Profesor Witold Ciesielski

 

 

CIESIELSKI Witold Jan (27 III 1953 Zgierz) syn Zdzisława i Zofii z d. Raczkowskiej; chemik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ: 1977 mgr, prom. doc. dr hab. Wł. Jędrzejewski, 1982 dr, prom. tenże, 1991 dr hab. n. chem. w zakresie chemii analitycznej; 2006 prof. n. chem. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Chemii UŁ: 1977–1978 asyst., 1978–1982 st. asyst., 1982–1997 adiunkt; 1997–2006 prof. nadzw. UŁ; od 2007 prof. zw. UŁ; od 1993 kier. Zakładu Analizy Instrumentalnej UŁ. Kierunki badawcze: chemia analityczna: kulometria, spektrofotometria, woltamperometria, chromatografia cieczowa; oznaczanie związków biologicznie czynnych. Recenzje dorobku naukowego: 7 rec. dokt., 4 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: granty KBN: 1997 „Potencjometryczne i kulometryczne miareczkowanie merkaptopirydyn i merkaptopirymidyn” (3 publ.), 1999–2000 „Jodometryczne oznaczanie związków tiolowych i tionowych” (3 publ.), 2005 „Wykorzystanie reakcji jodo-azydkowej do detekcji aminokwasów i amin biogennych w chromatografii cieczowej” (3 publ.); granty Rektora UŁ na badania własne. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2004 „Ss Cyril and Methodius” University, Skopje (Macedonia), 5 publ.; 2005–2009 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (Norwegia), 2 publ.; 2004–2007 Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale (Turcja), 2 publ.; 2008–2014 Universidad de Valencia (Hiszpania), 2 publ.; od 2013 University of Pardubice (Czechy), 3 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. Polskiego Tow. Chemicznego; od 1999 czł. ŁTN, 2009–2012 wiceprzewodn. III Wydz. ŁTN, 2012–2015 sekr. tamże; 2007–2009 przewodn. Komisji Rewizyjnej Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Chemicznego, 2010–2015 przewodn. Głównej Komisji rewizyjnej tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. 9 dokt. Dydaktyka: analiza instrumentalna i analiza śladowa; publ., m.in. Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej (Łódź 1997, współaut.); Laboratorium analizy instrumentalnej (Łódź 2002, współaut.); Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej (Łódź 2014, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 18 razy Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk., dydakt. i organizacyjną; 1) nagrody za dział. nauk.: 1980 zespoł. III°, 1985 zespoł. II°, 1988 zespoł. II°, 1989 indyw. I°, 1992 zespoł. I°, 2000 zespoł. II°, 2001 zespoł. II°, 2006 zespoł. I°, 2010 zespoł. I°, 2015 zespoł. I°, 2) nagrody dydakt. i org.: 1986 indyw. III°, 1989 indyw. II°, 1991 zespoł. II°, 1995 indyw. II°, 1999 zespoł. II°, 2003 zespoł. II°, 2005 indyw. I°, 2014 zespoł. I°; 2005 Złoty Krzyż Zasługi; 2011 Medal KEN; 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2014 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Inne: 1999–2011 przewodn. Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ; od 2007 czł. Komisji Nauczania Chemii Analitycznej PAN; od 2007 czł. Komisji Elektroanalizy PAN, od 2007 czł. Komitetu Chemii Analitycznej PAN; od 2012 czł. dwóch Komisji Senackich; 2008–2012 pomysłodawca i kier. zespołu, który oprac. program kierunku studiów „Analityka chemiczna”. Hobby: turystyka; ogrodnictwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 135 publ. Thiophosphoryl compounds as novel inducing agents in the iodine-azide reaction, „Analyst” (1991, 85, współaut.); Trifluoroacetic anhydride – sodium iodide system as reagent for determination and microdetermination of nitroxide radicals, „Talanta” (1995, 519, współaut.); Potentiometric and coulometric titration of 6-propyl -2-thiouracil, „Analyst” (1997, 491, współaut.); Determination of some thiophosphorus insecticides based on coulometric titration with the anodically generated chlorine: a further insight in the reaction mechanism in aqueous medium, „Talanta” (2003, 725, współaut.); Application of iodine-azide reaction for detection of amino acids in thin-layer chromatography, „Journal of Chromatography A” (2004, 171, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015