Profesor Andrzej Jocz (1941-2019)

 

JOCZ Andrzej Mateusz (8 VIII 1941 Wilno - 21 VIII 2019) syn Konstantego i Genowefy z d. Przybycin; artysta plastyk w dziedzinie sztuk pięknych w specjalności rzeźba. Ścieżka naukowa: 1966 mgr sztuki na Wydz. Tkaniny i Ubioru PWSSP w Łodzi [z wyróżnieniem]; 1975 przewód kwalifikacyjny I° – dr na Wydz. Rzeźby ASP w Warszawie, 1986 przewód kwalifikacyjny II° – dr hab. sztuk plastycznych tamże; 1993 postępowanie kwalifikacyjne o nadanie tytułu prof. sztuk plastycznych na Wydz. Rzeźby PWSSP w Gdańsku; 1994 tyt. prof. sztuk plastycznych. Ścieżka zawodowa: w PWSSP w Łodzi (później ASP) w Łodzi: 1966 asyst., 1967–1968 asyst., 1969–1974 st. asyst., 1975–1985 adiunkt, 1986–1990 doc., 1987–1991 kier. Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego; 1990–2011 kier. Pracowni Rzeźby Wydz. Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu; 1991–1995 prof. nadzw. ASP w Łodzi; 1996 prof. zw. PŁ; 1998–2015 kier. Zakładu i Zespołu Rzeźby w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ; od 2005 prof. zw. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Najważniejsze dokonania naukowe: 7,5 m. kompoz. „Czółenka” została zrealizowana w oparciu o własną, pionierską technologię wykorzystującą konstrukcję stalową i laminat z włókna szklanego i żywicy epoksydowej oraz wypełniaczy mineralnych. Recenzje dorobku naukowego: liczne rec. w przew. prof., rec. hab., rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi i artystyczno-badawczymi: od 1967 prace prezentuje na wystawach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych (Niemcy, Włochy, Węgry, Francja), na piętnastu indywidualnych (Łódź, Warszawa, Kraków, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Kalisz, Pabianice, Wrocław, Ostrów Wielkopolski). Członkostwo w organizacjach: czł. Stow. Historyków Sztuki Oddz. w Łodzi; czł. INSEA (Międzynarod. Organizacja Wychowania Przez Sztukę); czł. Zarządu Klubu Akademickiego PAN w Łodzi; od 2000 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Odznaczenia i nagrody: 1978 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki; 2000 Medal Główny za realizowanie Dzianiny na Osiedlu Widzew Wschód w Łodzi na Biennale Form przestrzennych w Poznaniu; 2011 Srebrny Medal Gloria Artis Ministra Kultury i Sztuki; nagrody i medale za prace prezentowane na wystawach. Dzieła: autor i wyk. kilkunastu kompozycji przestrzennych w przestrzeni publicznej, m.in.: 1975 Zegar Słoneczny w parku Staromiejskim w Łodzi; 1979 Czółenka przed Dworcem Łódź Kaliska w Łodzi; 1987 „Autonomizm IX – Salonowiec” w CRP w Orońsku; 1988 „Autonomizm II”, przy zbiegu ulic Zamkowej i Łaskiej w Pabianicach; 1988 „Autonomizm X – Dziurawiec” na Osiedlu Retkinia w Łodzi; 1992 Dzianina na Osiedlu Widzew w Łodzi; 1999 „Autonomizm XIII – Pląsawiec przed Collegium Geographicum UŁ; „Autonomizm XII – Dwulicowiec” przed Wydz. Zarządzania UŁ; 2006 „BUŁa” przed Nową Biblioteką UŁ; 2008 „Paragraf” przed Wydz. Prawa i Administracji UŁ; na wystawach indyw. i zbior. prezentuje kolekcje rzeźb wykonanych według własnej technologii z żywicy rezolanowej i epoksydowej; w swojej twórczości rzeźbiarskiej i piśmienniczej zmierza do zidentyfikowania własnej koncepcji sztuki autonomicznej.

Zdjęcie prof. Andrzeja Jocza prezentowane w biogramie: konterfekt zdjęty kamerą 13x18 przez Mariusza Hertmanna w mieście Kaliszu w lutym 2018 roku.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 


SYLWETKI ŁÓDZKICH UCZONYCH - PROFESOR ANDRZEJ JOCZ - pobierz


 

POŻEGNANIE

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2019 r. zmarł

 

prof. dr hab.

ANDRZEJ JOCZ

 

Wybitny artysta rzeźbiarz

 

Wieloletni nieoceniony członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Członek Zarządu ŁTN, Przewodniczący Wydziału VI ŁTN – Sztuki i Nauk o Sztuce

oddany całym sercem działalności na rzecz Towarzystwa

 

Pogrzeb odbędzie się 28 sierpnia (środa) o godzinie 12:00

na Cmentarzu Komunalnym Doły