Profesor Eliza Małek

 

MAŁEK Eliza (6 II 1945 Pączew) córka Jana i Stanisławy z d. Rek; literaturoznawca rosyjski. Ścieżka naukowa: 1969 mgr na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Leningradzkiego, prom. dr N. Diemkowa; 1974 dr na Wydz. Filologicznym UJ, prom. doc. dr hab. R. Łużny, 1983 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego tamże; 1994 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1974– 1983 adiunkt w Zakładzie Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Wydz. Filologicznym UŁ, 1983–1987 kier. tamże, 1983–1990 doc. tamże; 1984–1987 prodziekan Wydz. Filologicznego UŁ, 1990–1996 dziekan tamże; 1990–1996 prof. nadzw. UŁ; 1996 prof. zw. UŁ; 1996–2002 kier. Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydz. Filologicznym UŁ, 1996–2008 kier. Zakładu Kultury Rosyjskiej tamże, 2001–2008 dyr. Instytutu Rusycystyki tamże; 2002–2008 prorektor UŁ; od 2015 na emeryturze. Kierunki badawcze: hist. literatury rosyjskiej XVII– XX w.; kultura i folklor rosyjski; polsko-rosyjskie stosunki literackie; leksykografia polsko-rosyjska i rosyjsko-polska. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 8 rec. hab., 5 rec. dokt., 5 rec. grantów KBN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1) granty: 1993–1996 KBN na realiz. „Indeksu motywów i wątków literatury rosyjskiej XVII–XVIII w.”; 1997–1999 KBN na realiz. „Indeksu motywów i wątków literatury rosyjskiej XVII–XVIII w.”; 2011–2013 NPRH nr 12H 11 0038 80 „Biblioteka Przekładów Rosyjskich XVII–XVIII wieku z literatury staropolskiej”; 2012–2015 NPRH 11H 12 0250 81 „Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”, realiz. w UW. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1969 z Instytutem Literatury Rosyjskiej Rosyjskiej Akademii Nauk, udział we wspólnych konferencjach i badaniach rosyjskiej literatury XVII–XVIII w., kilkanaście publ. Członkostwo w organizacjach: od 1984 czł. ŁTN; od 1997 czł. The Study Group of Eighteenth Century Russia; 2003–2006 czł. Rady Nauk. Instytutu Słowianoznawstwa PAN, 2015–2018 czł. Komitetu Słowianoznawstwa PAN i czł. Prezydium tamże. Udział w redakcjach czasopism: czł. red.: od 2006 „Sibirskij Fiłołogiczeskij Żurnał”, od 2008 „Slavia Orientalis”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: hist. literatury staroruskiej i rosyjskiej XVIII–XIX w.; rosyjska bajka literacka (XVIII–XX w.); krajobraz kulturowy współczesnej Rosji; motywy biblijne w literaturze rosyjskiej XI–XX w.; publ.: Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej (Łódź 1995, współaut.), Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty (Warszawa 2001, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1984 Nagroda MEiSW; 1984, 1991, 1996, 2002–2008, 2012, 2015 Nagro- dy Rektora UŁ, indyw. za dział. nauk. i dydakt.; 1998 Złoty Krzyż Zasługi; 1990 Medal KEN; 1999 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2009 Nagroda MEN 2015 Medal Universitas Lodziensis Merentibus. Inne: 2002–2008 czł. kilku komisji senackich, czł. Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej; 2008–2014 ekspert PKA. Hobby: muzyka klasyczna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. „Неполезное чтение” в России XVII−XVIII веков (Warszawa–Łódź 1992); Указатель сю- жетов русской нарративной литературы XVII−XVIII вв., т. I (Łódź 2000); Marcin Siennik Histoire de Mélusine (1671). Fortune d’un roman chevaleresque en Pologne et en Russie, Presses de l’ Université de Paris–Sorbonne (Paryż 2002); Разыскания по русской литературе XVII−XVIII вв. Забытые и мало- изученные произведения (Sankt Petersburg 2008); Nowy słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski (Warszawa 2008, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015