Profesor Andrzej Heim

 

HEIM Andrzej Stanisław (14 X 1938 Dąbrowa nad Czarną) syn Władysława i Stefanii z d. Kuśmierczyk; chemik. Ścieżka naukowa: 1961 mgr inż. mechanik na Wydz. Mechanicznym PŁ, prom. prof. L. Burnat; 1968 dr na Wydz. Chemicznym PŁ, prom. prof. H. Błasiński, 1979 dr hab. n. tech. w zakresie inżynierii chemicznej tamże; 1989 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Aparatury Przemysłu Chemicznego PŁ: 1961–1963 asyst., 1963–1968 st. asyst., 1968–1970 adiunkt; w Instytucie Inżynierii Chemicznej PŁ: 1970–1980 adiunkt, 1980–1989 doc., 1989–1995 prof. nadzw., 1995–2011 prof. zw. PŁ; 1986– 1992 kier. Zakładu Aparatury Chemicznej PŁ; 1990–1992 z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej PŁ; 1992–1996 prodziekan Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ; 1992–2011 kier. Katedry Aparatury Procesowej PŁ; 1999–2005 dziekan Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ; od 2000 prof. zw. w PWSZ w Kaliszu; od 2011 kier. Katedry Podstaw Inżynierii Środowiska PWSZ w Kaliszu. Kierunki badawcze: operacje mechaniczne inżynierii procesowej: mieszanie układów jedno- i wielofazowych, rozdrabnianie cząstek stałych i dezintegracja mikroorganizmów, aglomeracja proszków i pyłów. Najważniejsze dokonania naukowe: zbadanie: 1) mechanizmów dezintegracji komórek mikroorganizmów w młynach perełkowych; 2) wpływu parametrów procesowo-aparaturowych na efekty granulacji przesypowej proszków; 3) kinetyki procesu mielenia w młynach kulowych. Recenzje dorobku naukowego: 26 rec. w przew. prof., 60 rec. hab., 30 rec. dokt., 40 rec. wniosków o granty. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1970–2006 udział w 12 proj. badaw. finansowanych centralnie (CPBR, KBN), (w tym kier. 5), dot. rozdrabniania, dezintegracji komórek mikroorganizmów, granulacji proszków; 1985–1992 współaut. 14 patentów dot. konstrukcji urządzeń i ich elementów tj. urządzenie do odlewania przedmiotów z tworzyw wieloskładnikowych, młyn perełkowy, uszczelnienie wałów, rozdzielacz szczelinowy. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1966–1972 Instytut Włókiennictwa w Łodzi – przemysł włókienniczy (regeneracja rozpuszczalników w procesie prania tkanin); 1970–1982 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników w Zgierzu – przemysł barwników (mikronizacja barwników zawiesinowych), przemysł farb i lakierów (dyspergowanie układów ciało stałe–ciecz), przemysł maszynowy (konstrukcje młynów mieszalnikowych); 1990–2011 Strojni Fakulta CVUT Praga (Czechy), 3 wspólne publ.; 1995–2011 Le Laboratorie de Genie Chemique, Toulouse (Francja), 5 wspólnych publ. Członkostwo w organizacjach: od 1995 czł. ŁTN, od 2003 czł. Zarządu Wydz. V tamże; od 2000 czł. Polskiego Tow. Inżynierii i Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ; od 2010 czł. Pol125 skiego Tow. Przeróbki Kopalin. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Red.: od 2000 „Physicochemical Problems of Mineral Processing”, 2008–2012 „Chemical and Process Engng”, od 2012 „Inżynierii Przetwórstwa Spożywczego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 11 dokt. Dydaktyka: aparatura przemysłu chemicznego i spożywczego; grafika inżynierska; maszynoznawstwo; mechanika tech.; operacje mechaniczne inżynierii procesowej; aut. 4 i współaut. 4 skryptów i podr. akadem. z tematyki: grafiki inżynierskiej, maszynoznawstwa, aparatury chemicznej i procesowej oraz operacji mechanicznych inżynierii procesowej. Odznaczenia i nagrody: 1969, 1980 Nagrody MOiSW za osiągnięcia w dziedzinie badań nauk.; 1981 Odznaka Honorowa Stow. Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; 1983 Złoty Krzyż Zasługi; 1984 Odznaka Honorowa Miasta Łodzi; 1984 Medal 40-lecia Polski Ludowej; 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1994 Medal KEN; 2000 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Inne: 1961–1969 czł. zarządów kół TKKF i PTTK przy PŁ; od 1978 czł. Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT); 1972–1976 mąż zaufania grupy ZNP; 1979–1980 czł. Plenum Rady Zakładowej ZNP w PŁ; 1980–1984 prezes Zarządu Koła Stow. Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego [SITPChem] w PŁ; 1990–1993 przewodn. Senackiej Komisji Nauki; od 1990 czł. Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN; 1994–1997, 2000–2001, 2003–2005 czł. Sekcji Inżynierii Chemicznej i Procesowej KBN, 2004–2005 przewodn. Sekcji tamże; 1997–2006 czł. Sekcji Techniki w Przetwórstwie Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej PAN; 1997–2012 czł. CK; 2003–2011 czł. Rady Nadzorczej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technicznego; 2004– 2005 przewodn. Rady Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ; 2004–2008 przewodn. Rektorskiej Komisji ds. pracowniczych PŁ; 2000– 2014 czł. International Scientific Council for Conveying and Handling of Particulate Solids. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 420 poz. Diameters of air bubbles generated by self-aspirating mixer, „Chemical and Biochemical Engineering Quarterly” (1997, 11); A mathematical model for granulation kinetics, „Chemical Engineering Science” (1998, 43); Disintegration of microorganisms in bead mill with a multidisk impeller, „Powder Technology” (1999, 105); The effect of the wetting droplets size on power consumption during drum granulation, „Granular Matter” (2004, 6); Constructions and investigation of wet air deduster, „Environmental Engineering III” (2010, 25–29). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj E-mail