Profesor Danuta Chlebna-Sokół

 

 

CHLEBNA-SOKÓŁ Danuta z d. Chlebna (15 VIII 1947 Łowicz) córka Jana i Jadwigi z d. Borowieckiej; pediatra. Ścieżka naukowa: 1970 lekarz med. w AM w Łodzi; 1978 dr n. med. na Wydz. Lekarskim WAM w Łodzi; 1992 dr hab. n. med. w zakresie medycyny wieku rozwojowego w AM w Łodzi; 2001 prof. dr hab. Ścieżka zawodowa: 1970–1972 lekarz stażysta w Szpitalu Miejskim w Łowiczu; 1972–1974 lekarz stypendysta w Wojewódzkim Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej w Łodzi (Brzeziny, Łódź); 1974–1977 asyst./st. asyst. w Katedrze Chorób Dzieci WAM w Łodzi; 1977–1997 st. asyst., adiunkt w Instytucie Pediatrii AM w Łodzi, Zakładzie Propedeutyki/Klinice Propedeutyki Pediatrii; 1997–2004 kier. Kliniki Propedeutyki Pediatrii; 2004 prof. zw. UM w Łodzi; od 2004 kier. Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości; od 2007 kier. I Katedry Pediatrii. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. algorytmu postępowania i schematów leczenia osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym; wprowadzenie ilościowych badań kośćca (metodą densytometryczną i ultradźwiękową) w różnych stanach chorobowych; modyfikacja szczepień ochronnych u dzieci przedwcześnie urodzonych na podstawie oceny u nich odporności poszczepiennej; wykazanie zależności pomiędzy obniżoną gęstością mineralną kości a niedoborami żywieniowymi u dzieci łódzkich w wieku 9–13 lat (badania kontynuowane); wieloośrodkowe badania stanu zaopatrzenia w witaminę D pol. populacji wieku rozwojowego, na podst. analizy wyników tych badań udział w oprac. nowych standardów suplementacji witaminą D; wdrożenie zaleceń międzynarod. dot. leczenia wrodzonej łamliwości kości u dzieci, począwszy od okresu noworodkowego; wprowadzenie nowych sposobów profilaktyki i leczenia stanów chorobowych związanych z wcześniactwem (modyfikacja schematów szczepień, rehabilitacja narządów ruchu, suplementacja witamin i minerałów); wykazanie/potwierdzenie występowania licznych powikłań otyłości m.in. zespołu metabolicznego i hiperhomocysteinemii u dzieci i młodzieży z nadmiarem masy ciała. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 15 rec. dokt., 3 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: granty MNiSW: 2006–2010 „Znaczenie zmienności genu kodującego receptor witaminy D w etiologii niskiej masy kostnej dzieci i młodzieży: N40605031/1860, wyk. proj.; 2007–2010 „Badania dot. czynników ryzyka oraz wskaźników biochemicznych i densytometrycznych metabolizmu kostnego u dzieci ze złamaniami kości” N40706332/2713, kier. proj.; 2007–2010 „Stężenie homocysteiny i leptyny we krwi u dzieci łódzkich z nadwagą i otyłością, N40709632/3583, kier. proj. (grant promotorski); 2009–2011 „Parametry ultradźwiękowe i wy59 brane wskaźniki metabolizmu kostnego u dzieci urodzonych przedwcześnie”, N407454837, kier. proj. (grant promotorski); 2010–2013 „Znaczenie wybranych składowych szlaku W NT/B-katenina oraz zmienności genu kolagenu typu I w etiologii nawracających złamań kości u dzieci” N407060938, wyk. proj.; 2011–2012 „Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D populacji dzieci pol. w wieku od 9 do 15 lat” N407273739, kier. proj. (badanie wieloośrodkowe); granty: 2006–2012 „Ocena odpowiedzi immunologicznej, tolerancji i bezpieczeństwa szczepionki przeciwko streptococcus pneumoniae u dzieci przedwcześnie urodzonych”; grant edukacyjny Firmy Pfizer nr 570-01-019, kier. proj.; 2011–2012 „Wpływ służby zdrowia na rozwój Metropolii Łódzkiej – funkcje specjalistyczne łódzkiego ośrodka zdrowia”, grant UMŁ, wyk. proj. Członkostwo w organizacjach: od 2002 czł. ŁTN; od 2011 czł. Zarządu Polskiego Tow. Osteoartrologicznego; czł. European Antropological Association (EAA); czł. Polskiego Tow. Pediatrycznego; wiceprzewodn. Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Wakcynologii, do 2013 czł. Zarządu tamże; czł. Zarządu Polskiego Tow. Gemeliologicznego. Kształcenie kadry naukowej: prom. 15 dokt. Dydaktyka: propedeutyka pediatrii; od kilku lat w Klinice prowadzone jest nauczanie propedeutyki pediatrii w języku angielskim dla studentów zagr., m.in.: fizjologia rozwojowa, zagadn. profilaktyki zaburzeń rozwoju i stanu zdrowia, żywienie dzieci, szczepienia, nauka badania lekarskiego i semiotyki; publ.: Badanie lekarskie dziecka. Odznaczenia i nagrody: 1979 I Nagroda w Konkursie im. Mikołaja i Anny Łąckich za pracę dokt.; 1981–1995 pięciokrotnie Nagrody Rektora AM w Łodzi za prace nauk.-badaw.; 1997 Nagroda Polskiego Tow. Pediatrycznego za pracę nauk. wyróżnioną na XXV Kongresie Pediatrów Polskich; 2000 Nagroda Rektora AM w Łodzi za publ. dydakt.: Badanie lekarskie dziecka (Łódź 2000); 2004 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. I° za dział. nauk., za cykl prac dot. badań z zakresu chorób metabolicznych kości i monografię Diagnostyka i leczenie osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym (Łódź 2004); 2005 Nagroda Rektora UM w Łodzi, zespoł. II° za osiągnięcia dydakt.; 2009 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2011 Medal Honorowy im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego „Za Zasługi w Pediatrii”, przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Tow. Pediatrycznego; 2013, 2014 nagrody nauk.; 2000 Odznaka Przyjaciel Dziecka za pracę społ. dla dobra dzieci, przyznana przez Zarząd Tow. Przyjaciół Dzieci; 2015 Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”; 2016 Międzynarod. Odznaka nadawana dorosłym przez dzieci Order Uśmiechu. Inne: od 2011 czł. Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, od 2001 z-ca przewodn. tamże; 2014–2017 czł. Komisji Bioetyki UM; fundator i przewodn. Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”; czł. Zarządu Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego; przewodn. Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy; od 2014 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla woj. łódzkiego; od 2005 Prezes Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”. Hobby: turystyka górska; muzyka poważna; biżuteria artystyczna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 300 prac w oryg. w czasopismach pol. i zagr., ok. 250 streszczeń i komunikatów zjazdowych; aut. 7 monografii i 10 rozdz. w książkach: Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej, „Standardy Medyczne. Pediatria” (2013, 10; współaut.); Problems of early diagnosis and perinatology care in osteogenesis imperfecta – expirience of clinic team, „Archives of Perinatal Medicine” (2014, 20 (3), współaut.); Profilaktyka osteoporozy w wieku rozwojowym i u osób dorosłych. Standardy Medyczne, „Profilaktyka Zdrowotna” (2015, t. 1, współaut.); Evaluation of the immune response to vaccination against pneumococcus in children born prematurely including the influence of perinatal factors, „HK J Paediatr” (2015, 20, współaut.); Ocena stężenia witaminy D w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu objawów klinicznych sugerujących zaburzenia w układzie kostnym, „Endokrynologia Pediatryczna” (2016, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015