Profesor Andrzej Olszewski

 

OLSZEWSKI Andrzej Kazimierz (21 X 1931 Warszawa) syn Czesława i Wandy z d. Siudeckiej; historyk sztuki. Ścieżka naukowa: na Wydz. Historycznym UW: 1955 mgr hist. sztuki, prom. prof. J. Starzyński, 1965 dr hist. sztuki, prom. tenże, 1985 dr hab.; 1990 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1955–1975 asyst., adiunkt w Państwowym Instytucie Sztuki (później Instytucie Sztuki PAN); 1972–1994 adiunkt, doc. Akademii Teologii Katolickiej KUL; 1975–1977 kier. działu dokumentacji architektury Ośrodka Dokumentacji Zabytków MKiS; 1990–1993 prodziekan Wydz. Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej; 1992–1999 kier. Katedry Historii Sztuki Współczesnej na Wydz. Nauk Humanistycznych KUL; 1994–2002 prof. zw. KUL; 1999–2002 prof. zw. UŁ; 2003–2004 prof. w Szkole Wyższej Warszawskiej; od 2004 prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kontrakcie; 2004, 2007, 2009 prof. Collegium Civitas. Kierunki badawcze: architektura XX w.; sztuka lat 30. XX w. powszechna i pol.; Art Deco w Europie i Ameryce. Najważniejsze dokonania naukowe: architektura i sztuka modernizmu, wystawiennictwo, art déco, Polska, inne kraje europejskie, Ameryka. Recenzje dorobku naukowego: 8 rec. w przew. prof., 12 rec. hab., 32 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1998 visiting prof. 1 semestr, The University of Minnesota (USA); 1990–2007 prof. na Letnim Uniwersytecie Kultury Polskiej w Rzymie (Włochy); przez 60 lat wykł. w Warszawie (Zachęta, Uniwersytet III Wieku, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej) i w całej Polsce. Członkostwo w organizacjach: od 1956 czł. władz Stow. Historyków Sztuki; od 1975 czł. Tow. Opieki nad Zabytkami; 1985–1998 czł. Międzynarod. Stow. Krytyków Sztuki A.I.C.A.; od 1991 czł. i pierwszy prezes sekcji pol. Documentation of Modern Movemeet (DOCOMOMO); od 1995 czł. dożywotni Art Deco Society of New York; od 2000 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 14 dokt. Dydaktyka: powszechna i pol. sztuka XIX i XX w.; wszystkie książki służą jako podr. Odznaczenia i nagrody: 1958 Nagroda Stow. Historyków Sztuki za pracę mgr. Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku (1956); 1966 Nagroda Stow. Historyków Sztuki za pracę dokt. Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka (Wrocław 1967); 1973 Nagroda PAN za publ. Polskie życie artystyczne 1915–1939 (Wrocław 1974, współaut.); 1979 Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”; 1980 Złoty Krzyż Zasługi; 1987 Dyplom Honorowy Tow. Przyjaciół Warszawy za publ. Sztuka Warszawy (Warszawa 1986, współaut.); 1989 Nagroda PAN za publ. Dzieje sztuki polskiej 1890–1980 w zarysie (Warszawa, ed. pol. 1988, ed. ang. 1989); 2002 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2003 Nagroda I° Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2006 Nagroda im. św. Brata Alberta; 2011 Złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”; 2016 Medal 40-lecia Tow. Opieki nad Zabytkami. Inne: czł. jury Nagrody im. św. Brata Alberta, Komisji Ochrony Zabytków przy PAX; czł. Komisji Ochrony Zabytków Stow. Historyków Sztuki; czł. Rady Łazienek Królewskich; czł. Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; czł. Muzeum Sztuki Nowoczesnej; przewodn. Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Hobby: muzyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka (Wrocław 1967); Dzieje sztuki polskiej 1890–1980 w zarysie (Warszawa 1988); An outline history of Polish 20th century art. and architecture (tyt. oryginału: Dzieje sztuki polskiej) (Warszawa 1989); Polish participation in World Exhibitions 1851–2005 (Warszawa 2008, współaut.); Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska (Warszawa 2013). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015