Profesor Jolanta Kunert-Radek

 

KUNERT-RADEK Jolanta Benedykta z d. Kunert (22 III 1946 Łódź) córka Tadeusza i Janiny z d. Zalewskiej; lekarz, endokrynolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1969 lekarz med. (dyplom z wyróżnieniem), 1975 dr n. med., prom. prof. dr. hab. Marek Pawlikowski, 1989 dr hab. n. med.; 1996 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: 1971–1974 studia doktoranckie w Klinice Endokrynologii UM w Łodzi, 1974–1983 st. asyst. tamże, 1982 specjalizacja II° choroby wewnętrzne, 1985 specjalizacja II° endokrynologia, 1983–1990 adiunkt tamże, 1990–1999 doc. tamże, 1999–2005 kier. tamże; od 2003 prof. zw. UM w Łodzi, od 2016 na emeryturze; od 1974 i nadal w Poradni Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Kierunki badawcze: czynniki wpływające na proliferację komórek guzów przysadki (hodowle organotypowe i pierwotne hodowle komórkowe szczurzych guzów przysadki i ludzkich gruczolaków). Immunomodulacyjne działanie benzodiazepin i tyreoliberyny. Guzy przysadki – diagnostyka i leczenie chorych. Najważniejsze dokonania naukowe: badania kliniczne – diagnostyka i leczenie gruczolaków przysadki, szczególnie guzów klinicznie nieczynnych hormonalnie; opisanie pobudzającego wpływu TRH (tyreoliberyna) na proliferację komórek przysadki oraz antyproliferacyjnego działania benzodiazepin i modulatorów kanałów wapniowych na komórki prolaktynowe przedniego płata przysadki. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 9 rec. hab., 19 rec. dokt., 15 rec. prac nauk. do PAMW i Endokrynologii Polskiej, ok. 50 rec. grantów nauk. KBN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 8 proj. KBN dot. guzów przysadki: proliferacja komórkowa, immunohistochemia, receptory somatostatynowe, angiogeneza, rola układu renina- -angiotensyna w patogenezie guzów przysadki. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Laboratorium Hormonów Polipeptydowych CNRS, Gif-sur-Yvette/Paryż (Francja), roczne stypendium – 4 publ.; Université Claude Bernard Lyon (Francja), visiting professor. Członkostwo w organizacjach: czł. Polskiego Tow. Lekarskiego (PTL); czł. Polskiego Tow. Endokrynologicznego (PTE), prezes Oddz. Łódzkiego tamże, przewodn. Głównej Komisji Rewizyjnej tamże; od 1995 czł. ŁTN; czł. Polskiego Tow. Neuroendokrynologii (PTNE) – czł. Komitetu Założycielskiego PTNE, 2002–2006 sekr. tamże, 2006–2014 przez dwie kadencje prezes tamże, 2018 tytuł Honorowego Prezesa PTNE; czł. International Neuroendocrinology Federation (INF); European Neuroendocrine Association (ENEA); The Endocrine Society; czł. Pituitary Society. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Nauk.: „Endokrynologii Polskiej – Polish Journal of Endocrinology”, „Medycyny po Dyplomie”, „Polskiego Archiwum Medycyny 173 Wewnętrznej – Polish Archives of Internal Medicine”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 9 dokt. Dydaktyka: endokrynologia; kierowanie specjalizacją z zakresu endokrynologii – 19 lekarzy; organizowanie kursów z neuroendokrynologii w ramach Centrum Medycznego Kształcenia podypl. (CMKP – Warszawa); rozdz. w 7 podr., m.in.: Choroby wewnętrzne, red. A. Szczeklik (Kraków 2006 i nast. wyd.); Interna Szczeklika (mały podręcznik – Kraków, coroczne wznawiania); Wielka interna. Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk, tom: Endokrynologia, red. W. Zgliczyński (Warszawa 2011), Endokrynologia kliniczna, red. A. Milewicz (Wrocław 2012), Medycyna rodzinna, red. J. B. Latkowski, W. Lukas (Warszawa 2004 i n.). Odznaczenia i nagrody: 1969 „Złoty Eskulap” dla najlepszego absolwenta AM w Łodzi, Odznaka „Złotej Łódki” dla najlepszego absolwenta Łodzi przyznane przez Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP); 1974 Brązowy Krzyż Zasługi; 1996 Merck Senior Fellow Award, X Światowy Kongres Endokrynologiczny w San Francisco (USA); 2010 Medal KEN; 8 razy Nagrody MZiOS, zespoł.; 7 razy Nagrody Rektora UM; 5 razy Nagrody Polskiego Tow. Endokrynologicznego za cykle prac nauk.; 2016 Medal Polskiego Tow. Endokrynologicznego; 2018 Nagroda Nauk. ŁTN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie neuroendokrynologii. Inne: od 2006 czł. Komitetu ds. Krajowego Rejestru Guzów Przysadki; od 2010 czł. Komisji Endokrynologii i Metabolizmu PAN; organizacja zjazdów ogólnopolskich z udziałem gości zagranicznych: 2002 I Zjazd PTNE w Łodzi, 2014 IV Zjazd PTNE w Łodzi oraz cykliczne I–III Łódzkie Spotkania Przysadkowe; 2010 Sesja Neuroendokrynologii w ramach Międzynarod. Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Krakowie; wykł. na Festiwalach Techniki i Sztuki w Łodzi; wykł. w Uniwersytetach III Wieku; wieloletnie prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Endokrynologii (prace członków Koła były wielokrotnie nagradzane); czł. Komisji KBN – Sekcja Nauki Kliniczne Niezabiegowe – P05B. Hobby: sztuka sakralna; podróże; poezja. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 130 poz., 165 doniesień zjazdowych. The effect of synthetic thyrotropin releasing hormone (TRH) on cell proliferation of the anterior pituitary gland in organ culture, „Endokrynologia Polska” (1974, 25); The effect of thyrotropin releasing hormone on cell proliferation in the anterior pituitary gland of thyroidectomized rats, „Neuroendocrinology” (1975, 17); Direct antiproliferative effect of dopamine agonists on the pituitary gland in organ culture, „Journal of Endocrinology” (1978, 79); Inhibition of rat pituitary tumor cell proliferation by benzodiazepines „in vitro”, „Neuroendocrinology” (1994, 59); Immunohistochemical detection of somatostatin receptor subtypes in „clinically nonfunctioning” pituitary adenomas, „Endocrine Pathology” (2003, 14). E-mail: jolanta.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015