Profesor Maria Mucha

 

MUCHA Maria (25 I 1937 Sobota) córka Stanisława i Heleny z d. Kankiewicz; fizyk. Ścieżka naukowa: 1960 mgr na Wydz. Matematyczno-Fizyko- Chemicznym UŁ; 1970 dr n. tech. PŁ, prom. prof. dr hab. M. Kryszewski; 1987 dr hab. n. chem. PŁ; 2002 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: 1960–1961 asyst. w Katedrze Fizyki UŁ; 1961–1992 asyst., st. asyst., adiunkt w Katedrze Fizyki na Wydz. Chemicznym PŁ; 1992–2002 prof. PŁ, 2002–2005 prof. nadzw.; 2005–2010 prof. zw.; wykł. w: Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, od 1992 w PŁ; od 2010 na emeryturze. Kierunki badawcze: fizykochemia polimerów: przejścia fazowe, właściwości mechaniczne, kinetyka procesów degradacji polimerów; kinetyka procesów uwalniania leków oraz preparatyka implantów; układy elektrooptyczne z ciekłymi kryształami; biomieszaniny oraz bionanokompozyty. Najważniejsze dokonania naukowe: odkrycie zależności między degradacją termoutleniającą a morfologią polimerów – dwa obszary dyfuzji – praca hab., wyniki badań prowadzące do opracowania 5 patentów. Recenzje dorobku naukowego: 8 rec. hab., 10 rec. dokt., 10 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2002–2017 10 proj. badaw. NCN z zakresu realiz. tematyki badaw.; 2001–2014 5 patentów z dziedziny realiz. tematyki badaw. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2005–2010 współpr. konsult. z przedstawicielami kraj. przemysłu w zakresie przemysłu papierniczego, przemysłu produkcji opakowań; 1973–1974 pobyt w Rensselaer Polytechnic Institute, Troy (USA) prof. B. Wunderlich; 1991– 1992: pobyt w: University of Massachusetts, Lowell (USA), prof. A. Blumstein, University of Tennessee Knoxville (USA), prof. B. Wunderlich. Członkostwo w organizacjach: 1961–2010 czł., sekr., skarbnik, wiceprezes Łódzkiego Oddz. Polskiego Tow. Fizycznego; od 2005 czł. Polskiego Tow. Chitynowego; od 2008 czł. Europejskiego Tow. Chitynowego; od 2008 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 10 dokt. Dydaktyka: fizyka; termodynamika; fizykochemia polimerów; fizyka budowli; ergonomia oraz fizykochemia środowiska. Odznaczenia i nagrody: 1961– 2000 ok. 20 razy Nagrody Rektora PŁ za osiągnięcia w badaniach nauk. i dydakt.; 1971, 1988 Nagrody MEN za pracę dokt. Wpływ składu i promieniowania UV na temperaturę przejścia do stanu szklistego kopolimerów chlorku winylidenu (1970), hab. Wpływ morfologii polimerów częściowo krystalicznych na szybkość procesu ich termoutleniania (1987); 1981 Złoty Krzyż Zasługi; 2000 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 2001 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inne: 1992–2010 czł. Komisji Dydaktycznej PŁ; 1992–2015 czł. Komitetu Nauk. cyklicznej konferencji Polskiego Tow. Chitynowego; 2005–2010 czł. Komisji Dyscyplinarnej przy Rektorze PŁ. Hobby: malarstwo akwarelowe; śpiew; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 180 poz. art. w czasopismach nauk., w większości zagr. z dziedziny fizykochemii polimerów; Polimery a środowisko (Łódź 2002); Chitozan – wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych (Warszawa 2010); art. w prasie codziennej i w tygodnikach, dot. problemów recyklingu oraz zastosowania polimerów („Dziennik Łódzki”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka” i in.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015