Profesor Andrzej Kurnatowski (1927-2020)

 

KURNATOWSKI Andrzej (23 VII 1927 Warszawa - 12 II 2020) syn Henryka i Haliny z d. Konrad; patomorfolog, lekarz. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1952 lek., 1959 dr med., prom. prof. A. Pruszczyński, 1963 doc. 1972 prof. nadzw.; 1983 prof. zw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1950–1952 mł. asyst. Katedry Anatomii Patologicznej, 1952–1954 asyst., 1953–1954 p.o. pom. prac. nauk., 1954–1963 st. asyst., 1963–1964 adiunkt, 1964–1972 doc., 1969– 1972 kier. Oddz. Stomatologii AM w Łodzi, 1972– 1983 prof. nadzw., 1972–1981 dziekan, 1973–1997 kier. Katedry Patomorfologii, 1983–1997 prof. zw.; 1985–1987 prorektor i z-ca rektora AM w Łodzi. Kierunki badawcze: onkologia doświadczalna. Najważniejsze dokonania naukowe: uproszczony aparat do mikrofotografii (Nagroda Ministra Zdrowia). Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. w przew. prof., 8 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Instytut Patologii w Leiden (Holandia). Członkostwo w organizacjach: czł. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż.; czł. Rady Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi; Czł. Honorowy Polskiego Tow. Patologów; czł. Europejskiego Tow. Patologów; od 1995 czł. ŁTN; czł. i założ. Włocławskiego Tow. Nauk. Kształcenie kadry naukowej: mentor 5 hab., prom. 7 dokt. Dydaktyka: patomorfologia; publ.: Atlas histopatologii ogólnej (Warszawa 1954, współaut.), Histopatologia ogólna. Przewodnik do ćwiczeń (Warszawa 1976, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 13 razy Nagrody Ministra Zdrowia; 10 razy Nagrody Rektora AM w Łodzi; Nagroda Miasta Łodzi; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; tyt. honorowe i medale Zasłużony Lekarz PRL, Zasłużony Nauczyciel PRL; Medal KEN; Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”. Inne: 1946–1950 aktywnie działał w ZHP, organizując zaopatrzenie w leki i szkoląc harcerzy sanitariuszy dla potrzeb akcji letniej Chorągwi ZHP woj. łódzkiego; przez 17 lat był przewodn. Łódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, który dzięki zebranym od naszego społeczeństwa pieniądzom przyczynił się do tego, że na terenie Łodzi i woj. łódzkiego przybyło ponad 750 łóżek szpitalnych (w tym dom pomocy społ. dla 200 osób), zbudowano 5 wiejskich ośrodków zdrowia i zakupiono sprzęt medyczny, 35 samochodów sanitarnych, a na budowę szpitala pediatrycznego w Szpitalu Pomniku Matki Polki przekazano 350 mln zł; przez 17 lat był kraj. specjalistą ds. patomorfologii. Hobby: fotografia – wykonał kilka tys. zdjęć portretowych, wśród nich są fotografie ponad 300 prof. i doc. AM w Łodzi i UM. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 100 poz. Atlas histopatologii ogólnej (Warszawa 1954, współaut.); Zmiany anatomopatologiczne w niektórych wewnętrznych narządach świnek morskich przewlekle zatruwanych parami fenolu (Łódź 1960); Man J.C.H., Virus-like particles in the cytoplasm of NK/Ly ascites tumour, „Zeitschrift für Krebsforschung” (1962, 65, współaut.); Badania wpływu nowych analogów iperytu azotowego na nowotwór przeszczepialny NK/Ly (Łódź 1964); Szkoła patomorfologów Aleksandra Pruszczyńskiego, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi (Łódź 1998). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015