Profesor Józef Kurowski

 

KUROWSKI Józef (2 VIII 1945 Maluny k. Wilna) syn Juliana i Janiny z d. Kożuchowskiej; biolog, ekolog, geobotanik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1970 mgr, prom. prof. dr hab. J. Mowszowicz, 1977 dr, prom. doc. dr hab. H. Rutowicz, 1993 dr hab. n. biol.; 2004 prof. n. biol. Ścieżka zawodowa: 1970–1977 asyst., st. asyst. w Katedrze Botaniki UŁ, 1977–1987 adiunkt tamże; 1987–1991 doc. w Uniwersytecie Ech Cheliff; 1991–1993 adiunkt w Katedrze Botaniki UŁ; 1994– 2004 prof. nadzw. UŁ; od 2005 prof. zw. w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ. Kierunki badawcze: ekologia i ochrona lasu; kartografia geobotaniczna i sozologiczna; waloryzacja i projektowanie obiektów chronionych: rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najważniejsze dokonania naukowe: dynamika lasów: poznanie przemian bagiennych lasów w sytuacji odwodnienia siedlisk; wyróżnienie zjawiska kserofityzacji, to jest zastępowania gatunków roślin higrofilnych przez mezofilne, a w skrajnych przypadkach przez kserofity; ochrona flory i roślinności leśnej oraz leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000: udział w opracowaniu metod monitoringu, zasad i sposobów praktycznej ochrony wyżej wymienionych składników ekosystemów. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 7 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2006–2011 proj. Unii Europejskiej „SWITCH”, w ramach współpr. z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi (Grupa Robocza – Plant community distribution); 2006–2014 kraj. monitoring siedlisk i gatunków NATURA 2000; proj. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; projektodawca 3 i współaut. 2 proj. parków krajobrazowych w woj. łódzkim (Sulejowski Park Krajobrazowy – 1994, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – 1996); 2008– 2010 aut. dokumentacji projektowych: 12 rezerwatów przyrody, 14 obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000; 5 zespołów przyrodniczo- -krajobrazowych i 10 użytków ekologicznych. Współpraca z instytucjami: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Członkostwo w organizacjach: od 1970 czł. Polskiego Tow. Botanicznego; od 2007 czł. ŁTN; od 2013 czł. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, przewodn. Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego; od 2013 przewodn. Polskiego Tow. Botanicznego Oddz. Łódzkiego; przewodn. Oddz. Łódzkiego Ruchu Obrony Lasów Polskich. Udział w redakcjach czasopism: czł. red. „Acta Botanica Silesiaca”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: ochrona przyrody i środowiska; ekologia i ochrona lasu; metody badań geobotanicznych. Odznaczenia i nagrody: 1997 Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego; 1999 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2005 Kordelas Leśnika Polskiego; 2008 Medal KEN; 2010 Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego za Upowszechnianie Wiedzy Botanicznej; 2003 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za dział. nauk.; 2010 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II° za dział. nauk. Hobby: fotografia przyrodnicza; poezja; heraldyka; regionalistyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów (Łódź 1993); Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi (Łódź 2001, red.); Dégénération et régénération de phytocénoses forestières: l’exemple de la Pologne Centrale, „Natura Mosana” (2004, 57, 3); Obszary Natura 2000 w województwie łódzkim (Łódź 2013, red.); Ekologia i ochrona roślinności leśnej (Łódź 2015). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015