Profesor Ewa Olejniczak-Szałowska

 

OLEJNICZAK-SZAŁOWSKA Ewa Zuzanna z d. Olejniczak (1952 Łódź); prawnik-administratywista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1975 mgr n. praw., 1984 dr n. praw., prom. prof. E. Smoktunowicz, 2003 dr hab. n. praw. w zakresie prawa adm. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1975–1984 asyst. stażysta, asyst. i st. asyst., 1984– 1995 adiunkt, 1995–2003 st. wykł., 2003–2006 adiunkt z tyt. dr. hab., od 2004 kier. Zakładu Nauki Administracji; od 2006 prof. nadzw. UŁ. Kierunki badawcze: prawo samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji demokracji bezpośredniej we wspólnotach samorządowych; prawo informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dostępu do informacji publicznej; ustrój i prawne formy działania adm. publicznej; prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; nauka adm. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 6 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1991–1995 staże nauk. m.in. Uniwersytet Attila József w Szegedzie (Węgry), Uniwersytet U.I.A. w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet Grenoble II (Francja); 1999–2000 prowadzenie szkolenia radnych, prac. adm. rządowej i samorządowej w ramach wdrożenia reformy ustrojowej państwa z 1998 (pod patronatem Prezesa Rady Ministrów). Członkostwo w organizacjach: od 2007 czł. Stow. Edukacji Administracji Publicznej; od 2007 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: nauka adm.; prawo adm.; ustrój samorządu terytorialnego; adm. publiczna na świecie; adm.-prawne problemy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; publ.: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (Warszawa 2000, współaut.); M. Stahl (red.) Materialne prawo administracyjne (Warszawa 2002, współaut.); M. Stahl (red.) Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego (Warszawa 1991, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1982, 1987, 1988, 1995 Nagrody Rektora UŁ, m.in.: indyw. za cykl publ. dot. problematyki samorządu terytorialnego; 2000 Złota Odznaka UŁ; 2003 Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podr. akadem. Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (Warszawa 2002, współaut.); 2004 Nagroda MENiS, indyw. za rozprawę hab. Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego (Łódź 2002); 2006 Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podr. akadem. Materialne prawo administracyjne (Warszawa 2005, współaut.); 2010 Srebrny Krzyż Zasługi; 2011 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. za publ. Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego (Warszawa 2010, współaut.); 2011 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 2002–2005 Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Kierunku Administracja w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim; 2003–2005 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UŁ; 2008–2012 czł. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ. Hobby: wędrówki górskie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz. Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia (Warszawa 1994, współaut.); Konsultacje we wspólnocie samorządowej, „Samorząd Terytorialny” (1997, 1–2); Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego (Łódź 2002); Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego (Warszawa 2002); Prawo dostępu do informacji publicznej jako podstawa realizacji prawa do partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Warszawa 2014). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015