Profesor Tomasz Kostka

 

KOSTKA Tomasz Jan (20 X 1961 Łódź) syn Krzysztofa i Barbary z d. Jagielskiej; lekarz, specjalizacje z: chorób wewnętrznych, med. sportowej, geriatrii, rehabilitacji med. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1986 lekarz, 1992 dr, prom. prof. J. Rożniecki, 2000 dr hab. n. med. w zakresie rehabilitacji kardiologicznej; 2005 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: asyst. w Pracowni Medycyny Sportowej w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej AM w Łodzi, adiunkt tamże, prof. tamże; od 2005 kier. Kliniki Geriatrii Katedry Nauk Klinicznych UM w Łodzi; 2008–2016 dziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu UM; od 2016 kier. Katedry Gerontologii UM; od 2016 prorektor ds. kształcenia UM w Łodzi; od 2015 konsultant kraj. w dziedzinie geriatrii. Kierunki badawcze: med.; geriatria; rehabilitacja. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. w przew. prof., 15 rec. hab., 21 rec. dokt., 12 rec. do NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: liczne granty międzynarod. i kraj., m.in.: Healthy Ageing Research Centre project (REGPOT-2012-2013-1, 7FP); Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic Conditions in community dwelling persons of EU Countries (SunFrail) HP-PJ-2014; Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe (SCOPE) H2020-PHC-2014. Współpraca z ośrodkami naukowymi: m.in. z Department of Geriatrics, Université Lyon (Francja). Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. Tow. Internistów Polskich; od 1989 czł. Polskiego Tow. Kardiologicznego; od 2000 czł. Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce; od 2003 czł. European Union Geriatric Medicine Society; od 2003 czł. European Academy for Medicine of Ageing; od 2003 czł. Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN; od 2004 przewodn. Zarządu Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Medycyny Sportowej, 2002–2005 czł. Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego tamże, 2005–2013 wiceprezes ds. Nauki Zarządu Głównego tamże; od 2006 czł. European Society of Cardiology; od 2006 czł. Polskiego Tow. Rehabilitacji; 2006–2016 przewodn. Rady Społecznej SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi; 2006–2008 czł. grupy roboczej ds. Prewencji w Narodowym Progra- mie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD; od 2007 czł. Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia RP; od 2008 czł. Komisji Biologii Starzenia PAN; 2011–2012 z-ca dyr. ds. Naukowych Instytutu Reumatologii w Warszawie; 2013 ekspert Comité Permanent des Médecins Européens w Brukseli (Action Group A3 on Prevention of frailty and functional decline). Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Nauk.: od 2005 „Gerontologii Polskiej”, „Geriatrii Polskiej”, 168 od 2007 „Medycyny Sportowej”, od 2011 „Medycyny Wieku Podeszłego”, od 2012 „Journal of Health Policy, Insurance and Management”, od 2013 „Studiów Medycznych”; czł. Editorial Board: 2007–2011 „Scientific Yearbook. Studies on Sport and Physical Education”, od 2010 „Current Gerontology and Geriatrics Research”, od 2010 „European Geriatric Medicine”, od 2012 „Polish Journal of Rehabilitation Research”, od 2012 „Journal of Aging Science”; Editor-in-Chief: od 2013 „World Research Journal of Sports Medicine”, od 2014 „Frontiers in Geriatric Medicine”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 9 dokt. Dydaktyka: geriatria z elementami gerontologii; kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii; diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii; gerontologia; pielęgniarstwo geriatryczne; geriatrics and gerontology; rehabilitation; publ.: Choroby wieku podeszłego (Warszawa 2009, współaut.); Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby w Wojsku Polskim (Łódź 2009, współred.); Fizjoterapia w geriatrii (Warszawa 2011, współred.); 28 rozdz. w podr. Odznaczenia i nagrody: liczne nagrody Rektora AM i UM w Łodzi nauk. i dydakt.; nagrody na kongresach nauk.; 2005 Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”; 2010 Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”; 2010 Medal KEN; 2012 wyróżnienie zespoł. „Łódzkie Eureka”. Inne: 2005 założenie pierwszej w Łodzi Kliniki Geriatrii i Oddz. Geriatrii; od 2005 czł. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Geriatrii. Hobby: muzyka; sport. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 200 poz. The symptomatology of upper respiratory tract infections and exercise in elderly people, „Medicine & Science in Sports & Exercise” (2000, 32, współaut.); Physical activity, aerobic capacity and selected markers of oxidative stress and antioxidant defence system in healthy active elderly men, „Clinical Physiology” (2000, 20, współaut.); Leg extensor power and dehydroepiandrosterone sulfate, insulin-like growth factor-I and testosterone in healthy active elderly people, „The European Journal of Applied Physiology” (2000, 82, współaut.); Quadriceps muscle function in relation to habitual physical activity and max in men and women aged >65 years, „The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences” (2000, 55A, współaut.); Simultaneous validation of ten physical activity questionnaires in older men: a doubly labeled water study, „Journal of the American Geriatrics Society” (2001, 49, współaut.). E-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015