Profesor Jerzy Maik

 

MAIK Jerzy (25 VII 1950 Łódź) syn Antoniego i Teodory z d. Rogowskiej; archeolog, mediewista, historyk włókiennictwa. Ścieżka naukowa: 1973 mgr na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, prom. doc. dr J. Kmieciński; 1986 dr w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, prom. doc. dr hab. T. Poklewski; 1998 dr hab. n. humanist. w zakresie archeologii w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN; 2014 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN (od 1992 pod nazwą Instytut Archeologii i Etnologii PAN): 1972–1987 prac. nauk.-tech., 1987–1988 st. asyst., 1989– 1998 adiunkt, 1999–2010 doc., 2001–2008 kier. Oddz. Łódzkiego, 2009–2015 kier. Ośrodka Badań nad Dawnymi Technologiami; 2011–2013 prof. nadzw., od 2014 prof. zw., od 2015 dyr. tamże; 2001–2004 wykł. w Instytucie Architektury Tekstyliów PŁ; 2001–2016 wykł. dla słuchaczy Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Kierunki badawcze: hist. włókiennictwa w starożytności i w średniowieczu; hodowla i rasy owiec; handel tekstyliami w czasach rzymskich między Imperium i Barbaricum; rozwój krosna tkackiego; przemiany w organizacji produkcji włókienniczej w średniowieczu; cechy włókiennicze w średniowiecznym mieście. Najważniejsze dokonania naukowe: dzieje najdawniejszego włókiennictwa na ziemiach pol., a zwłaszcza włókiennictwa kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego; sukiennictwo w średniowiecznej Polsce, przejście od tzw. sukiennictwa domowego do zawodowego rzemiosła; wpływ handlu hanzeatyckiego na rozwój sukiennictwa w Europie środkowej. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. dokt. w tym 1 w Czechach i 1 w Estonii, 2 rec. hab. w tym 1 w Szwajcarii, 1 rec. proj. powołania Centre for Textile Research, 1 rec. ewaluacyjna dla Danish National Research Foundation. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2004 grant fundacji „Pro Archaeologia Saxoniae” Drezno (Niemcy); wyk. grantów: 1992–1994 KBN, 1995–1997 MNiSW, 2004–2005 NCN. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2004–2014 z Centre for Textile Research w Kopenhadze (Dania), wykł., udział w sympozjach (5 publ.); 1981–2014 North European Symposium for Archaeological Textiles (12 sympozjów, m.in. Zum Untersuchungsstand der mittelalterlichen Textilkunde in Polen; Medieval English and Flemish textiles found in Gdańsk; Westeuropäische Wollgewebe im mittelelterlichen Elbląg (Elbing); Stand und Notwendigkeit der Forschungen über die mittelalterliche Wollweberei auf dem südlichen Ostseegebiet; Gewebe in einem wohlhabendem Elbinger Haus (17–18. Jh.); Figural embroidery from Tum collegiate church – analysis, reconstruction and identification; Gewebe der Hallstattkultur aus Domasław in Niederschlesien); 1985 referat Problem pochodzenia wczesnośredniowiecznych tkanin wełnianych 194 w południowej części basenu bałtyckiego na kongresie Archeologii Słowiańskiej w Kijowie (Ukraina); 1992 referat Baumwollgewebe in mittelalterlichen Polen na kongresie „Medieval Europe” w Yorku (Wlk. Bryt.). Członkostwo w organizacjach: 1973–1989 czł. Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego; 1981–1991 czł. Stow. Konserwatorów Zabytków; od 1989 czł. Stow. Nauk. Archeologów Polskich; od 2001 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2008 red. „Fasciculi Archaeologiae Historicae”; czł. Kolegiów Red.: od 2010 „Acta Archaeologica Lodziensia”, od 2015 „Wiadomości Archeologicznych”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: hist. dawnego włókiennictwa. Odznaczenia i nagrody: 1980 Srebrna Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”; 2003 Medal 50-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 2013 Medal 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 2015 Złoty Krzyż Zasługi. Inne: od 1999 czł. Komitetu Organizacyjnego North European Symposium for Archaeological Textiles. Hobby: hist. lotnictwa; marynistyka; modelarstwo redukcyjne; narciarstwo; żeglarstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 163 poz. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu (Warszawa–Łódź 1991); Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu, „Acta Archaeologica Lodziensia” (1997, 41); Włókiennictwo kultury wielbarskiej (Łódź 2012); Poland, [w:] M. Gleba [et al.] (red.), Textiles and Textile Production in Europe: From Prehistory to AD 400 (Oxford–Oakville 2012); Cloth in the Large Cities of Medieval Poland – Production and Trade, [w:] A. Ling Huang [et al.] (red.), Textiles in the Medieval Economy. Production, Trade and Consumption of Textiles, 8–16 centuries (Oxford–Philadelphia 2015). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015