Profesor Barbara Olaszek

 

OLASZEK Barbara Józefa (4 III 1945 Martbergen) córka Stanisława i Marianny z d. Adamiak; literaturoznawca, historyk literatury. Ścieżka naukowa: 1967 mgr filologii pol. na Wydz. Filologicznym UŁ, prom. prof. dr S. Skwarczyńska; 1971 mgr filologii rosyjskiej na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Leningradzkiego w Związku Radzieckim, prom. prof. dr G. Białyj, 1979 dr n. humanist. tamże, prom. prof. dr N. Sokołow; 1998 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego na Wydz. Filologicznym UŁ; 2008 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1979–1996, 1997–2012 kier. Niestacjonarnego Studium Filologii Rosyjskiej na Wydz. Filologicznym UŁ; 1998–2001 adiunkt UŁ; 2001–2009 prof. nadzw. UŁ, 2008–2011 kier. Zakładu Literatury Rosyjskiej tamże; 2008–2012 kier. Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej tamże; 2009–2015 prof. zw. UŁ. Kierunki badawcze: hist. literatury rosyjskiej XIX w.; idee w literaturze; dramat i teatr; współczesna recepcja klasyki rosyjskiej; polsko-rosyjskie powiązania literackie; poetyka tekstu. Najważniejsze dokonania naukowe: monograficzne ujęcia zagadn. pozytywizmu i jego odzwierciedlenia w literaturze rosyjskiej oraz tematyki i charakteru „rosyjskich sporów” w strukturze i dynamice kultury rosyjskiej w naświetleniu klasyków. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2000, grant na proj. badaw. „Pozytywizm w Rosji. Idee w zwierciadle literatury”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2002–2016 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Twerskiego (ZSRR), udział w konferencjach, przygotowywanie zbiorów tematycznych, wykł., 8 art. Członkostwo w organizacjach: od 1976 czł. Polskiego Tow. Rusycystycznego; od 1998 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 1996–1999 sekr. red. „Folia Rossica”; 2012–2014 czł. Rady Red. „Łabirynt”; 2013–2016 czł. red. „Folia Litteraria Rossica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: hist. literatury rosyjskiej; metodologia badań literaturoznawczych; sceniczne i filmowe adaptacje klasyki; analiza tekstów nauk. Odznaczenia i nagrody: 1981, 2003, 2006, 2015 Nagrody Rektora UŁ, indyw. za osiągnięcia nauk. (za cykle art. i za monografię); 1998 Złota Odznaka UŁ; 2003 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2010 Medal KEN. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 90 poz. Dymitr Pisariew. Wokół problemów pozytywizmu w Rosji (Łódź 1997); Русский позитивизм. Идеи в зеркале литературы (Łódź 2005); Россия в зеркале современной драмы. Коллаж образа, „Folia Litteraria Rossica. Zeszyt Specjalny” (2013); The Traditions of Rationalism In Russian Culture of the Pre-Soviet Period, „Studies, Slavic Literature and Poetics” (2016, 61); «Русские споры» в художествен- ном дискурсе классиков (Łódź 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015