Profesor Zofia Kiliańska

 

KILIAŃSKA Zofia Maria z d. Polanowska (14 IX 1945 Sandomierz) córka Aleksandra i Julianny z d. Chorab; biolog, biochemik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1968 mgr prom. dr R. Wierzbicki, 1975 dr, prom. prof. dr hab. L. Kłyszejko-Stefanowicz, 1987 dr hab. n. biol. w zakresie biochemii, 1990 prof. nadzw. UŁ, 1999 prof., 2001 prof. zw. UŁ. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Biochemii UŁ: od 1968 asyst., od 1970 st. asyst., od 1975 adiunkt; 1976–1977, 1981 Associate Research w Vanderbilt University (Tennessee, USA); 1988–1989 Associate Professor w Vermont University, School of Medicine w Burlington (USA); od 1989 doc. UŁ; od 1990 prof. nadzw. UŁ; 2001–2015 prof. zw. UŁ. Kierunki badawcze: proces kancerogenezy; markery nowotworowe jądra komórkowego; apoptoza; biologia białaczek; terapia przeciwnowotworowa. Najważniejsze dokonania naukowe: detekcja białek specyficznie związanych z progresją gruczolakoraka jelita grubego i przewlekłej białaczki limfocytowej; wykazanie potrzeby personalizacji terapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową; zgłoszenie patentowe dot. nowych związków o działaniu przeciwbiałaczkowym. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 7 rec. hab., 32 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2006–2007, 2008– 2009, 2010–2011 3 zrealiz. proj. badaw. dot.: biologii przewlekłej białaczki limfocytowej, terapii przeciwbiałaczkowej w ramach bilateralnej umowy Austria–Poland Scientifi-Technological Cooperation, 2010–2012 proj. nr 298/Austria finansowany przez MNiSW, 2014/2015 zgłoszenie patentowe „A nucleoside derivative for use as a drug, particularly for the treatment of chronic lymphocytic leukemia”, PCT/IB2015/055945. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2006–2012 z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu (Austria), 6 publ.; 1993–2014 z AMC Cancer Research Center w Denver i Department of Pharmacology, University of Texas w San Antonio (USA), 8 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1969 czł. Polskiego Tow. Biochemicznego; 1983 czł. European Association for Cancer Research od 1993, 1994–2008 wiceprzewodn. Łódzkiego Oddz. tamże; czł. Tow. Biologii Komórki; 1993 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: choroby genetyczne; biochemia kliniczna i analityka; biochemia metabolizmu komórkowego; proces apoptozy i jego zaburzenia; białka niehistonowe – struktura i funkcje; publ.: Ćwiczenia z biochemii (Warszawa 1999; współaut.); Cytobiochemia (Warszawa 2002; współaut.); Biochemia Harpera (Warszawa 1994; tłum. rozdz.). Odznaczenia i nagrody: 1984 wyróżnienie Wydz. Nauk Biologicznych PAN, zespoł.; 1988, 1993, 2014 Nagrody Rektora UŁ, indyw.; 1989 Złoty Krzyż Zasługi; 1995 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1998 Medal KEN; 155 2003 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2003 Nagroda Rektora UŁ za współaut. podr. uznanych za „Najlepszy podręcznik akademicki” (Cytobiochemia, 2002); 2005 Nagroda MENiS, zespoł.; 2006 Nagroda Ministra Zdrowia, zespoł.; 2006 wyróżnienie zespoł. Statuetką „Łódzkie Eureka”; 2008 Nagroda im. B. Skarzyńskiego za najlepszy art. w „Postępach Biochemii”; 5 razy Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt.; 16 razy Nagrody Rektora UŁ, zespoł. Inne: 1988–2000 wykł. o chorobie AIDS, organizacji komórek eukariotycznych oraz biosyntezie białka w kilku liceach Łodzi; 1990–2002 czł. Wydz. Komisji ds. programu nauczania biologii; 1996–2012 współorganizator i kier. Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Biochemiczno-Biofizycznego Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; 1999–2015 czł. Wydz. Komisji Oceniającej Pracowników; 2002– 2012 czł. Uczelnianej Komisji Odwoławczej; od 2012 czł. Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 2012–2016 wykł. dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Hobby: literatura piękna; film; podróże; działka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 114 poz. (w tym: 4 monografie, 43 hasła internetowej wersji Leksykonu nowych nazw i pojęć w biochemii i biologii molekularnej) HIV – atak, budowa molekularna, możliwości obrony. Wiedza dla wszystkich (Kraków 1992); Roscovitine triggers apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells with similar efficiency as combinations of conventional purine analogs with cyclophosphamide, „Annals of the New York Academy of Sciences” (2009, 1171, współaut.); R-roscovitine (seliciclib) affects CLL cells more strongly than combinations of fludarabine or cladribine with cyclophosphamide; Inhibition of CDK7 sensitizes leukemic cells to caspase – dependent apoptosis, „Journal of Cellular Biochemistry” (2010, 109, współaut.); The differences in thermal profiles between normal and leukemic cells exposed to anticancer drug evaluated by differential scanning calorimetry, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” (2014, 118, współaut.); In vitro antileukemic activity of novel adenosine derivatives bearing boron cluster modification, „Bioorganic & Medicinal Chemistry” (2016, 24, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015