Profesor Leszek Engelking

 

 

ENGELKING Leszek (2 II 1955 Bytom) syn Edwarda i Kazimiery Teresy z d. Wilczyńskiej; literaturoznawca, kulturoznawca, filmoznawca. Ścieżka naukowa: 1979 mgr na Wydz. Polonistyki UW, prom. doc. dr W. Wierzewski; 2002 dr na Wydz. Filologicznym UŁ, prom. prof. dr hab. G. Gazda; 2013 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa UŁ. Ścieżka zawodowa: 1997–1998 wykł. w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW; 1997–1998 wykł. w sekcji polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Františka Palackiego w Ołomuńcu; 1998–2002 doktorant UŁ; 1998–2003 wykł. UŁ; 2003, 2005 wykł. w podypl. Studium Tłumaczenia UJ; 2003–2004 wykł. w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich; od 2003 adiunkt w Katedrze Teorii Literatury Wydz. Filologicznego UŁ. Kierunki badawcze: hist. literatury i kultury czeskiej; hist. literatury anglojęzycznej; hist. literatury rosyjskiej; hist. literatury pol.; komparatystyka; translatologia; filmoznawstwo. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. dokt., rec. hab. dr. Gerardo Beltrana. Współpraca z ośrodkami naukowymi: wykł. w Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (Ukraina); 1999 wykł. w Uniwersytecie w Prešovie (Słowacja); 2010 wykł. w Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy); 2014 wykł. w Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy). Członkostwo w organizacjach: od 1989 czł. Stow. Pisarzy Polskich; od 1994 czł. Société Européenne de Culture; od 2000 czł. Polskiego Pen Clubu; od 2007 czł. Polsko-Czeskiego Tow. Naukowego; od 2013 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 1982 pol. współpr. „Paideuma”; stały współpr.: od 1996 „Tygla Kultury”, 1993–2002 „Przeglądu Literacko-Artystycznego”; 1991–2000 czł. Rady Red. „Scriptum”; od 2007 czł. Międzynarod. Kręgu Red. „Slavii”; 1984–1995 red. i st. red. w „Literaturze na Świecie”. Dydaktyka: porównawcza hist. literatury; warsztat tłumaczenia; praktyka i teoria przekładu literackiego; od Nowej Fali do współczesności – hist. filmu czeskiego, słowackiego i czechosłowackiego; Nie tylko Szwejk. O najnowszej prozie czeskiej. Odznaczenia i nagrody: 1978 Nagroda specjalna Sekr. Nauk. PAN im. Wacława Borowego; 1990 Nagroda translatorska miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii książkowego debiutu translatorskiego Ezra Pound, Poezje wybrane (Warszawa 1989); 2000 Nagroda Stow. Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład w dziedzinie eseistyki w roku 1999 Ezra Pound, Duch romański (Warszawa 1999); 2003 czeska Nagroda Premia Bohemica dla zagr. bohemisty; 2003 Nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii przekładu prozy Jáchym Topol, Siostra (Warszawa 2002); 2006 Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; 2006 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia nauk.-badaw.; 2009 Nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii przekładu poezji, antologia Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej (Wrocław 2008), Ivan Wernisch, Pchli teatrzyk, t. II (Łódź 2007); 2010 Nagroda Polskiego PEN Clubu „za wybitne dokonania translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem przekładów poezji i prozy z języków: angielskiego, rosyjskiego, czeskiego i słowackiego”. Inne: od 1980 współpr. z II Programem Polskiego Radia. Hobby: twórczość literacka (osiem tomów wierszy, tom krótkich form prozatorskich); tłumaczenia literatury pięknej z języków: angielskiego, białoruskiego, czeskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, słowackiego; przygotowanie edytorskie antologii literackich; dział. krytycznoliteracka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 60 poz. Vladimir Nabokov (Warszawa 1989); Vladimir Nabokov. Podivuhodný podvodník (Olomouc 1997); Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej (Łódź 2001); Codzienność i mit. Poetyka, programy i hist. Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy (Łódź 2005); Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości (Łódź 2011); Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola (Łódź 2016). E-mail: engelking@ post.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015