Profesor Bogdan Mazan

 

MAZAN Bogdan Alojzy (25 III 1948 Łódź) syn Alojzego i Aleksandry z d. Wiśniewskiej; polonista, historyk literatury pol. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1972 mgr, prom. prof. dr Z. Skwarczyński, 1984 dr, prom. tenże, 1993 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa – hist. literatury pol.; 2003 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1972–1974 nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych dla Pracujących nr 3 w Łodzi; na Wydz. Filologicznym UŁ: 1974–1983 asyst. i st. asyst. w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, 1984–1996 adiunkt, 1996–2002 prodziekan, od 1997–2002 prof. nadzw., 2002–2008 dziekan, 2003–2007 kier. Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, od 2006 prof. zw. UŁ, od 2007 kier. Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Kierunki badawcze: hist. piśmiennictwa okresu Pozytywizmu i Młodej Polski (m.in. życie literackie; wybitni twórcy, ich dzieła i naśladowcy; czasopiśmiennictwo i epistolografia; cenzura i język ezopowy; literatura Łodzi i regionu; bowaryzm; edytorstwo; filiacje hist. literatury z hist. sztuki i filmoznawstwem); utopie literackie; motywy dalekowschodnie w literaturze pol. i kulturze. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 7 rec. hab., 15 rec. dokt., 1 rec. odnowienia doktoratu; 1 rec. Nagrody nauk. MNiSW; rec. doctor honoris causa UG dla prof. Yi Lijun; 2013 wniosek, ocena dokonań, biogram i laudacja w sprawie przyznania prof. Zhao Gangowi z Wydz. Języków i Kultur Europejskich na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj.: 2002–2005 kier. nauk. KBN (nr 2H01C03422). Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach (Łódź 2005, red. nauk.) i w tym zbiorze 3 własne oprac.: Dlaczego „pozytywizm” i „negatywizm”?; Pozytywizm warszawski z perspektywy skrajnego antagonisty. Studium problemu; Z obrazów Chin i Chińczyków w piśmiennictwie polskim drugiej połowy XIX wieku. „Chińskie cienie” w „Lalce” Bolesława Prusa; 2006– 2008 kier. nauk. (nr 1H01C 072 28), Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur (Łódź 2008, red. nauk.), w tym zbiorze 3 własne oprac.: Konfrontacje i zbliżenia kultur. Bez antypodów?; Religie i życie w Chinach w drugiej połowie XIX wieku z perspektywy ultrakatolickiej; Mandaryn polsko-chiński i ogólnokulturowy. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2000 z chińskimi polonistami, tłum. literatury pol., gł. obejmująca prac. samodzielnych z: Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (Yi Lijun, Zhao Gang, Mao Yinhui), Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie (Lin Hongliang, Zhang Zhenhui), 16 publ.; 2000–2014 8. wizyt nauk. w Pekinie z wykł. i referatami. Członkostwo w organizacjach: od 1974 czł. Tow. Literackie215 go im. A. Mickiewicza; od 1995 czł. zw. ŁTN; 1999–2002 czł. w Komitecie Nauk o Literaturze PAN, wybrany także na kadencję 2015–2018, 2005– 2008 czł. Zarządu Ogólnopolskiej Komisji Edytorskiej przy Tow. Literackim im. A. Mickiewicza, od 2008–2016 przewodn. tamże, od 2016 czł. Zarządu tamże; 2008–2011 czł. Komisji Polonistyk Zagranicznych przy Komitecie Nauk o Literaturze. Udział w redakcjach czasopism: 2001– 2011 czł. red. „Prac Polonistycznych”; od 2008 czł. Rady Nauk. „Wieku XIX”; 2008–2011 czł. międzynarod. kolegium „Zeszytów Naukowych” (pod nazwą „European Language and Culture Research”) Wydz. Języków i Kultur Europejskich na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych; od 2011 czł. Rady Programowej „Czytań Literatury”; od 2011 czł. Rady Nauk. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 13 dokt. Dydaktyka: literatura Pozytywizmu i Młodej Polski, wykł. monograficzne („Trylogia” Henryka Sienkiewicza) i kursowe (literatura Pozytywizmu i Młodej Polski). Odznaczenia i nagrody: 1977, 1980, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004 Nagrody Rektora UŁ, indyw. za dział. nauk. za publ.; 1980, 1986, 2006, 2009 Nagrody Rektora UŁ, zespoł. za publ.; 1987, 1989 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt., wychowawcze i organizacyjne; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt.- -wychowawcze; 2008 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne; 1994 Złota Odznaka UŁ; 1999 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2002 Medal KEN; 2006 Srebrny Krzyż Zasługi; 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 2009–2012 przewodn. Komisji konkursu na najlepszą pracę magisterską z filologii pol. w dziedzinie literaturoznawstwa; udział w konkursach popularyzujących naukę, m.in. 2012 juror w finale ogólnopolskiego konkursu historycznoliterackiego dla uczniów szkół średnich „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza”; 2012–2016 przewodn. Wydz. Komisji ds. doktoratów z literaturoznawstwa. Hobby: sport; muzyka; film; kultura Dalekiego Wschodu. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 149 poz. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. „Niewinni”, „Ojciec Makary”, „Piękna”. Zarys monograficzny (Łódź 1991); „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza – analiza, interpretacja, próba syntezy (Łódź 1993); Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych (Łódź 2002); Kontekst i podtekst w dziewiętnastowiecznej powieści historycznej (na przykładzie „kierunku antyhiperborejskiego” w Trylogii Henryka Sienkiewicza, [w:] R. Stachura [et al.] (red.), Powieść historyczna dawniej i dziś (Kraków 2006); Problematyka „własności literackiej” (prawa autorskiego) w okresie pozytywizmu i Młodej Polski, [w:] K. Budrowska [et al.] (red.), Literatura w granicach prawa (Warszawa 2013). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015