Profesor Jacek Matuszewski

 

MATUSZEWSKI Jacek (11 VII 1946 Poznań) syn Józefa i Anny Julii z d. Mozołowskiej; historyk prawa. Ścieżka naukowa: 1969 mgr na Wydz. Prawa i Administracji UŁ; 1966–1972 studia hist. w Instytucie Historii UŁ, 1976 dr n. praw. tamże, 1983 dr hab. n. praw. w zakresie hist. państwa i prawa tamże; 1992 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: 1969–1971 asyst. w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydz. Prawa i Administracji UŁ, 1971–1976 st. asyst. tamże, 1976–1983 adiunkt tamże, od 1983– 1990 doc. tamże, od 1985 kier. tamże; 1987–1990 prodziekan Wydz. Prawa i Administracji UŁ; 1990–1992 prof. nadzw. UŁ; od 1992 prof. zw. UŁ; od 1999 prof. WSP w Częstochowie; 2000–2012 prof. i kier. Katedry Historii Ustroju i Prawa Kolegium Prawa w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Kierunki badawcze: mediewistyka pol.; zagadn. ustroju i prawa Polski szlacheckiej; dzieje skarbowości; metodologia nauki; historiografia hist. prawa; problematyka digitalizacji badań nauk. humanist. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 6 rec. dokt., 4 rec. grantów. Członkostwo w organizacjach: od 1976 czł. Polskiego Tow. Historycznego; 1980–1981 wiceprzewodn. Rady Zakładowej ZNP Szkolnictwa Wyższego i Nauki UŁ; od 1983 czł. ŁTN, 1997–2005 przewodn. Komisji Prawniczej tamże; od 1992 czł. Association for History and Computing; od 2003 czł. Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Udział w redakcjach czasopism: od 1993 założ. red. nauk. i czł. Komitetu Red. „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”; 2002 czł. Komitetu Red. „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: hist. państwa i prawa pol.; hist. adm.; hist. ustroju państw; hist. prawa sądowego; metodologia badań nauk. Odznaczenia i nagrody: 1976 Nagroda MEiSW; 1978 Brązowy Krzyż Zasługi; 1983 Nagroda I° w konkursie Państwa i Prawa; 1986 Medal KEN; 1995 Nagroda Rektora UŁ. Inne: 1970–1972 opiekun studenckich obozów nauk.; 1981–1985 pełnomocnik Rektora UŁ ds. socjal.; 1990 aut. reformy egzaminów wstępnych na studia prawnicze; 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Łodzi; 1995–1998 czł. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi; 2005– 2008 przewodn. Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ; 2009–2012 przewodn. Rady Pracowników UŁ; czł. licznych Komisji Senackich. Hobby: pies; fotografia; komputer. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz. Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia (Łódź 1979); Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce (Łódź 1983); Postanowienia i realizacja ustawodawstwa zastawnego sejmów egzekucyjnych (Łódź 1988); Vicinia id est… Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego Opola (Łódź 1991); Józef Matuszewski. Pasja nauki. Cena pasji (Poznań 2014, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015