Profesor Daria Orszulak-Michalak

 

ORSZULAK-MICHALAK Daria Ewa z d. Orszulak (18 VIII 1952 Łódź) córka Mariana i Heleny z d. Ciesielskiej; farmaceuta. Ścieżka naukowa: na Wydz. Farmacji AM w Łodzi: 1976 mgr, prom. prof. dr hab. med. A. Szadowska, 1982 dr n. farm., prom. prof. dr hab. n. med. P. Polakowski, 1996 dr hab. farmacji; 2002 prof. farmacji. Ścieżka zawodowa: w Zakładzie Farmakodynamiki Katedry Farmakologii AM w Łodzi: 1976–1982 asyst. nauk.- -techn., 1982–1996 adiunkt, 1982–2002 kier. Pracowni Izotopowej Katedry Farmakologii; 1996–1999 prodziekan ds. nauczania i wychowania Wydz. Farmaceutycznego AM w Łodzi, 1997–2002 kier. Zakładu Biofarmacji na Wydz. Farmaceutycznym tamże, 1999–2002 prof. nadzw. tamże; 1999–2003 dziekan Wydz. Farmaceutycznego AM i UM w Łodzi, 2002 prof. zwycz. tamże; 2002 kier. Katedry i Zakładu Biofarmacji UM w Łodzi, 2003–2008 prorektor ds. nauczania i wychowania tamże; 2006/2007 kier. studiów podypl. „Farmacja Medyczna”; od 2004 kier. kursów realiz. w ramach szkolenia podypl. (specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej, szkolenia ciągłe dla farmaceutów); od 2016 dziekan Wydz. Farmaceutycznego UM w Łodzi. Kierunki badawcze: biofarmacja; farmakologia doświadczalna; farmakokinetyka; interakcje lekowe; dostępność biologiczna leków; monitorowanie terapii stężeniem leków w płynach ustrojowych; biomarkery chorób przewodu pokarmowego oraz układu krążenia; farmakoekonomika; opieka farmaceutyczna. Recenzje dorobku naukowego: 14 rec. w przew. prof., 8 rec. hab., 8 rec. dokt., superrec. CKU, rec. grantów w NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1996–1999 koordynator regionalnego Programu TEMPUS; 2010–2014 proj. „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” współfinansowany przez UE z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, kier. podzadania badaw. „Wpływ spożywania owoców wytworzonych metodami ekologicznymi na kondycję zdrowotną konsumentów”; 2009–2014 grant MNiSW „Ocena wpływu promieniowania jonizującego na hodowle komórek pęcherzykowych”, gł. wyk. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1995 współpr. z przemysłem farmaceutycznym i ośrodkami nauk.-badaw. przemysłu farmaceutycznego. Członkostwo w organizacjach: od 2013 czł. ŁTN; czł. Rady Nauk.: Narodowego Instytutu Leków, Instytutu Medycyny Pracy; czł. Komisji Bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy, przewodn. Komisji Bioetycznej Instytutu CZMP w Łodzi; czł. Komisji Doradczej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym; czł. Polskiego Tow. Farmaceutycznego; czł. Polskiego Tow. Farmakologicznego; czł. Tow. Terapii Monitorowanej; czł. Polskiego Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej; czł. ISPOR – International 242 Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research; prezes Zarządu Stow. Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetu Red. „Farmacji Polskiej”; czł. Rady Nauk. „Farmacji Współczesnej”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: farmakokinetyka; ekonomika i zarządzanie w farmacji; prawo farmaceutyczne; opieka farmaceutyczna; farmakoterapia i informacja o lekach; prawo i ekonomia; zastosowanie biomateriałów w med. i farmacji; znaczenie farmakogenetyki w farmakoterapii; rola diagnosty laboratoryjnego w monitorowaniu stężeniem leków w płynach ustrojowych; nowoczesne zarządzanie apteką; rola farmaceuty szpitalnego; farmacja weterynaryjna; promocja zdrowia w aptece ogólnodostępnej; biofarmaceutyczne aspekty farmakoterapii pediatrycznej i geriatrycznej; zdrowie prokreacyjne i współczesne metody planowania rodziny; oprac. programu nauczania z biofarmacji i farmakokinetyki klinicznej; współtwórca programu specjalizacji z dziedziny farmacji szpitalnej; publ.: Informacja naukowa o leku (TEMPUS JEP, Łódź 1999, współaut. i red.). Odznaczenia i nagrody: 1988, 1996, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi za dział. nauk.; 1992, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi za dział. dydakt.; 1997 Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, I°; 1995 Nagroda Polskiego Tow. Farmakologicznego, I°; 1995 Medal 50-lecia Łódzkich Wydz. Medycznych; 2002 Brązowy Krzyż Zasługi; 2004 Złoty Krzyż Zasługi; 2008 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2010 Medal „Za Zasługi dla UM w Łodzi”; 2010 Medal 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. Inne: od 1989 współpr. z Krajowym Sztabem Ratownictwa Społecznej Sieci Ratownictwa; 1997–1999 wiceprzewodn. Komisji Rekrutacyjnej Wydz. Farmacji oraz Oddz. Analityki Medycznej; 1996–2003 opiekun nauk. Łódzkiego Koła Polskiego Stow. Studentów Farmacji; 2001–2015 konsultant woj. ds. farmacji szpitalnej; uczestnictwo w fundacjach na rzecz ochrony zdrowia: dział. (czł. organu nadzoru) na rzecz Fundacji Charytatywnej „Jaskółka”; Fundacji „Gaja”; od 2006 przewodn. Rady Programowo-Nauk. Fundacji Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; wkład w utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie; pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, np. Międzynarod. Dnia Dziecka w Instytucie CZMP w Łodzi; od 2007 czł. komisji egzaminacyjnej w Centrum Egzaminów Medycznych (specjalizacje z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej). Hobby: muzyka poważna (opera). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 260 poz. Evaluation of erythromycin concentration in the umbilical artery serum, „Ginekologia Polska” (2015, vol. 86, 6, współaut.); HMG-COA reductase inhibitors: An opportunity for the improvement of imatinib safety. An experimental study in rat pulmonary hypertension, „Pharmacol Reports” (2015, vol. 67, 1, współaut.); The prevalence of celiac disease in patients with irritable bowel syndrome and its subtypes, „Przegląd Gastroenterologiczny” (2016, 11, 4, współaut.); Rosuvastatin intensifies the beneficial effects of rho-kinase inhibitor in reversal of monocrotaline-induced pulmonary hypertension, „Archives of Medical Science” (2016, 12, 4, współaut.); Errors in reporting on dissolution research: methodological and statistical implications, „Pharmaceutical Development and Technology” (2017, vol. 22, 1, współaut.). E-mail: daria. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015