Profesor Grzegorz Michalski

 

MICHALSKI Grzegorz (19 IV 1956 Zielona Góra) syn Leona i Ireny z d. Zając; pedagog, historyk wychowania. Ścieżka naukowa: 1981 mgr na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, prom. dr D. Greulich; 1989 dr na Wydz. Nauk Społecznych UAM, prom. prof. dr E. Podgórska; 2002 dr hab. n. humanist. w zakresie pedagogiki (hist. wychowania) na Wydz. Studiów Edukacyjnych UAM. Ścieżka zawodowa: 1975–1977 referent w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Zielonej Górze; 1981–1983 asyst. w Zakładzie Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UŁ; 1983– 1989 st. asyst. w Katedrze Historii i Teorii Wychowania UŁ; 1984–1988 wykł. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Łodzi; 1989–2004 adiunkt w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ; 1991–1995 st. wykł. w Studium Pedagogicznym PŁ; 1991–2000 prac. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach; 1994–1996 adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej Tow. Wiedzy Powszechnej w Warsza- wie; 1996–2005 dziekan Wydz. Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach; 2002–2005 prodziekan Wydz. Nauk o Wychowaniu UŁ; 2003–2014 kier. Zakładu Historii Oświaty UŁ; od 2004 prof. nadzw. UŁ; 2005–2012 dziekan Wydz. Nauk o Wychowaniu UŁ; od 2006 kier. Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ. Kierunki badawcze: problemy oświaty i edukacji w XIX i XX w. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. hab., 9 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2009–2013 Instytut Pedagogiki w Lublanie (Słowenia), wspólne badania nauk. Jakość kształcenia w Polsce i Słowenii (Łódź 2011), „Šolsko Polje” (2012, nr 1–2). Członkostwo w organizacjach: od 2000 czł. i założ. Tow. Historii Edukacji; od 2003 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 2003–2005 z-ca red. nacz. „Łódzkich Studiów Pedagogicznych”; od 2015 czł. Rady Nauk. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”; od 2014 czł. Kolegium Rec. „Wychowania w Rodzinie”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: hist. wychowania; publ.: poradnik metodyczny dla młodzieży Siła jest w Tobie (Kraków 1990, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1981 Medal za Chlubne Studia; 1998 Srebrny Krzyż Zasługi; 1990, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 Nagrody Rektora UŁ za dział. dydakt. i organizacyjną; 1992, 1995, 2003, 2016 4 razy Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk.; 2000 Medal KEN; 2003 Złoty Krzyż Zasługi; 2007 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2012 Medal Universitatis Lodziensis Merentibus. Inne: 1992–1997 współpracownik, korespondent łódzki Polskiego Radia „Zachód” w Zielonej Górze; 2003–2005 czł. Komisji Odwoławczej UŁ; 2004–2013 ekspert PKA; 2008–2009 czł. Zespołu ds. opracowania misji i strategii UŁ; od 2009 czł. Komitetu Sterującego ds. decentralizacji UŁ; 2009–2010 czł. Rady Nauk. Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji na Wydz. Nauk o Wychowaniu UŁ; czł. Komitetu Red. serii: od 2011 „Biblioteka Historii Edukacji”, „Perspektyw Biograficznych”; 2012–2016 czł. Senackiej Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ. Hobby: polityka; ekonomia. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz. Zygmunt Mysłakowski (1890–1971) – działalność i twórczość pedagogiczna (Łódź 1994); Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych (Kraków 2004, współred.); Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i w początkach XX wieku (Łódź 2014, współred.); Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku (Łódź 2014); Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku (Łódź 2016, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015