Profesor Piotr Łukowski

 

ŁUKOWSKI Piotr (14 IX 1961 Łódź) syn Zdzisława i Marii z d. Kędzia; logik, filozof, humanista. Ścieżka naukowa: 1985 mgr na Wydz. Matematyki i Informatyki UŁ, prom. dr A. Warężak; 1993 dr na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, prom. prof. dr hab. G. Malinowski, 2007 dr hab. n. humanist. w zakresie logiki filoz. tamże. Ścieżka zawodowa: 1987–1988 staż w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ, 1988–1990 asyst. tamże, 1990–1993 st. asyst. tamże; 1993–1994 dyr. marketingu i dyr. handlowy w Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi „Dom-Mat” Sp. z o.o.; 1993–2006 adiunkt w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ; od 1994 dyr. ds. marketingu „Polinowa” Sp. z o.o., Bieruń/Oświęcim Brzezinka; 1997–2003 wykł. w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania Księży Salezjanów w Łodzi; 2006–2007 st. wykł. w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ; od 2007 prof. nadzw. UŁ; od 2011 kier. Zakładu Kognitywistyki Instytutu Psychologii UŁ. Kierunki badawcze: badania nad językiem naturalnym; kognitywistyka; logika filoz.; logika formalna; paradoksy myślenia; rozumowania potoczne; teoria komunikacji, perswazji i manipulacji. Najważniejsze dokonania naukowe: konstrukcja spójnika implikacji treściowej, przy pomocy którego rozwiązuje się antynomię kłamcy oraz wszelkie inne paradoksy pokrewne antynomii, spójnik ten umożliwia zdefiniowanie prawdy pojmowanej tak, jak jest ona rozumiana w nauce – badania nad tym spójnikiem są przedmiotem grantu NCN Opus 9. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: od 2015 kier. grantu NCN Opus 9 na realiz. projektu Epistemologiczne aspekty zastosowania implikacji treściowej jako narzędzia formalizacji wyrażeń języka naturalnego. Współpraca z ośrodkami naukowymi: staże: 1993 Imperial College, Londyn (Anglia); University of Warwick Coventry (Wlk. Bryt.); 1994 Management Netherlands Cooperative Programme, Haga (Holandia); 1995–1997 Japan Institute of Science and Technology, Hokuriku (Japonia); 1998 Universite de Nantes (Francja); 2011, 2012 Ruhr Universität Bochum (Niemcy); 2011 visiting fellow of The Center for Mind, Brain and Cognitive Evolution, Ruhr Universität Bochum (Niemcy); 2013–2015 Universität w Lund (Szwecja); 2009–2011 współpr. z European Law Students Association na Wydz. Prawa i Administracji UŁ. Członkostwo w organizacjach: od 2008 czł. Polskiego Tow. Logiki i Filozofii Nauki; od 2010 czł. Polskiego Tow. Filozofii Systematycznej PAN; od 2013 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 1993–1994 red. „Bulletin of the Section of Logic”, 1999–2005 red. internetowego wyd. i reedycji tegoż; od 2015 czł. Rady Red. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”. Dydaktyka: erystyka; filoz.; granice myślenia racjonalnego; logika; teoria manipulacji; publ.: Ćwiczenia z logiki (Białystok–Łódź 1990), Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji (Warszawa 2012). Odznaczenia i nagrody: 1990, 2012 Nagrody Rektora UŁ, indyw. za publ.: Ćwiczenia z logiki (Białystok– Łódź 1989), Paradoxes (Dordrecht 2011); 2010 Wykładowca Roku Wydz. Filozoficzno-Historycznego. Inne: od 2014 czł. Rady Nauk. Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ. Hobby: teatr; literatura. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 60 poz. Paradoksy ostrości i niezmienności (Nowa Wieś 2007); Paradoksy nieostrości i zmiany (Nowa Wieś 2008); Paradoxes (Dordrecht [et al.] 2011); Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji (Warszawa 2012); Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science (Łódź–Kraków 2015, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015