Profesor Marian Głosek

 

 

GŁOSEK Marian (29 V 1941 Rząśnik) syn Feliksa i Franciszki z d. Gemza; archeolog. Ścieżka naukowa: 1965 mgr na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, prom. A. Nadolski; 1971 dr w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, prom. tenże, 1985 dr hab. n. humanist. w zakresie archeologii tamże; 1999 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN: 1965–1971 prac. techn., 1971–1984 adiunkt, 1984– 1999 doc., 1994–1999 prof. nadzw. UŁ, 1996–2011 kier. Katedry Bronioznawstwa UŁ; 1999–2004 prof. tyt.; 2004–2013 prof. zw. UŁ. Kierunki badawcze: uzbrojenie pradziejowe i średniowieczne; średniowieczna murowana architektura obronna; martyrologia Narodu Polskiego w okresie II wojny światowej. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac., typologizacja i chronologia mieczów i toporów średniowiecznych w Polsce; odczytanie i rozwinięcie napisów inicjalnych na mieczach średniowiecznych; odszukanie mogił pol. oficerów w Katyniu i Starobielsku, co było podstawą do powstania tam Polskich Cmentarzy Wojennych. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 16 rec. dokt., 5 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1990 grant jako rozliczający. Uzbrojenie na ziemiach pol. w epoce Andegawenów i pierwszych Jagiellonów MR III. 5 i RPBP 11. 8. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1977–1978 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), publ. 1; 1991–1997 Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (ZSRR/Rosja), 3 publ.; 1993–1994 Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales, Université Lumière, Lyon 2 (Francja), 1 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1984 czł. ŁTN, 2006–2012 czł. Komisji Rewizyjnej tamże, od 2012 przewodn. KR tamże; 1997–2003 Prezes Zarządu Głównego Stow. Naukowego Archeologów Polskich, 1991–1997, 2003–2009 wiceprezes Zarządu Głównego tamże. Udział w redakcjach czasopism: 1994–2007 czł. red. „Łódzkich Sprawozdań Archeologicznych”; od 2001 red. prowadzący „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”; od 2003 czł. red. serii „Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: obronne budownictwo drewniane na ziemiach pol. we wczesnym średniowieczu; rola broni i idei rycerskich w życiu średniowiecznego społeczeństwa; tworzenie się państw Europy Zachodniej w świetle archeologii; uzbrojenie średniowieczne w Polsce na tle uzbrojenia europejskiego; uzbrojenie Zakonu Krzyżackiego. Odznaczenia i nagrody: 1979 Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami; 1980 Zasłużony Działacz Kultury; 1991 Nagroda Nauk. im. Joachima Lelewela Wydz. I PAN, zespoł.; 1992 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej; 1993 Złoty Krzyż Zasługi; 1995 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2001 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2004 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. I°; 2011 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2015 Medal ŁTN. Inne: 1986–1989 czł. Głównej Kom. Rew. Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego; od 1993 Prezes Oddz. Łódzkiego im. Profesora Andrzeja Nadolskiego Stow. Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 1993–2016 czł. Zarządu Głównego tamże; 1997–2009 czł. Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN; 2003–2005 czł. Rady Nauk. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 2005– 2011 czł. Rady Nauk. Muzeum w Częstochowie; 2006–2009 czł. Rady Nauk. Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi; liczne wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe w Polsce i w Rosji. Hobby: podróże; jeziora; narty. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 170 poz. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce (Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973); Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. (Warszawa 1984); Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich (Warszawa–Łódź 1996); Dwór murowany w Bąkowej Górze (Łódź 1998); Katyń w świetle badań terenowych 1994–1995 (Toruń 2003, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 

 

Drukuj E-mail