Profesor Radzisław Kordek

 

KORDEK Radzisław Maciej (16 IX 1962 Łódź) syn Wojciecha i Barbary z d. Siekierskiej; lekarz, patomorfolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1986 dyplom lekarza; 1991 dr, prom. prof. L. Woźniak; 1997 dr hab. n. med. w zakresie neuropatologii. Ścieżka zawodowa: w AM w Łodzi: 1986–1987 mł. asyst. w Zakładzie Patologii Nowotworów, na etacie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Kopernika w Łodzi, 1987–1994 asyst. (na etacie nauczyciela akadem.), 1994–1998 adiunkt, od 1998 kier. Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii, od 2002 kier. Katedry Onkologii, prof. nadzw., 2002–2006 prodziekan ds. Nauki Wydz. Lekarskiego, 2004 prof. zw., 2008 prorektor ds. nauki i współpr. z zagranicą (pierwszy z-ca Rektora), od 2012 prorektor ds. organizacyjnych i studenckich, od 2016 rektor. Kierunki badawcze: patomorfologia i patologia onkologiczna. Najważniejsze dokonania naukowe: publ. z zakresu guzów mózgu, raków piersi, chorób prionowych. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. hab., 14 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1992 staż w Instytucie Maxa Plancka w Getyndze (Niemcy); 1994–1995 stypendium Fundacji Kościuszkowskiej: staż w Narodowym Instytucie Chorób Neurologicznych NIH w Bethesda (USA); 1995–1996 stypendium rządu Austrii: staż w Instytucie Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria); 1999, 2000, 2001 konsultant w Uniwersytecie Tromsö (Norwegia). Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. Polskiego Tow. Onkologicznego, 1999–2002 prezes Oddz. Łódzkiego tamże, od 2002 czł. Zarządu Głównego tamże; od 1987 czł. Polskiego Tow. Patologów, od 1998 wiceprezes Oddz. Łódzkiego tamże, od 2004 czł. Zarządu Głównego tamże; od 1994 czł. Stow. Neuropatologów Polskich. Kształcenie kadry naukowej: prom. 9 dokt. Dydaktyka: propedeutyka onkologii; onkologia kliniczna; publ.: Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy (Gdańsk 2013, red.), Neuroonkologia kliniczna (Lublin 2011, współred.), Neuropatologia Mossakowskiego (Lublin 2005, współaut.), Nowotwory mózgu wieku dziecięcego (Lublin 2004, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1997, 2001 Nagrody Ministra Zdrowia; 2000 Nagroda Prezydium PAN Oddz. w Łodzi i Konferencji Rektorów; 2005 Medal KEN; wielokrotnie Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi. Inne: od 2003 czł. Komisji Senackich. Hobby: hist., antropologia. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 182 poz. ok. poł. z nich ukazała się w czasopismach z listy filadelfijskiej, część z nich o bardzo wysokim impact factor („Acta Neuropathologica”, „Acta Cytologica”, „Acta Neurochirurgica”, „American Journal of Dermatopathology”, „American Journal of Pathology”, „Brain Pathology”, „Diagnostic Cytopathology”, „European Journal of Neurology”, „Histopathology, Journal of Neuro-Oncology”, „Neurodegeneration”, „Pathology Research and Practice”, „Proceedings of National Academy of Sciences USA”). High incidence of MGMT promoter methylation in primary glioblastomas without correlation with TP53 gene mutation, „Cancer Genetics and Cytogenetics” (2009 Jan 15, 188 (2), doi: 10.1016/j.cancergencyto.2008.09.015, współaut.); Evaluation of oestrogen receptor expression in breast cancer by quantification of mRNA, „Histopathology” (2007 Dec, 51 (6): 829–836, współaut.); Ki-67 expression in operable breast cancer: a comparative study of immunostaining and a real-time RT-PCR assay, „Pathology. Research and Practice” (2006, 202 (7): 491–495. Epub 2006 May 6. 110, współaut.); Microsatellite instability and expression of DNA mismatch repair genes in malignant astrocytic tumors from adult and pediatric patients, „Clinical Neuropathology” (2003 Jul–Aug; 22 (4): 180–186, współaut.); Heightened expression of tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 alpha, and glial fibrillary acidic protein in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice, „Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America” (1996 Sep 3; 93 (18): 9754–9758, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015