Profesor Jan Duraj

 

 

DURAJ Jan Antoni (29 V 1943 Zamość) syn Stefana i Stefanii z d. Bielnik; ekonomista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ: 1967 mgr, prom. prof. dr hab. L. Miastkowski, 1973 dr, prom. prof. dr hab. J. Kortan, 1982 dr hab. n. ekon. w zakresie ekonomii; 1994 prof. n. ekon. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ: 1987–1994 kier. Zakładu Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej, 1983–1986 kier. Zawodowych Studiów Zaocznych, 1983– 1990, 1997–2004 kier. studiów podypl., 1994–2013 kier. Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, 1986–1992 prodziekan, 1993–1994 rektor; zał. Wyższej Szkoły Pawła Włodkowica w Płocku. Kierunki badawcze: analiza ekonomiczna i analiza fundamentalna; zarządzanie przedsiębiorstwami; funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo społ. Recenzje dorobku naukowego: 46 rec. w przew. prof., 81 rec. hab. i dokt., ponad 90 rec. wniosków o granty ministerialne i NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1995–2001 10 proj. z zakresu metodologii analizy ekonomicznej, wartości przedsiębiorstwa, strategii finansowych przedsiębiorstw oraz prywatyzacji przedsiębiorstw. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1974–1979 współpr. konsult. z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Katowicach, Zjednoczeniami Przemysłu Skórzanego, Centralnym Instytutem Przemysłu Skórzanego w Krakowie, Zjednoczeniem Przemysłu Odzieżowego, Zjednoczeniem Przemysłu Lniarskiego, Zjednoczeniem Przemysłu Celulozowo-Papierniczego, Zjednoczeniem Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Zjednoczeniem Przemysłu Dziewiarsko-Pończoszniczego, Północnymi Zakładami Przemysłu Skórzanego Alka w Słupsku, Łódzkimi Zakładami Przemysłu Skórzanego Skogar w Łodzi, Zakładami Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Świeciu nad Wisłą z zakresu przygotowania i wdrażania nowoczesnych koncepcji, struktur, metod i instrumentów zarządzania przedsiębiorstwami powstałymi w wyniku inwestycji rzeczowych i łączenia przedsiębiorstw w przemyśle odzieżowym, włókienniczym, jedwabniczym, dziewiarsko- -pończoszniczym, skórzanym, celulozowo-papierniczym, lniarskim, oponiarskim; oprac. proj. i udział w programach restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw; od 1993 współpr. z Peking University in Beijing i Beijing Medical University w Pekinie (Chiny), 10 wspólnych konferencji nauk., 9 wspólnych publ. Członkostwo w organizacjach: 1968–1999 czł. Tow. Naukowego Organizacji i Kierowania; od 1988 czł. Stow. Absolwentów Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego, 1988 wiceprezes Zarządu tamże; od 1994 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: czł. red. „Prac Naukowych Studentów i Młodych Pracowników 86 Nauki. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 15 dokt. Dydaktyka: analiza ekonomiczna; ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; finanse przedsiębiorstwa; strategie finansowo- marketingowe przedsiębiorstwa; zarządzanie spółkami handlowymi; publ.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (Warszawa 1994); Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (Warszawa 1997); Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa (Warszawa 2000, 2004). Odznaczenia i nagrody: 1970 i 1976 Srebrna i Złota Odznaka Tow. Naukowego Organizacji i Kierowania; 1988 Złoty Krzyż Zasługi; 1989 Złota Odznaka UŁ; 1994 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2003 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2010 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1977, 1983, 1990, 1995, 2004 Nagrody MNSWiT i MEN; 1978, 1980, 1988, 1990, 2001, 2005 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk.; 1969–2009 15 razy Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze. Inne: 2000–2010 czł. zespołu rec. w MNiSZW; 2007–2009 czł. Rady Nadzorczej Łódzkiego Regionalnego Parku Technologicznego Technopark w Łodzi; 2011–2012 przewodn. Sekcji Ekonomii w KBN; 2013–2014 czł. zespołu ekspertów NCN w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. Hobby: turystyka; literatura piękna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 180 poz. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (Warszawa 1994); Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (Warszawa 1997); Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa (Warszawa 2001); Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania (Płock–Łódź 1997–2007, red.); Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa (Łódź 2009, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015