Profesor Krzysztof Goźdź-Roszkowski

 

GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Krzysztof Andrzej (23 II 1942 Sandomierz) syn Lechosława i Ireny z d. Nowińskiej; prawnik, historyk państwa i prawa pol. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa UŁ: 1964 mgr, prom. prof. dr hab. H. Grajewski, 1972 dr n. prawnych, prom. doc. dr hab. F. Bortkiewicz, 1989 dr hab. n. prawnych w zakresie prawa. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego UŁ: 1964–1966 asyst., 1966–1972 st. asyst., 1972–1990 adiunkt, 1990, 1995–1999 doc., 1990–1995, 1999–2011 prof. nadzw., 2005–2011 kier. Zakładu Historii Administracji UŁ; 2005–2016 prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach; od 2011 na emeryturze. Kierunki badawcze: władza monarsza; nietykalność majątkowa szlachty, prawo karne, prawo własności oraz adm. w przedrozbiorowej Polsce. Członkostwo w organizacjach: 1979–1981 czł. Zarządu Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Historycznego; od 1997 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: hist. adm.; hist. państwa i prawa pol.; publ.: Wybór materiałów źródłowych do nauki historii państwa i prawa polskiego, t. I, z. 1 (Łódź 1994, red.). Inne: 1977–1982 przewodn. Komisji Stypendialnej na Wydz. Prawa i Administracji UŁ; 1984–1990 czł. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów UŁ; 1981, 1985 wykł. z hist. ustroju i prawa pol. na Uniwersytecie III Wieku. Odznaczenia i nagrody: 1969, 1974, 1977, 1981, 1982, 1990 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy dydakt., organizacyjnej i wychowawczej; 1973 Nagroda MNSWiT za rozprawę dokt. Rozdawnictwo skonfiskowanych dóbr ziemskich w prawie polskim XV–XVI wieku (Wrocław [et al.] 1974); 1984 Złota Odznaka UŁ; 1985 Złoty Krzyż Zasługi; 1986 Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego”; 1989 Nagroda Rektora UŁ za 25 lat pracy na Uczelni; 1990 Nagroda Rektora UŁ za pracę hab. Sytuacja prawna „dyplomatycznych” posiadaczy dóbr ziemskich pojezuickich w Polsce u schyłku XVIII w. (Łódź 1988); 1996 Medal 50-lecia UŁ; 2001 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 96 poz. Rozdawnictwo skonfiskowanych dóbr ziemskich w prawie polskim XV–XVI wieku. Studia nad historią państwa i prawa, seria II, t. XIV (Wrocław [et al.] 1974); Sytuacja prawna „dyplomatycznych” posiadaczy dóbr ziemskich pojezuickich w Polsce u schyłku XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis” (Łódź 1988); Problem restytucji dóbr ziemskich zabranych przez monarchę nullo iure w konstytucjach pierwszych sejmów egzekucyjnych, [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Kraków 1999); Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386–1454, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2007, X); Sposoby odzyskania dóbr ziemskich zabranych przez panującego w Polsce od XIII do połowy XV w., „Miscellanea Historico-Iuridica” (2015, XIV, z. 1). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015