Profesor Teresa Jaroszewska

 

JAROSZEWSKA Teresa Jadwiga (3 XI 1949 Starogard Gdański) córka Zdzisława i Marii z d. Smoluchowskiej; romanista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Neofilologii UW: 1972 mgr, prom. prof. dr H. Lewicka, 1980 dr, prom. taż, 1999 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa. Ścieżka zawodowa: nauczyciel języka francuskiego: 1972–1973 w LO w Sobolewie; 1977–1982 w: Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, Policealnym Studium Architektoniczno- Budowlanym w Warszawie; 1973–1977 studia doktoranckie w UW; w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ: od 1982 adiunkt, od 1996 st. wykł., od 1999 adiunkt, od 2004 prof. nadzw. Kierunki badawcze: hist. francuskiej leksyki teatralnej okresu renesansu; kontakty językowe francusko-włoskie; hist. francuskiej wymowy niestandardowej; hist. n. filologicznych. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2014–2016 udział w proj. finansowanym z grantu francuskiej Agence Nationale de la Recherche „Les idées du théâtre”, ANR-11-BSH3-0011 [Francuska, włoska i hiszpańska terminologia teatralna XVI i XVII w.]. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2008–2012 współpr. z romanistykami krajów wyszehradzkich w ramach Akademickiego Tow. Romanistów Polskich „Plejada”: organizacja 2 konferencji międzynarod., w Łodzi (2009) i w Warszawie (2012), publ. 2 t. pokonferencyjnych; wykł.: w Uniwersytetach: 2013 w Wilnie (Litwa), 2014 w Santiago de Compostela (Hiszpania), 2015 Alicante (Hiszpania). Członkostwo w organizacjach: 1980, 1990 korespondent Centre d’Études du XVIIIe s. przy Université Lumière Lyon 2; od 2000 czł. Stow. Nauczycieli Jęz. Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE; od 2000 czł. ŁTN; od 2004 czł. Akademickiego Tow. Romanistów Polskich „Plejada”. Udział w redakcjach czasopism: od 2012 czł. Komitetu Red. „Le français préclassique (1500–1650)”, red. H. Champion, Paryż (CNRS – Centre d’études lexicol. et lexicogr. des XVIe et XVIIe s.). Dydaktyka: gramatyka opisowa języka francuskiego; hist. języka francuskiego z gramatyką hist.; wykł. monograficzne i seminaria magisterskie z językoznawstwa. Odznaczenia i nagrody: 1984 Nagroda Rektora UŁ, II° za osiągnięcia nauk.; 1985–1987, 1989 Nagrody Rektora UŁ za dział. dydakt. i organizacyjną; 1988 Nagroda Rektora UŁ, III° za osiągnięcia nauk.; 1999 Nagroda Rektora UŁ, I° za osiągnięcia nauk.; 2005 Złota Odznaka; 2011 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Inne: 1992–1995, 2008–2009 przewodn. Komitetu Okręgowego i organizator Olimpiad Języka Francuskiego w Okręgu Łódzkim; 2010–2012 czł. Komitetu Honorowego Olimpiady Języka Francuskiego; 2002–2008 czł. Komisji Finansowej, a od 2008 czł. Rady Programowej Studiów doktoranckich na Wydz. Filologicznym UŁ; 2006–2008 czł. Komisji Rewizyjnej Akademickiego Tow. Romanistów Polskich PLEJADA, 2008–2010 wiceprzewodn. tamże, 2010– 2012 przewodn. Zarządu tamże, od 2012 czł. Zarządu tamże. Hobby: muzyka poważna; turystyka górska. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 30 poz. L’Influence de la comédie italienne du XVIe siècle en France (vue à travers le vocabulaire et d’autres témoignages) (Wrocław 1983); Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles. Supplément (Paryż 1987, współaut.); Le vocabulaire du théâtre de la Renaissance en France (1540– 1585). Contribution à l’histoire du lexique théâtral (Łódź 1997); Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions (Łask 2010, red.); Les Études françaises dans les pays de Visegrád. Histoire, présent et avenir (Łask 2013, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015