturze muzealnej, „Archaeologia Historica Polona” (2005, t. 15, 1); Czas wielkiej prosperity. Kryte handlowe pasaże Paryża przełomu XVIII i XIX wieku, „Lamus” (2011, 1/7). E-mail: marekpabich1@ gmail.com.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015