Profesor Józefa Lorenc

 

LORENC Józefa Bronisława (8 XI 1931 Dolina k. Lwowa) córka Józefa i Bronisławy Eugenii z d. Bigos; lekarz internista i diagnosta laboratoryjny. Ścieżka naukowa: 1960 dyplom lekarza na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi, 1965 dr med. prom. prof. B. Filipowicz; 1990 dr hab. w zakresie med. o specjalności diagnostyka laboratoryjna. Ścieżka zawodowa: 1960–1970 lekarz na Oddz. Wewnętrznym Szpitala im. Pirogowa w Łodzi; 1960–1975 nauczyciel akad. w Katedrze Biochemii Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi; 1975–1990 adiunkt w Katedrze Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Łodzi; 1990–2002 z-ca kier. tamże; 1990–2002 prodziekan Oddz. Medycyny Laboratoryjnej Wydz. Farmaceutycznego AM w Łodzi; od 1992 prof. nadzw. AM w Łodzi. Kierunki badawcze: zaburzenia lipoproteinowe w chorobach wewnętrznych, szczególnie we wczesnym rozpoznawaniu miażdżycy i jej powikłań oraz w przewlekłej białaczce limfatycznej; zaburzenia wodno- -elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej w stanach zagrożenia życia; poszerzona diagnostyka zaburzeń funkcji wątroby, tzw. biopsja biochemiczna wątroby. Najważniejsze dokonania naukowe: 1. Wykazano u dzieci chorych na cukrzycę dodatnią korelację między wydzielaniem uropepsyny i dobową utratą glukozy w moczu oraz zwiększone wydalanie uropepsyny w stanach przedśpiączkowych. 2. U chorych z gośćcem przewlekłym postępującym – zaburzenia metabolizmu wewnątrz krwinek czerwonych, gł. glikolizy i cyklu pentozowego, zmniejszające ich żywotność, prowadzące do niedokrwistości. 3. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein u chorych z przewlekłą białaczką limfatyczną o przebiegu znacznie zbliżonym do zmian w chorobach nowotworowych – spadek stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji fosfolipidowych w surowicy wraz ze stopniem zaawansowania choroby. 4. Badania lipidów i lipoprotein u chorych z ostrym zawałem m. sercowego: istotna dodatnia korelacja między aktywnością kinazy kreatynowej oraz cholesterolu całkowitego i fosfolipidów we krwi, w pierwszym tygodniu choroby istotny wzrost, a następnie istotny spadek; badania lipidowe jako wskaźniki zagrożenia miażdżycą są w pierwszym tygodniu choroby fałszywie dodatnie, a następnie fałszywie ujemne. Dopiero po 3 tyg. od ostrego zawału m. sercowego badania lipidów i liporotein posiadają wartość diagnostyczną w ocenie zagrożenia miażdżycą i prognozowania. 5. Poszerzona diagnostyka laboratoryjna wątroby, tzw. biopsja biochemiczna wątroby z wykorzystaniem metabolizmu kwasów żółciowych. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 6 rec. dokt. Członkostwo w organizacjach: 1962–1980 czł. Polskiego Tow. Biochemicznego; 1964–1975 czł. Tow. Internistów Polskich; od roku 1976 czł. Polskiego Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej, od 190 1995 Czł. Honorowy tamże; 1990–2002 czł. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; 1993–2002 czł. International Atherosclerosis Society; 1998–2002 czł. American Association of Clinical Chemistry; 1998–2002 czł. Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. Udział w redakcjach czasopism: czł. Zespołu Konsultantów Red. „Epileptologii”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: biochemia kliniczna; chemia kliniczna; diagnostyka laboratoryjna i opieka paliatywna; program z diagnostyki laboratoryjnej i plan zajęć dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie med. rodzinnej; publ.: Pediatria, t. 1 (Warszawa 1995, współaut.), Ćwiczenia z chemii ogólnej i fizjologicznej (Warszawa 1988, współaut.), Ćwiczenia z biochemii (Łódź 1969, współaut.); wykł. na kursach doskonalących w Ośrodkach Kształcenia podypl. w kraju. Odznaczenia i nagrody: 1983 Złoty Krzyż Zasługi; 1984, 1996, 1999, 2002 Nagrody Rektora AM w Łodzi, indyw. za osiągnięcia dydakt.; 1990 Nagroda Rektora AM w Łodzi za osiągnięcia nauk.; 1995 Medal „Za Zasługi dla Uczelni”; 2002 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2002 Order Srebrnej Róży i tytuł Nauczyciela Roku od studentów AM w Łodzi; 2015 Medal Rektora „Za Zasługi dla UM w Łodzi”; 2017 Medal Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Inne: wykł. w Uniwersytecie III Wieku. Hobby: taternictwo; muzyka, szczególnie poważna; podróże kraj. i zagr. (Europa, Japonia, Chiny, Afryka, Izrael). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 80 poz. Estry fosforanowe krwinek czerwonych w gośćcu przewlekłym postępującym (Łódź 1964); Lipidy i lipoproteiny surowicy w ostrym zawale mięśnia sercowego (Łódź 1988). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015