Profesor Anna Marciniak-Kajzer

 

MARCINIAK-KAJZER Anna Helena z d. Marciniak (27 IV 1961 Łódź) córka Jana i Lucyny; archeolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1985 mgr, prom. prof. L. Kajzer, 1999 dr, prom. prof. A. Nowakowski, 2011 dr hab. w zakresie archeologii – archeologii hist. Ścieżka zawodowa: 1985–1991 prac. tech. (rysownik) w Katedrze Archeologii UŁ, 1991–1999 asyst. w Instytucie Archeologii UŁ, 1999–2011 adiunkt tamże UŁ; 2012 prof. nadzw. UŁ; 2012–2014 kier. Katedry Bronioznawstwa i Historii Kultury Materialnej Średniowiecza w Instytucie Archeologii UŁ, od 2014 kier. Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa tamże; od 2014 kier. podypl. Studium Rzeczoznawstwa Uzbrojenia UŁ; od 2016 prodziekan Wydz. Filozoficzno-Historycznego. Kierunki badawcze: budownictwo obronne i kultura materialna w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym; życie codzienne w średniowieczu. Najważniejsze dokonania naukowe: stworzenie przy Instytucie Archeologii Laboratorium datowania termoluminescencyjnego. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2014–2015 grant NCN „Datowanie pierwszych prywatnych siedzib obronnych w średniowiecznej Polsce”. Członkostwo w organizacjach: od 1989 czł. Stow. Nauk. Archeologów Polskich; od 2012 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2012 red. nacz. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”; od 2012 czł. red. serii „Spatium Archaeologicum”; od 2012 czł. red. serii „Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego”; od 2016 z-ca red. nacz. „Acta Archaeologica Lodziensia”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: techniki dokumentacji rysunkowej; archeologia średniowiecza; metodologia archeologii hist.; życie codzienne w średniowieczu przez pryzmat rzeczy; źródłoznawstwo archeologii średniowiecza; średniowieczne mity i rzeczywistość. Odznaczenia i nagrody: 2002 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II° za publ. Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów (Łódź 2001); 2005 Złota Odznaka UŁ; 2012 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II° za publ. Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów (Łódź 2011); 2014 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Inne: od 2014 czł. Rady Nauk. Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodowościową Łodzią i Regionem; od 2016 czł. Rady Fundacji UŁ. Hobby: turystyka; uprawa ogrodu. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 70 poz. Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów (Łódź 2001); Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny (Łódź 2011); Jak wyglądały późnośredniowieczne kuchnie?, „Fox Patrum” (2013, 33); Narzym Castle: a fortress or residence?, [w:] Castella Maris Baltici XII (Łódź 2015); Archaeology on the medieval knights’ manor houses in Poland (Łódź–Kraków 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015