Profesor Ryszard Grygiel

 

GRYGIEL Ryszard (22 I 1951 Jarocin Wlkp.) syn Jana i Władysławy z d. Wawrzyniak; archeolog. Ścieżka naukowa: 1974 mgr na Wydz. Filozoficzno- Historycznym UAM w Poznaniu, prom. dr A. Cofta-Broniewska; 1980 dr na Wydz. Historycznym UW, prom. prof. dr hab. W. Chmielewski; 1987 dr hab. n. humanist. w zakresie archeologii. Ścieżka zawodowa: od 1974 kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, od 1991 dyr. tamże; 2007 prof. zw. tamże. Kierunki badawcze: 1976–2004 liczne badania archeologiczne stanowisk neolitycznych na Kujawach (m.in. Brześć Kujawski, Osłonki); 1981–1984 badania cmentarzyska kultury łużyckiej w Jarocinie Wlkp.; 1986–1998 badania archeologiczno-historyczne średniowiecznych siedzib rycerskich w Wielkopolsce (Jarocin Wlkp., Nowe Miasto nad Wartą, Zduny); 2003–2004 badania cmentarzyska kultury przeworskiej w Goli pod Jaraczewem, woj. wielkopolskie; 2009–2011 kierownictwo prac na grodzisku w Tumie pod Łęczycą. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 7 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1976 stała współpr. z dr. Peterem Boguckim z Uniwersytetu w Princeton (USA) przy badaniach i publ. wyników na Kujawach. Członkostwo w organizacjach: od 1980 czł. Włocławskiego Tow. Naukowego; od 1996 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 1991 red. nacz. „Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego w Łodzi, serie archeologiczna, etnograficzna i numizmatyczno-konserwatorska”; 1993 red. Wydaw. Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, w tym „Via Archeologica Lodziensis”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Odznaczenia i nagrody: 1980 Zasłużony Działacz Kultury; 1984 Złota Odznaka Opieki nad Zabytkami; 2005 Srebrny Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 2007 Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski; 2010 Nagroda Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka ,,Za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej”; 2011 Złoty Krzyż Zasługi; 2013 Honorowy Obywatel Miasta Łęczyca. Inne: 1980–2000 czł. Arbeitsgemeinschaft Neolithikum w RFN; od 1991 czł. założ. Fundacji Badań Archeologicznych Imienia prof. Konrada Jażdżewskiego; 1994–2002 czł. Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN; 1995–2003 czł. Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 1995–2010 gł. konsultant nauk. prac wykopaliskowych prowadzonych z ramienia tejże Fundacji oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy budowie gazociągu Jamał–Europa Zachodnia, a także na terenie Odkrywki Szczerców Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz na trasach budowy autostrad A1 i A2 w woj. łódzkim i na Kujawach; od 1996 czł. i przewodn. Rady Okręgowego Muzeum Ziemi Kaliskiej; od 2000 czł. i przewodn. Rady Muzeum Ziemi Wieluńskiej; od 2000 czł. i przewodn. Rady Muzeum Archeologicznego w Krakowie; od 2009 czł. i przewodn. Rady Muzeum w Łęczycy. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 170 poz. The household cluster as a fundamental social unit of the Brześć Kujawski Group of the Lengyel Culture in the Polish Lowlands, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna (1986, 31); Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych (Łódź 1992, 1994); Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli (Łódź 1996, współaut.); Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. I–III (Łódź 2004, 2008, 2016); Początki Łęczycy, t. I–III (Łódź 2014, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015