Profesor Jan Komorowski

 

KOMOROWSKI Jan Maciej (30 III 1948 Łódź) syn Zbigniewa i Aliny z Leśniewskich; lekarz, endokrynolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1976 dr, prom. prof. T. Pawlikowski; 1994 dr hab. n. med. w zakresie med.; 1998 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: 1971–1972 lekarz stażysta w Endokrynologii AM w Łodzi, 1972–1975 dr tamże; 1975–1989 st. asyst. i adiunkt w Klinice Endokrynologii AM w Łodzi; 1986–1988 Postdoctoral Research Fellowship – Institute for Biomedical Research, University of Texas at Austin (USA, kier. nauk. prof. Karl Folkers); 1989–1990 kier. Poradni Endokrynologicznej szpitala CZMP w Łodzi; 1990–1994 adiunkt Kliniki Endokrynologii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi; 1994–1998 dr hab. na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii IE AM w Łodzi, 1998–2001 prof. nadzw. tamże; prodziekan ds. Nauki na Wydz. Pielęgniarstwa i Położnictwa UM w Łodzi; 2001 prof. zw. w AM w Łodzi; 2005 kier. Kliniki Endokrynologii AM w Łodzi, 2005–2009 kier. Katedry Endokrynologii tamże. Kierunki badawcze: badania nad patogenezą, diagnostyką i leczeniem chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, nadnerczy, chorobami układu dokrewnego o podłożu nowotworowym i autoimmunologicznym; badania nad patogenezą, diagnostyka i leczenie otyłości. Najważniejsze dokonania naukowe: badania nad wzajemną regulacją układów: dokrewnego, immunologicznego i nerwowego; wpływ chirurgicznego leczenia otyłości na ustępowanie zaburzeń metabolicznych i hormonalnych u człowieka; badania nad hamowaniem angiogenezy w nowotworach gruczołów dokrewnych. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 17 rec. dokt., 2 rec. o granty. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2001–2008 wyk. 2 międzynarod. grantów nauk.: USA, Włochy: angiogeneza nowotworów gruczołów dokrewnych, neuroimmunoendorrynologia; 2005–2009 koordynator grantu polsko-francuskiego POLONIUM – UM w Łodzi, ze strony francuskiej z dr Joanną Bakalą INSERM (Francja): Modulatory angiogenezy w patogenezie i diagnostyce guzów gruczołów dokrewnych (nr 7039/R07/R08); 1999–2003 kier. 2 grantów KBN – tematyka dot. chorób nowotworowych i autoimmunologicznych układu dokrewnego (mechanizmy immunologiczne w chorobie Gravesa i Basedowa; immunoendokrynologia doświadczalna). Współpraca z ośrodkami naukowymi: w USA (3 ośrodki), Francji (INSERM) i Wlk. Bryt. Członkostwo w organizacjach: od 1972 czł. Polskiego Tow. Endokrynologicznego, 1978–1986 sekr. Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Endokrynologicznego, 1999–2002 przewodn. tamże; 1995 czł. ŁTN; od 1994 czł. The Endocrine Society (USA); od 1999 czł. Polskiego Tow. Badań nad Otyłością, od 2012 czł. Zarządu Głównego tamże; 160 od 1999 czł. European Society for Endocrinology; od 2005 czł. European Association for the Study of Obesity; czł. European Thyroid Association; 2006 czł.-zał. Polskiego Tow. Neuroendokrynologicznego. Udział w redakcjach czasopism: od 2002 czł. Rady Red. „Endokrynologii Polskiej”; czł. Rad Nauk.: od 1998 „Diabetologii Polskiej”, od 2012 „Medycyny po Dyplomie”, od 2012 „Trendów w Endokrynologii”, od 2013 „Nutrition, Obesity and Metabolic Surgery”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: endokrynologia; interna; metodologia pracy nauk. dla studentów med. oraz dla pielęgniarek i położnych; publ.: 18 rozdz. w podr. kraj. i zagr. Odznaczenia i nagrody: 1977, 1985, 1986, 1999, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi; 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001, 2004 Nagrody Ministra Zdrowia; 1996 Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Tow. Endokrynologicznego, indyw. za całokształt dorobku nauk. w dziedzinie endokrynologii; 2005 Odznaczenie resortowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”; 2007 Złoty Krzyż Zasługi; 2010 Medal 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. Inne: 1981–2004 czł. Rady Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi, 1991–1994 sekr. tamże; 1996–1999 czł. Senackiej Komisji ds. Etyki i Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach AM w Łodzi; 1997–2003 czł. Rady Programowej Oddz. Pielęgniarstwa Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi; 1999–2009 czł. Zespołu ds. Prac Własnych Senackiej Komisji Nauki; 2000– 2009 czł. Regionalnej Komisji Etycznej Ds. Doświadczeń na Zwierzętach Komitetu Badań Naukowych; od 2000 czł. Rady Instytutu Ginekologii i Położnictwa; 2004–2007 czł. Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN; 2005–2007 czł. Rady Bibliotecznej UM. Hobby: sport – narciarstwo zjazdowe; muzyka klasyczna; literatura piękna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 286 poz. Effects of methylprednisolone treatment on peripheral blood levels of matrix metalloproteinases (MMP-1,-2,-3,-8,-9) tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, Timp-2), angiogenic cytokines (VEGF, bFGF) and adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with thyroid-associated ophthalmopathy (TAO), „Endokrynologia Polska” (2003, 54, współaut.); Growth hormone replacement decreases plasma levels of matrix metalloproteinases (2 and 9) endothelial growth factor in growth hormone-deficient individuals, „Circulation” (2004, 109, współaut.); Effect of thalidomide affecting VEGF secretion, cell migration, adhesion and capillary tube formation of human endothelial EA.hy 926 cells, „Life Sciences” (2006, 78, współaut.); Increased circulating levels of matrix metalloproteinase-2 and -9 in women with the polycystic ovary syndrome, „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” (2006, 91, współaut.); Effects of hormone replacement therapy type & route of administration on adminstration on plasma matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in postmenopausal women, „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” (2006, 91, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015