Profesor Małgorzata Czyż

 

 

CZYŻ Małgorzata Ewa z d. Włodarczyk (17 VI 1957 Pabianice) córka Mieczysława i Haliny z d. Borowicz; biolog molekularny. Ścieżka naukowa: 1981 mgr na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, prom. prof. dr hab. L. Kłyszejko-Stefanowicz; 1990 dr na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi, prom. prof. dr hab. M. Gniazdowski, 2002 dr hab. n. med. biologii med. tamże; 2007 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: 1981 asyst. stażysta na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi, 1982–1989 asyst. tamże, 1990–2002 adiunkt tamże; 1991–1992 postdoc., Department of Biochemistry, University of Kentucky; 1993–1994 Postdoctoral Scholar, Department for Transplantation Immunology, Uniwersytet Wiedeński; 1996 Stypendium Japanese Society for Promotion of Science, Laboratorium prof. Kunio Yagi; 2001 Visiting Scientist, Thomas Jefferson University; UM w Łodzi: 2002–2005 adiunkt; 2005–2011 prof. nadzw.; od 2011 prof. zw. UM; od 2005 kier. Zakładu Biologii Molekularnej Nowotworów na Wydz. Lekarskim UM w Łodzi. Kierunki badawcze: regulacja ekspresji genów eukariotycznych; molekularne mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych; heterogenność guzów litych; nowotworowe komórki macierzyste. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. modelu doświadczalnego do badań wpływu mikrośrodowiska i związków potencjalnie terapeutycznych na komórki nowotworowe. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 7 rec. hab., 16 rec. dokt., ponad 200 rec. grantów unijnych (Marie Curie Fellowships, ERA Chair) i kraj. (KBN, MNiSW, NCN). Granty, projekty, wdrożenia, patenty: w latach 1999–2017: dziesięć proj. KBN/MNiSW/NCN dot. regulacji ekspresji genów eukariotycznych; molekularnych mechanizmów działania leków przeciwnowotworowych; heterogenności guzów litych; nowotworowych komórek macierzystych; kier. pakietów w dwóch projektach unijnych MolMed i Operacja Sukces. Współpraca z ośrodkami naukowymi: z Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), 1 publ.; z Uniwersytetem w Monachium (Niemcy), 1 publ.; z Uniwersytetem w Ratyzbonie (Niemcy), 1 publ.; z Karolinska Institute (Szwecja), doktorat; z INSERM w Paryżu (Francja), 2 publ. Członkostwo w organizacjach: 1981–2013 czł. Polskiego Tow. Biochemicznego, 2006–2008 wiceprzewodn. Łódzkiego Oddz. tamże; 2003–2016 czł. Komitetu Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk; od 2008 czł. ŁTN; 2011–2016 wiceprzewodn. Komitetu Cytobiologii PAN; od 2016 czł. Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk; od 2017 czł. Society of Melanoma Research. Udział w redakcjach czasopism: czł. zespołu red. (Editorial Board) „Journal of Pharmaceutics”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: chemia med.; chemia z biochemią statyczną; nowotwory – strategie badaw. a nowe tera69 pie; publ.: Analytical Chemistry for Medical Students (Łódź 2005, współaut.); Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne (Warszawa 2012, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1996 Fellowship of Japanese Society for Promotion of Science; 1999 Special Award of International Society on Thrombosis and Haemeostasis; wybrane kraj.: 1981 M. Sc. cum laude, UŁ, Primus inter Pares; 1989 Nagroda MZiOS; 2000 Nagroda Rektora AM w Łodzi, zespoł.; 2001 stypendium hab. „Dla Kobiet i Nauki” L’Oreal i Polskiego Komitetu UNESCO; 2003 Nagroda Ministra Zdrowia, indyw. za rozprawę hab; 2006, 2009 Nagrody Ministra Zdrowia, zespoł.; 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Nagroda I° Rektora UM w Łodzi za dział. nauk.; 2012 Nagroda dydakt. Rektora UM. Inne: od 1999 czł. Komisji Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych PAN, Oddz. w Łodzi; 2003–2006 kier. pakietu „Interaction with Society”; 2003–2006, 2006–2010 czł. Komitetu Cytobiologii PAN; 2006–2009 przewodn. jury i organizator konkursu „Forum Młodych” dla dokt. łódzkich uczelni i placówek PAN; od 2004 czł. zespołu ekspertów EU ds. proj. 6 i 7 Programu Ramowego i Horizon 2020; 2006–2010 przewodn. Komisji Integracji Naukowej PAN, Oddz. w Łodzi; od 2008 czł. jury konkursu o stypendia hab. i dokt. L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO I MNiSW; 2011 czł. zespołu ministerialnego ds. standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego; od 2012 czł. zespołu ewaluacji jednostek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych; 2013–2016 czł. zespołu ekspertów NCN; od 2015 czł. Rady Programowej ds. wykł. ŁTN dla doktorantów łódzkich uczelni. Hobby: architektura; literatura; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 200 poz. (H = 22) Autoregulation of GAL4 transcription is essential for rapid growth Kluyveromyces lactis on lactose and galactose, „Nucleic Acids Research” (1993, 21); Regulation of tissue factor promoter in endothelial cells, „Journal of Biological Chemistry” (1995, 270); A non-apoptotic function of caspase-3 in pharmacologically induced differentiation of K562 cells, „British Journal of Pharmacology” (2009, 157); Sphere formation and self-renewal capacity of melanoma cells is affected by the microenvironment, „Melanoma Research” (2012, 22); Parthenolide induces MITF-M downregulation and senescence in patient-derived MITF-Mhigh melanoma cell populations, „Oncotarget” (2016, 7). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015