Profesor Kazimierz Jędrzejewski

 

JĘDRZEJEWSKI Kazimierz Stefan (11 IV 1937 Warszawa) syn Stefana i Haliny z d. Popielawskiej; lekarz, morfolog, specj. w zakresie chorób wewnętrznych oraz analityki med. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1966 lek. med., 1969 dr n. med., prom. prof. dr hab. med. T. Wasilewski, 1991 dr hab. n. med. w zakresie anatomia prawidłowa; 2002 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Anatomii Prawidłowej AM w Łodzi: od 1960–1963 asyst., 1964–1968 st. asyst., 1969 adiunkt; 1991 zorganizował w Katedrze Anatomii Prawidłowej Samodzielną Pracownię Angiologii, od 1995 prof. nadzw. tejże pracowni; od 2005 prof. zw.; 1996/1997–2002/2003 prodziekan ds. Nauki Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi, 2002/2003– 2007/2008 dziekan tamże; 1999–2008 kier. Katedry Anatomii oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej AM (od 2002 UM) w Łodzi, od 2008 (po przejściu na emeryturę) p.o. kier. tamże; od 2012 w charakterze emerytowanego prof. zw. przy Katedrze Anatomii, specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych oraz z diagnostyki laboratoryjnej. Kierunki badawcze: badania budowy narządów wewnętrznych człowieka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich angioarchitektonikę; badania dot. unaczynienia gonad ludzkich, jak również badania porównawcze dot. naczyń jąder i jajników niektórych zwierząt. Najważniejsze dokonania naukowe: szczegółowe badania oraz opisy budowy i topografii narządów wewnętrznych człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem angioarchitektoniki gonad, a także wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 14 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: staże zagr.: 1960 trzymiesięczny staż w byłej Jugosławii (Belgrad, Pożarewac), IX–XII 1976 przebywał w Instytucie Anatomii w Rostocku (NRD); 1979–1980 stypendysta Rządu Włoskiego, Instytuty Anatomii we Florencji i w Neapolu (Włochy), od 1980/1981 zatrudniony w charakterze asyst. naukowo-dydakt. w Instytucie Anatomii Prawidłowej w Uniwersytecie w Würzburgu (RFN); od 1990 jako stypendysta Programu TEMPUS wizytował Instytuty Anatomii w Niemczech i w Holandii (Würzburg, Monachium, Heidelberg, Kolonia, Düsseldorf, Akwizgran, Lubeka, Nijmegen), 1991/1992 nauczyciel akadem. w Instytucie Anatomii w Lubece (RFN), współpr. nauk. z Instytutami Anatomii w Würzburgu i Lubece (RFN); wspólne badania dymorfizmu płciowego w garniturze enzymatycznym nerek, badania układu naczyniowego i chłonnego gonad u ludzi i u niektórych zwierząt, 27 publ. Członkostwo w organizacjach: 1992–1996 przewodn. Łódzkiego Oddz. Polskiego Tow. Anatomicznego, od 1993 czł. Zarządu Głównego tamże, od 2001 wiceprezes Zarządu Głównego tamże, 2004–2008 prezes tamże, obecnie czł. 143 Zarządu Głównego tamże; od 1980 czł. Niemieckiego Tow. Anatomicznego (Anatomische Gesellschaft); od 1983 czł. Światowego Stow. Anatomów; od 1990 czł. Europejskiej Federacji Morfologii Eksperymentalnej (The European Federation of Experimental Morphology – EFEM), 2002–2007 obserwator ze strony pol. we władzach EFEM; od 1997 czł. IV Wydz. ŁTN, od 2012 wiceprezes tamże. Udział w redakcjach czasopism: od 1998 czł. Kolegium Red.: „Akupunktura Polska”, „Folia Morphologica”; od 2001 Editorial Advisory Board „Folia Morphologica” Official Journal of the Polish Anatomical Society (a Constituent Member of European Federation for Experimental Morphology – EFEM); od 2001 czł. Rady Nauk. „Akupunktury Polskiej”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 8 dokt. Dydaktyka: anatomia i histologia; anatomia prawidłowa; publ., m.in. Układ brzeżny. Twór siatkowaty, [w:] B. Gołąb (red.), Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Łódź 1978, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1992–2007 wielokrotnie Nagrody Rektorów AM i UM w Łodzi za pracę nauk. i osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 1980 Złoty Krzyż Zasługi; 1989 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2004 Medal KEN. Inne: 1971–1986 opiekun w Domach Akademickich AM w Łodzi; 2001– 2004 wykł. dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku w Łodzi i Pabianicach. Hobby: przedstawianie ciała ludzkiego w różnej formie, w rzeźbie i malarstwie na przestrzeni wieków; podróże krajoznawcze na terenie Polski i Europy (szczególnie pobyty w Toskanii i Piemoncie); kuchnia różnych krajów i kultur. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 90 poz. Anatomia przewodów wewnątrzwątrobowych u człowieka (Łódź 1969); Zur Histochemie und Biochemie von aminosäre- und peptidabspaltenden Enzymen in der Rattenniere, „Anatomischer Anzeiger” (1982, 76, współaut.); Peptidases in the kidney and urine of rats after castration, „Histochemistry” (1982, 74, współaut.); Unaczynienie krwionośne gonad męskich (Łódź 1992); A proposal for classification of the superior transverse scapular ligament: variable morphology and its potential influence on suprascapular nerve entrapment, „Journal of Shoulder and Elbow Surgery” (2013, 31, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj E-mail