Profesor Henryk Dzwonkowski

 

 

DZWONKOWSKI Henryk Jan (18 IX 1952 Łódź) syn Jana i Otolii z d. Cieniak; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1978 mgr, prom. prof. J. Wróblewski; 1982 dr, prom. prof. dr hab. N. Gajl; 2004 dr hab. n. praw. w zakresie prawa podatkowego. Ścieżka zawodowa: 1983–2004 adiunkt i st. wykł. w Katedrze Prawa Finansowego UŁ; od 1997 specj. biura analiz sejmowych kancelarii sejmu; 1998–2004 etatowy doradca Ministra Finansów; 2004–2012 kier. Zakładu Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego UŁ; od 2004 prof. nadzw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie; od 2006 prof. nadzw. UŁ; od 2012 kier. Katedry Prawa Finansowego UŁ; od 2016 kier. Zakładu Zobowiązań i Procedur w Katedrze Prawa Finansowego UŁ. Kierunki badawcze: prawo o dochodach budżetowych; prawo budżetowe; prawo podatkowe; materialne prawo podatkowe ogólne; materialne prawo podatkowe szczególne; procedury podatkowe; adm. podatkowa. Najważniejsze dokonania naukowe: proj. ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych; proj. ustawy o opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw; 1997 proj. ustawy o ulgach podatkowych z tytułu zakupu mieszkań; 2000 profesjonalny serwis podatkowy (prawniczy program podatkowy), koncepcja i wdrożenie; 2011 koncepcja funkcjonalna ordynacji podatkowej (publikacja i konferencja); 2013 założenia do rządowego proj. ustawy ordynacja podatkowa dla komisji ds. oprac. proj. ordynacji podatkowej, wydaw. sejmowe. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 5 rec. dokt.; 2 rec. wniosku o finansowanie proj. badaw. Opus 6 dla UMK. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj. badaw. NCN: 2010 proj. ustawy ordynacja podatkowa (proj. własny); 2011 harmonizacja opodatkowania dochodu przedsiębiorstw w UE, Maestro; 2012 harmonizacja opodatkowania dochodu przedsiębiorstw w UE, Opus. Członkostwo w organizacjach: od 2007 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rady Programowej: od 1997 „Studiów Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, od 2001 „Monitora Podatkowego”; red. tematyczny: „Finansów i Prawa Finansowego”, „Prawa Finansowego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: prawo finansowe; prawo podatkowe; ordynacja podatkowa; związki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa – teoria i praktyka; prawo o doradztwie podatkowym; publ.: Prawo podatkowe: skrypt (Warszawa 2011, red. i współaut.), Prawo finansowe (Warszawa 2013, red. i współaut.), Prawo podatkowe (Warszawa 2013, red. i współaut.). Odznaczenia i nagrody: 2004 II Nagroda za najlepszą rozprawę hab. „Państwa i Prawa” Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych (Warszawa 2003); 2009 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; Srebrny Krzyż Zasługi. Inne: od 1996 czł. Krajowej Izby Doradców Podatkowych; 2001–2002 przewodn. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego II kadencji; 2002–2004 wiceprzewodn. Krajowej Rady Doradców Podatkowych; 2002–2005 czł. Państwowej Komisji Edukacyjnej ds. doradztwa podatkowego II kadencji; od 2004 czł. Krajowej Izby Adwokackiej; były czł. Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury; od 2002 czł. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Hobby: malarstwo; rzeźba; architektura; muzyka klasyczna; kino; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 140 poz. Procedury podatkowe (Warszawa 2006, współaut.); Deklaracje podatkowe 2009 z wyjaśnieniami (Warszawa 2009, współaut.); Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa (Warszawa 2010, red., współaut.); Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2014 (Warszawa 2014, red., współaut.); Ordynacja podatkowa 2016/2017 i poprzednie (Warszawa 2016, red., współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015