Profesor Franciszek Mosiński

 

MOSIŃSKI Franciszek (17 IX 1946 Wieleń n. Notecią) syn Feliksa i Heleny z d. Górskiej; elektryk. Ścieżka naukowa: na Wydz. Elektrycznym PŁ: 1972 mgr inż., prom. prof. T. Kotler; 1976 dr, prom. prof. Z. Hasteman; 1985 dr hab. n. tech. w dyscypl. elektrotechnika; 2001 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Elektrycznym PŁ: 1972– 1976 asyst. stażysta, asyst., st. asyst., 1976–1986 adiunkt, 1986–1991 doc.; 1991–2001 prof. nadzw. PŁ, od 2001 prof. zw. tamże, od 1990 kier. Zakładu Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki tamże; 1996–2000 prodziekan ds. nauki Wydz. Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki PŁ. Kierunki badawcze: izolacja urządzeń wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem transformatorów energetycznych; oddziaływanie infrastruktury elektroenergetycznej na środowisko; zastosowanie metod statystycznych w elektrotechnice. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. zależności teorii wartości ekstremalnych dla izolacji olejowej; programy numeryczne PETRA, MOSTAT, ZEFIREK, DINO, DTR. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 8 rec. dokt.; 2011–2016 czł. zesp. specjalist. MNiSW do oceny wniosków o przyznawanie środków finansowych na dział. statutową, rec. IEEE; rec. IET. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 6 proj. badaw. m.in.: 1974–2000 MOSTAT (do analizy danych statystycznych); 1990 grant MEN DNS-T/06/182/90-2; aut. i współaut. programów numerycznych; 1991 „Wytrzymałość elektryczna przy napięciach złożonych”, opr. nr 6097/132/91, KWN PŁ, Łódź 1991 (W); 1994–2016 ZEFIREK i DINO (programy ekspertowe do diagnostyki urządzeń napełnionych olejem izolacyjnym); 2005–2015 DTR (Dynamic Transformer Rating – do zarządzania czasem życia transformatorów energetycznych); ok. 300 oprac. niepubl., m.in. Napięcie wytrzymywane a efekt objętości w świetle badania modeli elektrod pokrytych papierem i umieszczonych w oleju (dok. IE-3/199z/75B, Łódź 1975 (A)); Programy wspomagające projektowanie układów izolacji uzwojeń transformatorów (opr. nr 6079/114/88, KWN PŁ, Łódź 1988 (W)); Generator udarów piorunowych 300 kV (6103/140/93, KWN PŁ, Łódź 1993 (Energopomiar – Elektryka Gliwice) (W)); Pomiary i ocena sanitarna pola magnetycznego i pola elektrycznego w EC-4 Łódź (dok. nr I-15/0181/437/2001/ UP4/121, maj 2001 (W – 70 %)); Dynamic Transformer Rating program, Technical documentation, Version 1.1, Kinectrics Inc. 800 Kipling Ave. Toronto, Ontario (M8Z 6C4 Canada August, 2009 (W – 25%)). Współpraca z ośrodkami naukowymi: współpr. konsult. z przemysłem: 1976–1984 FTiAT ELTA – Łódź; 1988 Instytut Włókien Sztucznych, Łódź; 1991, 2001 Elektrownia Bełchatów; 1991, 2014 EMIT Żychlin; 1991 Elektrownia Halemba; 1992, 2003, 2004 Zakład Energetyczny Łódź – Teren; 1992 226 Elektrownia Turów; 1992/2014 ZREW Oddz. Transformatorowy Łódź–Janów; 1993 Energopomiar Gliwice; 1993 Elektrownia Połaniec; 1993 Stacja Energetyczna 750 kV Widełka; 1994 Hestia Insurance S.A. Sopot; 1994 Elektromontaż – Łódź; 1994, 2001 Elektrociepłownia EC IV – Łódź; 1995 Elektromontaż – Kielce; 1997 Zasada Group – Głowno; 1997, 1998 RAM – Łódź; 1997 EMCO Transformers Ltd. – Bombay (India); 1998, 2000 ABB Elta; 2001 Agropharm S.A. Tuszyn; 2001, 2005 EC-3 Łódź; 2001, 2003, 2004, 2007 SELPOL Łódź; 2001–2011 Kinectric Inc., Canada; 2002 ZEŁm; 2002 ENERGOSERWIS S.A.; 2003 Zakłady Frantschach Świecie S.A.; 2004, 2005 Hydro One Networks Inc. Canada; 2005, 2011, 2013 ABB Łódź Power Transformer Division; 2007 Elektrownia Konin; 2000–2013 Kanada; przykładowa publ.: A computer program for life-time management of power transformers (Paryż 2012, współaut.) CIGRE 2012, Rep. A2-109. Członkostwo w organizacjach: od 1972 czł. Stow. Elektryków Polskich; od 1999 czł. ŁTN; 1998–2006 wiceprezes Stow. Elektryków Polskich Oddz. Łódzkiego; 2002–2005 czł. Rady nadzorczej Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw Stow. Elektryków Polskich, 2002–2006 czł. Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego tamże, 2010–2014 dziekan Rady Prezesów tamże, 2006–2014 prezes Oddz. Łódzkiego tamże, od 2014 czł. Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże. Udział w redakcjach czasopism: twórca i pierwszy red. nacz. „Biuletynu Oddz. Łódzkiego Stow. Elektryków Polskich”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 8 dokt. Dydaktyka: podstawy techniki wysokich napięć; metody statystyczne w twn; statystyka dla inżynierów; wpływ urządzeń elektrycznych na środowisko; zagrożenia elektryczne (IBP); publ.: Metody statystyczne w technice wysokich napięć (Łódź 1991); Podstawy techniki wysokich napięć (Łódź 1994); Ekologiczne problemy przemysłu i użytkowania energii elektrycznej (Łódź 1999, współaut.). Odznaczenia i nagrody (wybór): 1976, 1984 Nagrody MNiSW; 1985 Nagroda PAN; 1996 Srebrny Krzyż Zasługi; 2003 Złoty Krzyż Zasługi; 2004 Złota Odznaka Honorowa SEP; 2006 Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej; 2012 Honorowa Odznaka Miasta Gorzowa; 2014 Medal im. prof. E. Jezierskiego; 2010, 2014 II Nagroda w konkursie im. prof. M. Pożaryskiego za najlepsze prace opublikowane w czasopismach nauk.-tech. SEP; 2015 Szafirowa Odznaka Honorowa SEP nr 62; 2016 Medal „Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego”. Inne: 1984, 1987, 1990 sekr. nauk. konferencji International Conference on Insulation Problems in Power Transformers; od 1996 współorganizator cyklicznych konferencji Materiały i Technologie Elektrotechniczne, od 2000 Transformatory energetyczne i specjalne – Kazimierz Dolny. Hobby: turystyka kraj. i zagr.; literatura piękna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 210 poz. Wytrzymałość elektryczna transformatorów energetycznych (Warszawa 1983, współaut.); Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych do oceny wytrzymałości elektrycznej izolacji wysokonapięciowych transformatorów energetycznych, „Zeszyty Naukowe PŁ. Rozprawy Naukowe” (1984, 62); Metody statystyczne w technice wysokich napięć (Łódź 1991); Ekologiczne problemy przemysłu i użytkowania energii elektrycznej (Łódź 1999, współaut.); Zastosowania metod statystycznych dla inżynierów elektryków (Łódź 2000). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015