Profesor Cecylia Malinowska-Adamska

 

MALINOWSKA-ADAMSKA Cecylia z d. Malinowska (9 XII 1937 Aleksandrów, pow. Kutno) córka Jana i Anny z d. Siwińskiej; fizyk. Ścieżka naukowa: na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ: 1961 mgr, prom. doc. dr A. Zawadzki, 1967 dr, prom. prof. dr hab. T. Tietz, 1986 dr hab. n. fiz. w zakresie fizyki teoretycznej. Ścieżka zawodowa: 1961–1964 asyst. w Katedrze Fizyki Technicznej PŁ, 1964–1967 st. asyst. tamże, 1967–1970 adiunkt tamże; 1970–1987 adiunkt w Instytucie Fizyki PŁ; 1987–1990 prodziekan Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PŁ; 1987–1991 doc. w Instytucie Fizyki PŁ, 1991–2005 kier. Zespołu Fizyki Teoretycznej tamże; 1991–2008 prof. nadzw. PŁ; 1992–2001 dyr. Instytutu Fizyki PŁ; od 2008 na emeryturze. Kierunki badawcze: teoria oddziaływań międzyatomowych w cząsteczkach; struktura elektronowa atomów i cząsteczek; dynamika i termodynamika różnych typów kryształów pierwiastków w teorii pola samouzgodnionego. Najważniejsze dokonania naukowe: rozwinięcie teorii pola samouzgodnionego opartej na metodzie dwuczasowych temperaturowych funkcji Greena, zbadanie właściwości fizycznych wielu grup kryształów pierwiastków w przybliżeniu drugiego rzędu tej teorii. Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. dokt.; 4 rec. grantów. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1978 Institute of Physics, Hungarian Academy of Sciences and Department of Chemistry, State University of New York at Binghampton (USA); od 1974 Instytut Fizyki UŁ; od 1985 Politechnika Wrocławska; od 1994 AGH Kraków. Członkostwo w organizacjach: od 1962 czł. Polskiego Tow. Fizycznego, 1993–1997 wiceprzewodn. Oddz. Łódzkiego tamże; od 1992 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 1992–2008 red. „Scientific Bulletin Physics. Technical University of Łódź”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: fizyka doświadczalna; mechanika kwantowa; termodynamika fenomenologiczna i statystyczna; metody eksperymentalne fizyki ciała stałego; publ.: aut. 4 i współaut. 8 skryptów, m.in.: Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami (Łódź 1974, 1 wyd.), Fizyka, cz. I (Łódź 1972, 1 wyd., współaut.), Elementy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej (Łódź 1993). Odznaczenia i nagrody: 1) Nagrody Ministra: 1974 zespoł. II° za skrypt Fizyka dla włókienników, cz. I i II (Łódź 1972); 1980 zespoł. II° za cykl publ. w dziedzinie badań własności fizycznych struktur krystalicznych w przybliżeniu pseudoharmonicznym; 1982 zespoł. I° za cykl prac dot. fizyki wzrostu kryształów i badań ich własności; 1987 indyw. III° za pracę hab. Własności termodynamiczne i dynamiczne kryształów pierwiastków w teorii pola samouzgodnionego (Łódź 1984); 2) Nagrody Rektora: 1968–2002 26 razy nagrody indyw. za osiągnięcia w pracy nauk.-dydakt. i organizacyjnej; 3) inne 200 nagrody: 1981 Złoty Krzyż Zasługi; 1985 Medal 40-lecia PŁ; 1989 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 1991 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1997 Medal KEN; 2001 Medal 25-lecia Wydz. Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ; 2005 Medal 60-lecia PŁ. Inne: 1972–1984 czł. Senackiej Komisji Bibliotecznej PŁ; 1990–1996 wiceprzewodn. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PŁ; 1993–1996 przewodn. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PŁ; 1996–2002 czł. Komitetu Nauk. cyklicznej Międzynarod. Konferencji „Solid State Crystals-Material Science and Applications”; 1999–2001 czł. Komitetu Nauk. International Conference on Intermolecular Interactions in Matter; 2004–2005 udział w pracach Zespołu Oceniającego Kierunek Fizyka Techniczna Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Hobby: muzyka; teatr; hist. fizyki. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 80 poz. The scattering of low energetic elektrons by atoms calculated by the variational method of Kohn, „Acta Physica Polonica” (1965, 28); Intermolecular forces and equation of state for solid molecular in pseudoharmonic approximation, „Acta Physica Hungarica” (1977, 42); The self-consistent calculations of the lattice dynamics and thermodynamis of anharmonic noble metals, „Physica Status Solidi” (1983, 120); Dynamic and thermodynamic properties of solid helium in the reduced all-neighbours approximation of the SCPT, „Physica Status Solidi” (2003, 240); Physical properties of Ni fcc lattice in terms of the SCPT, „Journal of Physics: Condensed Matter” (2006, 6, współaut.). E-mail: cecylia.malinowska- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015