Profesor Michał Majsterek

 

MAJSTEREK Michał (10 XI 1966 Łódź) syn Stefana i Marii z d. Gołębiowskiej; ekonomista, ekonometryk. Ścieżka naukowa: na Wydz. Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ: 1991 mgr, prom. prof. Cz. Domański, 1996 dr, prom. prof. A. Welfe, 2009 dr hab. n. ekon. w zakresie ekonomii w specjalności ekonometria. Ścieżka zawodowa: 1991–1996 asyst. w Zakładzie Prognoz i Analiz Symulacyjnych UŁ, 1996–2009 adiunkt tamże (od 1997 Zakład przekształcony w Katedrę Modeli i Prognoz Ekonometrycznych); od 2009 prof. nadzw. w Instytucie Ekonometrii w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych UŁ; 2012–2014 z-ca dyr. Instytutu Ekonometrii UŁ. Kierunki badawcze: ekonometria, gł. analiza kointegracyjna ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wielowymiarowego. Najważniejsze dokonania naukowe: jeden z pionierów na gruncie pol. wielowymiarowej analizy kointegracyjnej, pionier tejże analizy w dziedzinie I(2), analizy w zakresie strukturalizacji i nakładania restrykcji na parametry modeli VAR. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1) granty: 1993–1994 European Union Action for cooperation in economics (ACE), KBN: nr 1 H02B 004 08, H02B 011 17, nr 2 H02B 007 25, 2H02B00725, N111 032 32/3723; 2) proj.: 1994–1996 kier. KBN 1 P110 041 04. Współpraca z ośrodkami naukowymi: referaty: od 1992 MACROMODELS, ACE Seminar „Modelling Economies in Transition”, Tatrzańska Łomnica, Konstancin- Jeziorna; 2002, 2008 Econometric Society European Meeting Inflation in the Transition Economy of Poland: an Application of SVEqCM (współaut.); 2002 Econometric Society European Meeting, Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis (współaut.), Wenecja (Włochy); 2008 Econometric Society European Meeting, Mediolan (Włochy). Członkostwo w organizacjach: od 2001 czł. Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition (AMFET); od 2008 czł. Econometric Society, 2011–2013 z-ca przewodn. tamże, od 2014 przewodn. Komisji Rewizyjnej tamże; 2009–2011 z-ca przewodn. Komisji Rewizyjnej Oddz. Łódzkiego Tow. Opieki nad Zabytkami; od 2014 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2009 czł. Kolegium Red. „Banku i Kredytu”; od 2012 czł. Komitetu Red. „Przeglądu Statystycznego”. Dydaktyka: ekonometria; modelowanie szeregów niestacjonarnych; prognozowanie i symulacja; zaawansowana analiza kointegracyjna. Odznaczenia i nagrody: 2001 Nagroda PAN, zespoł. w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka; 2003 Puchar „Trzecich Warsztatów Doktorskich, Cedzyna 2002”; 2001, 2003 Nagrody Rektora UŁ, zespoł.; 2008 Srebrna Odznaka MKiDN „Za Opiekę nad Zabytkami”; 2010 Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka, indyw.; 2010 wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę hab. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii (Łódź 2008); 2010 Nagroda Rektora UŁ, indyw. za osiągnięcia nauk. Inne: 2010–2014 sekr. nauk. Rady Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego. Hobby: Łódź i region (zwłaszcza zabytki, środowisko naturalne, zabytkowy tabor komunikacyjny). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 40 poz. Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis, „Economics of Planning” (2002, 35, współaut.); Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, „Przegląd Statystyczny” (2003, 2); Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii (Łódź 2008); Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego, „Ekonomista” (2010, 5, współaut.); Price-wage nexus and the role of a tax system, „Economic Change and Restructuring” (2012, 45, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015