Profesor Agnieszka Kobrzycka

 

KOBRZYCKA Agnieszka Maria z d. Kowara, p.v. Śniegucka (24 II 1971 Łódź) córka Włodzimierza i Stanisławy z d. Kubiak; literaturoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: mgr, prom. prof. dr hab. W. Pusz, dr, prom. tenże; dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1995–1998 doktorantka; 1988–2004 asyst. w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, 2004–2007 adiunkt tamże; 2007– 2013 adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Oświecenia UŁ; 2013–2015 (po zmianie nazwy jednostki) adiunkt w Katedrze Oświecenia i Literatury Stosowanej UŁ. Kierunki badawcze: hist. literatury pol. oświecenia; literatura dla dzieci i młodzieży (cykl powieściowy o Harrym Potterze); aktualnie prowadzone prace badaw.: książka Mitologia Greków, Rzymian, Celtów i Germanów oraz tradycja biblijna jako źródło inspiracji dla cyklu powieściowego J. K. Rowling o Harrym Potterze. Członkostwo w organizacjach: od 2001 czł. Tow. Badań nad Wiekiem Osiemnastym; od 2013 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2013 red. „Prac Polonistycznych”. Dydaktyka: hist. literatury; literatura pol. oświecenia; mity i symbole w kulturze; jak czytać malarstwo? literackie i filoz. przesłanie dzieła sztuki; Łódź – kultura i zabytki miasta; symbolika dobra i zła w cyklu powieściowym J. K. Rowling o Harrym Potterze. Odznaczenia i nagrody: 2008, 2012 Nagrody Rektora UŁ, indyw. III°. Inne: od 2009 pełnomocnik dziekana Wydz. Filologicznego ds. osób niepełnosprawnych; 2006–2007 publ. na łamach „Przeglądu Edukacyjnego”; 2005–2008 wykł. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Hobby: turystyka górska. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 21 poz. Zjawy i ruiny społecznie użyteczne. O problematyce wartości w prozie Anny Mostowskiej (Łódź 2007); Wśród oświeconych. Studia i eseje w literaturze wieku rozumu (Warszawa 2011); Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze pol. oświecenia (Warszawa 2013); „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego wobec tradycji filozoficznej antyku, „Ruch Literacki” (2009, 2); „Do Boga” Franciszka Dionizego Kniaźnina. Między nocą a świtem. Mistyczna zaduma puławskiego poety, „Ruch Literacki” (2007, 3). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015