Profesor Krzysztof Gniotek

 

GNIOTEK Krzysztof Marian (9 IX 1946 Łódź) syn Mieczysława i Zofii z d. Lorys; włókiennictwo, automatyka. Ścieżka naukowa: 1970 mgr inż. na Wydz. Elektrycznym PŁ, prom. dr inż. H. Górski; 1981 dr n. tech. na Wydz. Włókienniczym PŁ, prom. dr hab. inż. W. Szmelter, 1994 dr hab. n. tech. w zakresie włókiennictwa tamże; 2005 prof. w dziedzinie n. tech. Ścieżka zawodowa: 1970–1973 konstruktor w Zakładach Mechanicznych im. Strzelczyka w Łodzi; 1973–1997 różne stanowiska w Instytucie Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa PŁ; 1997– 1998 dyr. Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa PŁ; 1999–2001 kier. Katedry Odzieżownictwa i Systemów Pomiarowych PŁ; 1998–2007 prof. nadzw. PŁ; 2002–2011 kier. Katedry Automatyzacji Procesów Włókienniczych PŁ; od 2002 prof. zw. PŁ; od 2007 prof. zw. WSHE we Włocławku; 2011–2013 kier. Katedry Odzieżownictwa i Tekstroniki PŁ; od 2013 prac. nauk.-dydakt. w Instytucie Architektury Tekstyliów, Zakładzie Odzieżownictwa i Tekstroniki PŁ. Kierunki badawcze: filoz. pomiaru; analiza sterowności obiektów w planowaniu doświadczeń; metodyka pomiarów rezystancji tekstyliów elektroprzewodzących; analiza właściwości czujników tekstronicznych. Najważniejsze dokonania naukowe: zdefiniowanie zakresu i zasad nowego obszaru wiedzy – tekstroniki; określenie właściwości pomiarów kreatywnych i rutynowych; stworzenie i udział w konstrukcji przyrządów pomiarowych Tilmet (90 prototypów). Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. prac dokt., 7 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj. kraj.: wyk. w 3 i kier. w 10, np. 2010–2013 Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni, POIG 1.1.2; proj. europejskie: wyk. w 8 i kier. w 1, np. 2012–2014 Development of an active film for smart windows with inkjet method. Application to a building envelope component: autonomous smart device. No: NMP3-SL- -2012-314454; 1977–2016 40 patentów i 16 wzorów użytkowych z obszaru n. tech., gł. pomiarów. Członkostwo w organizacjach: od 1999 czł. ŁTN; od 2000 czł. zw. Komisji Metrologii Oddz. PAN w Katowicach; od 2008 czł. zw. Akademii Inżynierskiej w Polsce. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: Automation & Process Control; elektrotechnika i elektronika; planowanie eksperymentów; systemy pomiarowe; tekstronika; publ.: W. Szmelter (red.), Analogi elektryczne mechanicznych modeli reologicznych rozdz. w skrypcie Metrologia włókiennicza w przykładach i zadaniach (Łódź 1985, współaut.); W. Konecki (red.), Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych; laboratorium (Łódź 1996, współaut.). Odznaczenia i nagrody: ponad 40 różnych wyróżnień, w tym: 1972, 1973, 1982 Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej m.in. za prace nad demagnetyzatorem uchwytu w szlifierkach (współaut.); 1980–2011 nagrody, dyplomy 108 i puchary MNSWiT, MN, MNiSW, Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. za przyrząd do mierzenia rezystancji nitek elektroprzewodzących przy jednoczesnym rozciąganiu i zginaniu (współaut.) i tekstroniczny system pomiarowy parametrów fizjologicznych człowieka w strukturze odzieżowej (współaut.); medale na międzynarod. wystawach wynalazków w: 2004 w Budapeszcie, 2007, 2008 w Brukseli i 2008 w Suzhou (Chiny) m.in. za New Generation Firefighter Garment with Textronic System of Physiological Parameters Monitoring (współaut.); 2009 Łódzkie Eureka, za ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych (współaut.); 2008 Belgijski Krzyż Kawalerski Merita de l’Invention, 57. Brussels Innova za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Inne: 2004–2010 wiceprzewodn. Rady Nauk. Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych; 2007–2010 czł. Sekcji Podstaw Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN; od 2012–2016 czł. Rady Nauk. Instytutu Włókiennictwa; wieloletni działacz AZS; liczne wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne. Hobby: żeglarstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 120 poz., 56 patentów. Metodyka identyfikacji pewnych właściwości obiektów włókienniczych (Łódź 2004); Textronics System for the Breathing Measuring, „Fibres & Textiles in EE” (2007, 15, współaut.); Mathematical Model of Textronics Fabric with Heat Actuators, „Fibres & Textiles in EE” (2007, 15, współaut.); Systemy tekstroniczne w mechatronice (Łódź 2010, współaut., współred.); Using vacuum deposition Technology for the Manufacturing of Electro-conductive Layers on the Surface of Textiles, „Fibres & Textiles in EE” (2012, 20, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015