Profesor Krystyna Juszyńska

 

JUSZYŃSKA Krystyna z d. Konarkowska (2 IX 1953 Gorzów Wlkp.) córka Czesława i Balbiny z d. Marciniak; teoretyk muzyki. Ścieżka naukowa: 1977 mgr na Wydz. Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, prom. doc. F. Wesołowski; 1987 dr na Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki A Muz. w Warszawie, prom. tenże; 1999 dr hab. szt. muz. w zakresie teorii muzyki na Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki A Muz. w Krakowie; 2015 prof. szt. muz. Ścieżka zawodowa: 1977–1980 asyst. w Katedrze Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, 1980–1987 st. asyst. tamże; w A Muz. w Łodzi: 1987– 2003 adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki, 2003–2014 prof. nadzw., 2005– 2012 prodziekan Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, 2010–2014 kier. Zakładu Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu; 1989–2003 adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej na Wydz. Nauk o Wychowaniu UŁ, 2002–2003 kier. Zakładu Historii i Teorii Muzyki tamże; od 2012 prof. nadzw. w Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2016 prof. zw. tamże. Kierunki badawcze: pianistyka i literatura fortepianowa; eksperymentalne badania akustyczne nagrań pianistycznych; problematyka edukacji muzycznej; kultura muzyczna Łodzi. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 1 rec. o granty. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2003–2012 kier. proj. badaw. „Kultura muzyczna Łodzi” (5 tomów); 2007–2008 Grant Prezydenta Miasta Łodzi „Łódzki ślad w sztuce Europy i świata”; 2005– 2007 udział w proj. „Dni Marketingu Muzycznego” zrealiz. w A Muz. w Łodzi. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Wydz. Reżyserii Dźwięku (Katedra Akustyki Muzycznej) Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Association les Amis de la Musique Polonaise w Paryżu (Francja). Członkostwo w organizacjach: od 2000 czł. ŁTN, 2003–2012 sekr. Wydz. VI Sztuki i Nauk o Sztuce tamże, 2012–2015 przewodn. Wydz. VI, czł. Zarządu tamże; od 2001 czł. Polskiego Instytutu Muzycznego (z siedzibą w Łodzi), 2004–2010 czł. Zarządu i Rady Artystyczno-Naukowej tamże, 2006–2009 wiceprezes tamże; od 2003 czł. Tow. Przyjaciół Łodzi; od 2015 czł. Polskiego Tow. Analizy Muzycznej, od 2015 czł. komisji rewizyjnej tamże. Udział w redakcjach czasopism: 2002–2006 czł. Komitetu Red. „Poradnika Muzycznego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: analiza dzieła muzycznego, metodologia pracy nauk.; teoria muzyki, prelekcja i krytyka muzyczna, kształcenie słuchu; wykł. na zaproszenie uczelni muzycznych: 1998–1999 w Warszawie, 2002 we Lwowie (Ukraina), 2001 we Wrocławiu, 1998, 2004 w Łodzi; 2002 wykł. w Filharmonii Narodowej 151 w Warszawie z okazji inauguracji obchodów Hommage á Artur Rubinstein; 1994 wykł. inaugurujący Konkurs Pianistyczny im. Józefa Hofmanna w Aiken, University of South Carolina (USA). Odznaczenia i nagrody: 1976 Stypendium Chopinowskie Naukowe Tow. im. Fryderyka Chopina; 1976 Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszej studentki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi; 1976 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszej studentki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi; 1989, 2000, 2009, 2012 Nagrody Rektora A Muz. w Łodzi; 2000 Nagroda Rektora UŁ; 2005 Złoty Krzyż Zasługi; 2006 Nagroda Nauk. Prezydenta Miasta Łodzi; 2007 Honorowy Medal A. Rubinsteina Filharmonii Łódzkiej; 2008 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2009 Medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej; 2012 Medal ŁTN; 2013 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inne: 1994–1996, 2012–2014 czł. Uczelnianej Komisji Wydawniczej A Muz. w Łodzi; 2002–2006 ponad 50 art. popularnonaukowych o muzyce w „Poradniku Muzycznym”; 2007–2012 czł. Komisji ds. współdziałania z oświatą w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi; 2007–2015 czł. Rady Muzeum Historii Miasta Łodzi; 1987–2012 czł. Komisji w A Muz. w Łodzi: konkursowych, dyscypl., oceny kadry, egzaminacyjnych; 2006–2009 wykł. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi. Hobby: hist. sztuki; malarstwo; balet; turystyka górska; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 90 poz. Interpretacja artystyczna dzieła muzycznego (Łódź 1999); 15 art. o Józefie Hofmannie (1979–2004), 5 tomów cyklu Kultura muzyczna Łodzi (2003–2008, red.); hasło Hofmann Kazimierz, [w:] L. Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Musik (Kassel 2003, Personenteil, t. 9). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015