Profesor Bożena Ostromęcka-Frączak

 

OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena Kazimiera z d. Ostromęcka (25 I 1944 Aleksandrów Kujawski) córka Kazimierza i Władysławy z d. Dylewskiej; polonista, rusycysta, slawista, językoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1967 mgr filologii pol., prom. prof. W. Śmiech, 1970 mgr filologii rosyjskiej, prom. prof. E. Popova, 1975 dr n. humanist., prom. prof. W. Śmiech, 1983 dr hab. n. humanist.; 2008 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1967–1968 stażysta w Katedrze Języka Polskiego, 1968–1975 asyst. i st. asyst., 1975–1983 adiunkt; 1983–1991 lektor w Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia); 1991–1995 adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydz. Filologicznym UŁ; 1995–2006 prof. nadzw. tamże; od 2008 prof. zw. UŁ; 1992–2014 pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpr. z Uniwersytetem w Lublanie; 1992–2005 wicedyr. ds. Nauki i Wydaw. UŁ; 2005–2013 kier. specjalizacji glottodydaktycznej na Wydz. Filologicznym UŁ, 2006–2008 kier. Zakładu Glottodydaktyki Polonistycznej tamże, 2008–2014 kier. Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej tamże; od 2014 na emeryturze. Kierunki badawcze: leksykologia i leksykografia (polska i słowiańska); glottodydaktyka polonistyczna; języki słowiańskie (językoznawstwo porównawcze, kontakty kulturowe); pragmalingwistyka i komunikacja językowa; morfologia; translatoryka. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 16 rec. dokt., 10 rec. grantów MEN i MNiSW. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj.: 1) Styl życia Polaków i Słoweńców. Szkolnictwo w Polsce i Słowenii w okresie transformacji, 2) Emil Korytko – pol. badacz folkloru słoweńskiego, 3) Leksyka pol. i słoweńska, 4) Język w prasie, wspólne konferencje i publ. etnologów UŁ i Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia). Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1995–2014 Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia); Katedra Etnologii i Antropologii w Lublanie; Instytut Języków i Literatur Słowiańskich w Lublanie; Katedra Języka Polskiego i Literatury w Lublanie; 7 konferencji, 3 publ., 7 art. o języku słoweńskim, polonistach słoweńskich, wykł. gościnne. Członkostwo w organizacjach: czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; od 1986 czł. ŁTN; czł. Tow. Miłośników Języka Polskiego; czł. Stow. „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; czł. Polskiego Tow. Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. Udział w redakcjach czasopism: 1994–2008 red. nacz. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 5–14; 1988–1992 red. „Etnološka stičišča. Zbieżności etnologiczne. Ethnological contacts”, t. 1–5 (Ljubljana–Łódź); 2012–2015 czł. Komitetu Red. „Rozpraw Komisji Językoznawczej ŁTN”. Kształcenie kadry nauko245 wej: prom. 11 dokt. Dydaktyka: leksykologia i leksykografia; gramatyka współczesnego języka pol.; publ.: Spacerkiem po Łodzi i okolicy (Łódź 2011, red.). Odznaczenia i nagrody: 1978, 1979, 1987, 1989, 1995 (2 razy), 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 2007, 2008, 2012 (2 razy) Nagrody Rektora UŁ nauk. i dydakt.; 1996 Srebrny Krzyż Zasługi; 1996 Złota Odznaka UŁ; 1998 Medal KEN; 2003 Złota Odznaka ZNP; 2004 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: udział w ministerialnych komisjach: od 1998 wiceprzewodn. Komisji ds. Kształcenia i Kwalifikacji Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (MEN/MNiSW); 1999–2003 czł. Komisji ds. Certyfikacji Języka Polskiego jako Obcego (MEN/MNiSW); 2003 czł. Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (MNiSW); 2003–2006 czł. Komisji Badań nad Pokojem (Oddz. PAN w Łodzi), od 2010 czł. Komisji Językoznawczej tamże; 1999–2003 w Komisji ds. Certyfikacji Języka Polskiego jako Obcego. Hobby: podróże; poznawanie nowych miejsc i ludzi. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz. Czasowniki polskie z formantem rozdzielonym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” (Łódź 1983; 6); Słownik słoweńsko- polski (Ljubljana 1996, współaut.); Sprzedaż języka w nagłówkach „Gazety Wyborczej”, [w:] M. Wojtak [et al.] (red.), W kręgu wiernej mowy (Lublin 2004); Historia leksykografii słoweńskiej (Łódź 2007); Seks po słoweńsku i po polsku. Eufemizmy, [w:] A. Burzyńska-Kamieniecka [et al.] (red.), Sapientia Ars Vivendi (Wrocław 2013). E-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015