Profesor Ewa Małecka-Panas

 

MAŁECKA-PANAS Ewa z d. Małecka (3 III 1956 Łódź) córka Ignacego i Izabeli z d. Płanety; lekarz, gastroenterolog. Ścieżka naukowa: 1980 lekarz med. AM w Łodzi, 1988 dr n. med. tamże, 1997 dr hab. n. med. w zakresie gastroenterologii tamże. Ścieżka zawodowa: 1980–1981 stażysta, mł. asyst. w Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Łodzi; 1981–1984 asyst. w Klinice Gastroenterologii AM w Łodzi; 1983 specj. I° w zakresie chorób wewnętrznych; 1984–1989 st. asyst. w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii AM w Łodzi; 1988 specj. II° w zakresie chorób wewnętrznych; 1989–1990 stypendysta Fogarthy i Kościuszko Foundation, Section of Gastroenterology, University of California, Davis (USA); 1990–1997 adiunkt w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii AM w Łodzi; 1992–1993 postdoc, Section of Gastroenterology, Departament of Medicine, Wayne State University, Detroit (USA); 1997 specj. II° w zakresie gastroenterologii; 1997–2001 dr hab. AM w Łodzi; od 2001 kier. Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego AM w Łodzi (od 2002 UM); 2002 prof. zw. UM w Łodzi. Kierunki badawcze: badania czynnościowe i obrazowe w diagnostyce przewlekłego zapalenia (PZT) i raka trzustki (RT); badania nad rolą czynników wzrostowych rodziny EGF w karcinogenezie jelita grubego; molekularne uwarunkowania karcinogenezy trzustki; biomarkery RT; czynniki ryzyka RT zaburzenia endokrynne w PZT i RT; wpływ toksyny A Cl difficile na wydzielania izolowanych pęcherzyków trzustkowych; wpływ gastryny na aktywność proliferacyjną błony śluzowej jelita grubego; oddziaływanie związków chemicznych z materiałem genetycznym tkanek. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 24 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1) granty: 1999 International Travel Grant za pracę przedstawioną na Keystone Symposium „Aging: Genetic & Environmental Influences on Span”, Tamarron, USA; 1999 KBN „Badania nad reaktywnością na wybrane karcinogeny błony śluzowej jelita grubego chorych ze stanami przedrakowymi i z rakiem tego narządu wyrażoną przez zmiany w DNA i aktywność kinaz tyrozynowych” (# 4 PO 5B 079 17); 2001 promotorski doktorantki J. Kotyni „Badania nad mechanizmami podwyższonej aktywności proliferacyjnej błony śluzowej żołądka w zakażeniu Helicobacter pylori” (# 6 P05B 121 21); 2002 KBN promotorski doktorantki R. Talar-Wojnarowskiej „Porównanie stopnia ekspresji wybranych produktów onkogenów i genów przeciwnowotworowych w trzustce chorych na przewlekłe zapalenie i raka tego narządu – implikacje diagnostyczne i prognostyczne” (# 3 P05B 121 23); 2008 MNISW „Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego” (N N402 258234); 2008 MNISW „Znaczenie 202 diagnostyczne i prognostyczne ekspresji białek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz CD34 w polipach i sporadycznym raku jelita grubego” (N N402 258134); 2) proj.: 2008 PBZ-MNSiW/05/I/2007 prof. dr hab. n. med. J. Lubińskiego „Budowa efektywnych systemów przesiewowych w onkologii”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1989–1990 stypendium Fogarthy’ego, Section of Gastroenterology, „Wpływ toksyny A Cl difficile na wydzielanie enzymów przez izolowane pęcherzyki trzustkowe szczura”, UC Davis (USA); 1992–1993 postdoc, Section of Gastroenterology, Wayne State University, Detroit (USA), 7 publ.; badania nad udziałem receptora EGF-R, TGF-alfa i ich receptora EGF-r w mechanizmach podwyższonej proliferacji błony śluzowej jelita grubego u szczurów; od 1997 Departament of Surgery Southampton (Wlk. Bryt.), 1 publ.; od 2007 Departament of Molecular Biology, Bonn (Niemcy), 1 publ.; od 2013 Departament of Pathology Bayreuth (Niemcy), 4 publ.; od 2013 konsult. i wykł. dla firm: Abbvie, Krka, Sanofi Aventis. Członkostwo w organizacjach: od 1986 czł. Polskiego Tow. Gastroenterologii, wielokrotni prezes Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże; od 1996 czł. European Pancreatic Club, 2004–2012 czł. Zarządu tamże, 2008–2009 president tamże; od 1996 czł. International Gastro-Surgical Club; od 1998 International Member American Gastroenterological Association; od 1998 International Member American College of Gastroenterology; od 2005–2014 założ. i czł. Polskiego Klubu Trzustkowego, 2005–2013 przewodn. tamże; od 2006 Fellow of American Gastroenterological Association; 2007–2015 czł. Zarządu International Association of Pancreatology, 2008–2009 czł. tamże; 2014–2017 COST Action BM1204 Management Commitee Member „An integrated European Platform for pancreas cancer research”; 2014–2017 Editorial Board Member for Adnanced Research in Gastroenterology & Hepatology; od 2015 czł. ŁTN; 2017 czł. National Societes Representatives on the UEG Meeting of Members. Udział w redakcjach czasopism: od 2005 z-ca red. nacz. „Przeglądu Gastroenterologicznego”; od 2006 czł. Komitetu Red. „Gastroenterologii Polskiej”; 2008–2014 Editorial Representative w „Pancreatology”; od 2009 czł. Editorial Board „European Gastroenterology & Hepatology Review”; od 2012 czł. Rady Nauk. „Gastroenterologii Praktycznej”. Kształcenie kadry naukowej: mentor 3 hab.; prom. 15 dokt. Dydaktyka: choroby wewnętrzne; gastroenterologia; publ.: Interna Szczeklika (Kraków 2012, współaut.), Podręcznik gastroenterologii (Lublin 2006, współred. pol. wyd.). Odznaczenia i nagrody: 1988 Nagroda Rady Wydz. AM w Łodzi za pracę dokt. Odległa ocena skutków przebycia ostrego zapalenia trzustki w świetle badań czynnościowych i obrazowych tego narządu; 1997 Nagroda Rektora AM w Łodzi, indyw. II° za dział. nauk.; 2000 Nagroda Rektora AM w Łodzi, indyw. I° za dział. nauk.; 2002 Nagroda za pracę Epidermal Growth factor – receptor enhanced expression In Helicobacter pylori – induced gastritis is correlated with inflammatory activity but not with 203 chronic inflammation (współaut.); 2003 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. za dział. nauk.; 2003 Medal of Pioneers Commemorating 150th Anniversary of Cracow University Physiology from President of Polish Physiological Society; 2004 Nagroda za pracę Clinical significance of DPC4 expression and TGF-beta gene polymorphism in pancreatic adenocarcinoma and chronic pancreatitis (współaut.); 2004 Nagroda za pracę Correlation of gastric mucosal proliferation, p53 expression and total tyrosine kinase activities in Helicobacter pylori-induced gastritis (współaut.); 2005 Travel Grant Award na 12th United European Gastroenterology Week „UEGW 2004” w Kopenhadze; 2005 Nagroda za pracę TGF-beta and interleukin – 6 genes polymorphism in pancreatic adenocarcinoma and chronic pancreatitis (współaut.); 2005 Nagroda za pracę Duży polip górnego zwieracza przełyku – problem gastrologiczny czy laryngologiczny? (współaut.); 2007 Travel Grant Award na 15th United European Gastroenterology Week „UEGW 2007” w Paryżu; 2007 Nagroda za pracę Proliferation, Epidermal growth factor receptor, protein tyrosine kinases and apoptosis related proteins in H.pylori-induced gastritis (współaut.); 2007 Nagroda Rektora UM, zespoł. za cykl publ. dot. molekularnego podłoża oraz różnicowania raka trzustki z przewlekłym zapaleniem tego narządu; 2008 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. II° za dział. nauk. za red. publ. Wybrane zagadnienia gastroenterologii praktycznej; 2008 Nagroda za pracę Adipohormones as a prognostic markers in patients with NASH; 2010 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. I° za cykl publ. Znaczenie kliniczne wybranych hormonów i cytokin w powstawaniu i przebiegu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego; 2011 Nagroda Rektora ŚlAM, zespoł. III° za prace poświęcone badaniom nad patogenezą i diagnostyką raka trzustki (współaut.); 2011 Nagroda Rektora UM w Łodzi III° za publ.; 2012 Nagroda Rektora UM w Łodzi III° za publ. Role of cyclooxygenase-2 gene polymorphism in pancreatic carcinogenesis (współaut.); 2014 Nagroda Rektora UM w Łodzi II° za publ. Role of adipocytokines and its correlation with endocrine pancreatic function in patients with pancreatic cancer (współaut.). Inne: od 2010 przewodn. Komisji Akredytacyjnej do szkolenia w zakresie gastroenterologii; od 2012 czł. PANDoRa (the PANcreatic Disease ReseArch) sieci badaczy Genomic Epidemiology Group, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany (Research Coordinator dr F. Canzian); od 2013 „GRAP” study (Genetic contibution to Alcoholic chronic Pancreatitis) badanie wieloośrodkowe nad genetycznymi czynnikami ryzyka w alkoholowym zapaleniu trzustki. Hobby: narty; pływanie; literatura; teatr. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. Ornithine decarboxylase induced transformation of NIH/3T3 cells is mediated by epidermal growth factor receptor activit, „Cancer Research” (1995, 55, współaut.); Badania nad udziałem naskórkowego czynnika wzrostowego (EGF), transformującego czynnika wzrostowego (TGF) i ich receptora (EGF-R) w karcinogenezie jelita grubego (Łódź 1996, rozprawa hab.); Azoxymethane enhances ligand-induced activation of EGF-receptor tyrosine kinase in the colonic mucosa of rats, „Carcinogenesis” (1996, 17, współaut.); Zarys gastroenterologii (Łódź 2004, red.); Pancrelipase Delayed-Release Capsules (CREON) for exocrine Pancreatic Insufficiency due to Chronic Pancreatitis or Pancreatic Surgery: A Double- Blind Randomized, „American Journal of Gastroenterology” (2010, 105, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015