Profesor Łukasz Bogucki

 

 

BOGUCKI Łukasz (20 XII 1969 Łódź) syn Juliusza i Anny z d. Walczak; anglista, językoznawca, przekładoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1993 mgr, prom. prof. B. Lewandowska- Tomaszczyk, 1997 dr, prom. taż, 2005 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa; 2014 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1993– 1997 dokt. na Wydz. Filologicznym UŁ; 1998–2006 adiunkt w Katedrze Języka Angielskiego UŁ; od 2006 prof. nadzw. UŁ; 2007–2012 kier. Zakładu Teorii i Praktyki Przekładu w Katedrze Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ; od 2008 kier. studiów wieczorowych Filologii Angielskiej na Wydz. Filologicznym UŁ; od 2012 dyr. Instytutu Anglistyki UŁ i kier. Zakładu Translatoryki na Wydz. Filologicznym UŁ; od 2015 kier. Podyplomowego Studium Tłumaczeń Specjalistycznych UŁ. Kierunki badawcze: przekład audiowizualny; tłumaczenie ustne; przekład wspomagany komputerowo. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. habil., 13 rec. dokt., 1 rec. proj. MNiSW. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj. słownika pol. terminologii przekładoznawczej. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2004 czynna współpr. z kilkunastoma wiodącymi ośrodkami europejskimi, w tym: University College London (Wlk. Bryt.), Roehampton University (Wlk. Bryt.), Zurich University of Applied Sciences (Szwajcaria), Zuyd University Maastricht (Holandia) w zakresie współorganizacji konferencji i seminariów, publ. monografii; łącznie 15 publ. Członkostwo w organizacjach: 1993–1996 czł. International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL); od 2010 czł. International Communication Association; od 2015 czł. ŁTN; od 2015 czł. Komisji Językoznawczej Łódzkiego Oddz. PAN. Udział w redakcjach czasopism: 2003–2014 czł. Komitetu Red. „Journal of Specialised Translation”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: teoria przekładu; teoria i metodologia badań językoznawczych; przekład specjalistyczny; publ.: Teoria i praktyka przekładu. Skrypt dla studentów neofilologii (Łódź 2007, współred.), Ways to Translation (Łódź 2015, red.). Odznaczenia i nagrody: 2010 Nagroda I° Rektora UŁ za Tłumaczenie wspomagane komputerowo (Warszawa 2009); 2016 Nagroda III° Rektora UŁ za Areas and Methods of Audiovisual Translation Research (Frankfurt 2015), Nagroda Rektora UŁ, zespoł. III° za najlepszy podr. akadem. Ways to Translation (Łódź 2015). Inne: 2012 czł. Rady Programowej Podyplomowego Studium dla Tłumaczy Filmowych na Wydz. Filologicznym UŁ; od 2014 współred. serii wydaw. „Łódź Studies in Language”. Hobby: muzyka bluesowa; film współczesny. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling (Łódź 2004); Tłumaczenie wspomagane komputerowo (Warszawa 2009); Areas and Methods of Audiovisual Translation Research (Frankfurt 2013); Amateur subtitling on the internet, [w:] G. Anderman, J. Diaz-Cintas (red.), Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen, Palgrave Macmillan (2009); Relewancja jako ograniczenie w procesie tworzenia napisów, „Journal of Specialised Translation” (2004). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015