Profesor Marek Górski

 

 

GÓRSKI Marek (6 IX 1951 Łódź) syn Stanisława i Janiny z d. Gradeckiej; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1973 mgr, 1981 dr, 1992 dr hab. n. praw. w zakresie prawa adm. tamże; 2006 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1973–1981 asyst., 1981–1991 adiunkt, 1992–2006 prof. nadzw.; 2006–2012 prof. zw. UŁ; od 2003 prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2011 prof. zw. tamże. Kierunki badawcze: prawo ochrony środowiska; ustrojowe prawo adm.; prawo samorządu terytorialnego. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., ok. 70 rec. proj. badaw. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 8 proj. badaw. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2010 Uniwersytet w Cottbus (Niemcy); od 2008 Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy); 2010 Uniwersytet w Trnavie (Słowacja); 1990–1995 Uniwersytet w Kosicach (Słowacja). Członkostwo w organizacjach: od 1998 czł. ŁTN; od 2002 czł. Polskiego Tow. Prawa Ochrony Środowiska. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Nauk.: od 2014 „Logistyki Odzysku”, od 2011 „Przeglądu Prawa Ochrony Środowiska”, od 2014 „Polish Yearbook of Environmental Law”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 14 dokt. Dydaktyka: prawo ochrony środowiska; prawo adm.; publ.: Prawo ochrony środowiska (Warszawa 2009, red., współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1994 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia nauk.; 1996 Odznaka 50-lecia UŁ; 1998 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1998 Odznaka „Za Zasługi dla Samorządności Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego”; 2001 Nagroda „Jakość dla Środowiska”, czasopismo „Ekoprofit”, Katowice; 2002 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; wielokrotnie Nagrody Rektora UŁ i US za osiągnięcia dydakt. i organizacyjne; 2005 Odznaka 100-lecia ZNP; 2009 Medal Pamiątkowy 90-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Inne: 1991–1999 czł. Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Łodzi; od 1994 czł. Okręgowej Izby Radców Prawnych; 1994–1997 czł. grupy ds. nowelizacji prawa ochrony Środowiska przy Ministrze Ochrony Środowiska; 1995–1997, 1998–2005 ekspert Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP; 1997–2001, 2001–2004 czł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody; 2001–2004 doradca Ministra Środowiska; od 2004 przewodn. Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi; 2007–2011 ekspert Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP; od 2015 czł. Państwowej Rady Ochrony Środowiska; 2014 z-ca przewodn. Zespołu Ministra Środowiska ds. nowelizacji przepisów o odpadach; 2014–2015 czł. Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Hobby: fotografika; turystyka górska i rowerowa; modelarstwo kolejowe. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. nauk., ok. 300 poz. popularyzatorskich. W. Bueckmann [et al.] (red.), Das Nachhaltigkeitsgebot der Agenda 21. Die Umsetzung ins Umwelt- und Planungsrecht (Berlin 2002, współaut.); Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej (Warszawa 2008); Die Gemeinschaftsrecht in der Rechtsprechung der polnischen Verwaltungsgerichte, [w:] Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem (Stuttgart [et al.] 2008); Der Rechtscharakter der Haftung fuer Umweltschaeden gemaess dem Gesetz vom April 2007 zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschaeden, [w:] W. Erbguth [et al.] (red.), Kontrolle des Verwaltungshandels (Stuttgart 2010); Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz (Warszawa 2014, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015